Vierailuohjeet Pihlajalinnan hoivakodeissa

Valtioneuvosto on 17.6.2020 ottanut kantaa koronapandemian aiheuttamiin rajoituksiin. Päivitetty ohjeistus vahvistaa nykyistä toimintaa, jossa ympärivuorokautisen hoivan piirissä asuvien tulee saada tavata omaisiaan, kunhan tämä voidaan järjestää turvallisesti. Tällä hetkellä turvalliseksi katsotaan vierailu ulkona tai erillisissä tapaamistiloissa.

Pihlajalinnan hoivakotien asukkaiden psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun turvaaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Sallimme vierailut valtioneuvoston uuden linjauksen mukaisesti hoivakodeissamme turvallisessa tapaamisympäristössä, suojain- ja suojaetäisyysohjeita noudattaen. Noudatathan saapuessasi henkilökuntamme ohjeita.

Pihlajalinna seuraa koronavirukseen liittyviä valtakunnallisia linjauksia ja ohjeistuksia, joita antavat Suomen hallitus, ministeriöt ja THL. Pihlajalinnan kaikki työntekijät noudattavat tarkkaan laadittuja ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Lisää järjestelyistä voit kysyä suoraan hoivakodeistamme. Ikipihlaja-hoivakotiemme yhteystiedot löydät täältä.