Svetlana Oshukova — Pihlajalinna

Svetlana Oshukova

Psychiatrist
Youth psychiatrist

 

Olen lääketieteen tohtori, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, jolla yli 15 vuoden työkokemus potilastyöstä psykiatriassa.  Etävastaanotolleni ovat tervetulleita kaikki yli 13-vuotiaat potilaat. Hoidan kaikenlaisia aikuisten ja nuorten mielenterveysongelmia. Teen myös aikuisten ja nuorten psykiatrisia arvioita, työkyvyn arvioita ja psykoterapia-arvioita ja tuotan tarvittavia lausuntoja. Erityisosaamistani ovat syömishäiriöt, masennus ja ahdistuneisuushäiriöt. Psykiat­riassa ongelmat kosket­tavat usein myös perhettä ja läheisiä. Tämän takia on luonnol­lista, että he osallis­tuvat tarvittaessa potilaan luvalla hoitoon. 

En tee ADHD/ADD tutkimuksia. En uusi muiden lääkäreiden kirjoittamia reseptejä, en määrä kipulääkkeitä. Muita psykiatrisia lääkkeitä määrän huolellisesti arvioidun yksilöllisen tarpeen mukaan. Tarvittaessa laadin lausuntoja Puolustusvoimille asepalveluiden suorittamisen lykkäyksen tarpeesta. En tee ajokortti-, enkä aselupalausuntoja. 

Voimme keskustella suomen, venäjän tai englannin kielellä.


Lopullinen vastaanottohinta muodostuu asiantuntijan käyttämästä ajasta. Tähän sisältyy muun muassa huolellinen esitietoihin ja mahdollisiin tutkimustuloksiin tutustuminen ennen vastaanottoa, asiakkaan hoitaminen vastaanotolla sekä käynnin jälkeen tehtävät kirjaukset potilaskertomukseen.

Ensimmäistä kertaa psykiatrin vastaanotolle tulevan käyntiin vastaanottaja varaa aikaa noin 90-120min, josta itse vastaanottoaika on noin 45-60min. 

Specialisations and tasks:

Specialist in psychiatry

Specialist in adolescent psychiatry

Child patients:
I treat child patients
Languages:
Finnish, Russian, English
Locations:

Remote appointment