Etusivu / Tietoa meistä / Kunnille / SYKKI-projekti

SYKKI-PROJEKTI

SYKKI - Suomalaisen sosiaali- ja terveyspalveluyrityksen kasvu ja kansainvälistyminen oli Pihlajalinnan kehittämishanke, joka toteutettiin aikavälillä 1.8.2012–30.6.2015. Hanke sai rahoitusta Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. 

SYKKI-hankkeen uutuusarvo on kokonaisvaltainen sosiaali- ja terveyspalvelut integroiva toimintamalli sekä sen ohjauksen työkalu, joiden avulla varmistetaan kuntalaisille laadukkaat lähipalvelut ja mahdollistetaan kunnalle sote-palvelujen kustannusten hallinta. Uusi kokonaiskonsepti mahdollistaa myös nopean ja tehokkaan palvelujärjestelmän haltuunoton, jonka ansiosta ulkoistusprosessi on tilaajan kannalta läpinäkyvämpi ja hallitumpi toteuttaa.

Hankkeeseen liittyi kiinteästi tutkimusyhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen/CHESS kanssa. Tutkijat Miika Linna ja Timo Seppälä toteuttivat vertailevan tutkimuksen Mänttä-Vilppulan ja 16 samankaltaisen kunnan välillä vuosien 2012–2013 aineistoista. Tutkimuksessa selvitettiin, miten palvelujen kokonaisulkoistaminen Mänttä-Vilppulassa vaikutti kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannuksiin, palvelujen laatuun ja saatavuuteen. Lisäksi tarkasteltiin ulkoistamisen vaikutuksia erikoissairaanhoidon käyttöön ja menoihin.

Mänttä-Vilppulassa saavutetut säästöt olivat huomattavat. Mänttä-Vilppulaan sovelletun toimintamallin nimellisten nettomenojen 8,2 % pudotus oli poikkeuksellisen mittava kun otetaan huomioon, että henkilöstön määrää jopa hieman lisättiin ja tarkastelun aikaväli oli yksi vuosi. Pidempi seuranta-aika ja jatkotutkimukset Mänttä-Vilppulan mallista tuovat vielä lisävarmuutta tutkimustuloksiin.