Etusivu / Palvelut / Hyvä Ikä -senioriklinikka

Hyvä Ikä - senioriklinikka

Pidäthän huolta itsestäsi ja läheisestäsi!

Senioriklinikka on täyden palvelun klinikka ikääntyneille. Vastaanotolla kuuntelemme asiakasta, teemme yksilöllisen hoitosuunnitelman ja tarjoamme pitkäaikaista hyvää hoitosuhdetta hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Hyvä Ikä -klinikka on apuna ikääntymisen polulla. Mielekäs ikääntyminen tarkoittaa terveenä ja toimintakykyisenä pysymistä mahdollisimman pitkään. Tässä ennaltaehkäisy ja oma aktiivinen elämäntyyli ovat keskeisessä roolissa. Toisinaan sairaudet kuitenkin kohdataan äkillisesti. Hyvä Ikä- klinikalta apua saa nopeasti: kun tutkimukset ja hoito aloitetaan heti, sairaudet eivät ehdi edetä.

Senioriklinikat palvelevat Helsingissä Pihlajalinna Dextrassa ja Tampereella Pihlajalinna Koskiklinikalla. Klinikan tukena ovat geriatrin ja muiden erikoislääkäreiden lisäksi koko lääkärikeskuksen monipuoliset ja helposti tavoitettavat palvelut. Lääkärivastaanoton yhteydessä voi samalla käynnillä käydä laboratoriossa ja kuvantamisessa.

 

Senioriklinikan geriatrin ja muiden asiantuntijoiden vastaanotolla saat mm. seuraavia palveluita:

  • Kokonaisarvio sairauksien hoitotasapainosta ja yksilöllinen hoitosuunnitelma
  • Terveystarkastukset ja rokotukset
  • Kokonaislääkityksen arvio
  • Muistitutkimukset sisältäen muistitestit, verikokeet ja tarvittaessa pään kuvantaminen sekä lääkitys. Lisäksi muistipotilaan seuranta ja lääkitysarviot
  • Jalkojen terveysarvio sekä hoito- ja kuntoutussuunnitelma
  • Ravitsemusarvio ruokavalion vajavuudesta tai yksipuolisuudesta
  • Lääkärinlausunnot: ajokortti, hoitotuki, palveluasumislausunnot, edunvalvonta
  • Fysioterapiana lihaskunto- ja tasapainoharjoitukset
  • Apua kotona asumisen tukipalvelveluiden selvityksessä 
  • Mielialan ja muiden psykiatristen ongelmien tutkimus ja hoito
3 palvelua
Geriatria

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy niihin fyysisiin, henkisiin, toiminnallisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin, joita tavataan iäkkäiden potilaiden äkillisissä ja pitkäaikaissairauksissa ja kuntoutuksessa.

Muistitutkimukset

Muistitukimuksia tekevät terveydenhoitaja ja geriatri. Terveydenhoitajan vastaanotolla kartoitetaan tilannetta haastattelemalla ja CERAD-tehtäväsarjan avulla. Hoitaja ohjaa tarvittaessa geriatrin tai neurologin vastaanotolle jatkotutkimuksiin

Senioriklinikka

Senioriklinikalla teitä palvelevat geriatrin ohella yleislääkäri, sisätautilääkäri, neurologi, terveydenhoitaja, psykologi, jalkahoitaja ja ravitsemusterapeutti. Myös muut lääkärikeskuksen palvelut ja asiantuntijat ovat käytettävissänne.

Geriatrin vastaanotto

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy ikääntyvien fyysisiin, henkisiin ja toiminnallisiin ongelmiin. Geriatri, eli geriatrian erikoislääkäri, on erikoistunut hoitamaan kattavasti iäkkäiden ongelmia, joista monet liittyvät muistiin, mielialaan, kipuihin ja tasapainovaivoihin.
Lue lisää

Liikunta ja kuntoutus

Ikääntyvän ihmisen mahdollisimman hyvä fyysinen toimintakyky muodostaa perustan aktiiviselle ja mielekkäälle elämälle. Liikunta pitää yllä luuston vahvuutta, parantaa unen laatua ja vaikuttaa positiivisesti mielialaan.
Lue lisää

Muistilista Senioriklinikan vastaanotolle tullessa

Lue tästä mitä sinun on hyvä ottaa mukaan ja miten sinun tulee valmistautua kun tulet senioriklinikalle.
Lue lisää

Muistitutkimukset

Muistitutkimuksilla kartoitetaan muistin tilannetta keskustelemalla ja kyselyin sekä testein, jolloin saadaan kattava kokonaisuus sekä potilaan, läheisen että lääkärin näkökulmasta. Yleisimmät testit ovat MMSE-testi ja CERAD.
Lue lisää

Pidä huolta muististasi

Muisti voi pettää kaikenikäisillä, mutta ikä on suurin yksittäinen syy muistisairauden syntyyn. Nykyisin 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista kaksi prosenttia sairastaa dementiaa ja 85 vuotta täyttäneistä jo 30 prosenttia.
Lue lisää