Etusivu / Tietoa meistä / Kunnille / Palveluseteli

Palveluseteli

Palveluseteli on tapa järjestää julkisen sektorin palveluja. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan asukkaalleen tietyn, kunnan päättämän osan yksityisen palvelutuottajan antamasta palvelusta.

Palveluseteli on osa kunnan järjestämää palvelutuotannon kokonaisuutta. Palveluseteliä käyttämällä kunta laajentaa palveluntarjontaa ja asukkaansa valintamahdollisuuksia. Kunta päättää, mitä palveluja palvelusetelillä järjestetään ja kuinka laajasti.

Kunta hyväksyy palvelusetelillä hankittavien palvelujen tuottajat joko hyväksymällä kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät tuottajat tai kilpailuttamalla tuottajat. Palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tason on vastattava sitä tasoa, jota edellytetään kunnan vastaavilta palveluilta.

Kunta antaa asiakkaalleen palvelusetelin ja palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen, joka peritään käynnin yhteydessä. Palveluseteli voi olla esimerkiksi viranomaispäätös, painettu seteli tai sähköinen kortti. Lain mukaan asiakkaalla ei ole oikeutta saada sairausvakuutuskorvausta omavastuuosuuteen.

Asiakkaalla ja potilaalla on palvelusetelillä ostetuissa palveluissa samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Palveluseteli annetaan asiakkaalle terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla tai se lähetetään postissa kotiin. Setelin kääntöpuolella on tiivistelmä näistä ohjeista. Valittuaan jatkotutkimusten tai hoitojen paikan, asiakas soittaa palvelusetelissä olevaan ajanvarausnumeroon ja varaa itselleen sopivan ajan. Jos palveluseteli tarjoaa mahdollisuutta internetin kautta tapahtuvaan ajanvaraukseen, voi tietysti käyttää myös sitä.

Kun asiakas menee varaamalleen vastaanotolle, hänen on muistettava ottaa mukaan palveluseteli sekä käyntiä varten terveyskeskuksesta annettu/lähetetty lääkärin lähete ja muut käyntiä varten annetut aineistot, kuten sydänfilmit ja röntgenkuvat ja muut potilastiedot. Ilman palveluseteliä asiakas joutuu maksamaan yksityislääkärin vastaanottokäynnin tai hoidon hinnan kokonaisuudessaan.

Pihlajalinna tarjoaa palvelusetelillä yleis- ja erikoislääkäripalveluita mm. Tampereen ja Nokian kaupungeille sekä Pirkkalan ja Ylöjärven kunnille.