Etusivu / Tietoa meistä / Laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikka

Laatu-, ympäristö- ja TTT-politiikka

Pihlajalinna-konsernin laatupolitiikka

Asiakaslähtöinen, tehokas, ystävällinen ja vastuullinen toimintatapa takaa laadukkaan palvelun.
 

Pihlajalinna-konsernin ympäristöpolitiikka

Pihlajalinna-konserni kantaa kaikessa toiminnassaan vastuun ympäristöstään. Huomioimme ympäristövaikutukset myös kehittäessämme liiketoimintaamme.

Olemme selvillä toimintamme ympäristövaikutuksista ja asetamme toiminnallemme ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita. Ympäristöpolitiikkaa ja sen päämääriä ja tavoitteita arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Pihlajalinna-konserni toimii ympäristön pilaantumista ehkäisevästi lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Tavoitteenamme on:

  • minimoida omasta toiminnastamme aiheutuva ympäristökuormitus
  • lisätä työturvallisuutta ja huolehtia terveellisestä työympäristöstä
  • parantaa henkilökuntamme tietoisuutta oman työnsä ympäristövaikutuksista
  • valita ensisijaisesti yhteistyökumppaneita, jotka hyväksyvät ympäristöpolitiikkamme
  • ylläpitää avointa viestintää yhteistyökumppanien ja viranomaisten kanssaPihlajalinna-konsernin työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Kannamme vastuun henkilöstömme työympäristön turvallisuudesta, työterveydestä, työhyvinvoinnista sekä tietoturvasta.

Työsuojelun ja työterveyshuollon tavoitteena on henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn tukeminen sekä työympäristön turvallisuuteen vaikuttavien vaaratekijöiden varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Edistämme työhyvinvointia ja -turvallisuutta työpaikkaselvityksillä, terveystarkastuksilla sekä toteuttamalla työhyvinvointisuunnitelmaa. Järjestämme lisäksi teemakoulutuksia ja tietoiskuja säännöllisesti. Systemaattiseen toimintatapaamme kuuluvat riskianalyysit, sisäiset auditoinnit sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Pihlajalinna-konsernin henkilöstön hyvinvointi ja motivointi ovat keskeisiä tavoitteitamme. Jokaisella pihlajalinnalaisella on oikeus turvalliseen ja omaa osaamistaan vastaavaan työhön. Kannustamme jokaista aktiivisuuteen oman työnsä kehittämiseksi. Säännöllisesti pidetyt kehityskeskustelut, konsernin tarjoamat henkilöstöedut sekä työterveyshuolto tukevat työhyvinvointia. Henkilöstöä koulutetaan ja toimintatapojen ohjeistuksessa korostetaan jokaisen vastuuta turvallisen ja toimivan työyhteisön rakentamisessa.

Pihlajalinna-konserni on savuton työpaikka.