Neuropsykologia

Neuropsykologisissa tutkimuksissa voidaan selvittää keskushermoston sairauksien, tapaturmaisten vammojen tai kehityksellisten kognitiivisten vaikeuksien laatua ja vaikeusastetta, niiden vaikutusta toiminta- ja työkykyyn ja mahdollista kuntoutustarvetta. Neuropsykologista kuntoutusta voidaan käyttää erilaisten neurologisten vammojen ja sairauksien, kehityksellisten oppimisvaikeuksien ja neuropsykologisten ongelmien yhteydessä. Ongelmat voivat olla esimerkiksi tarkkaavaisuuden, muistin tai kielellisten toimintojen alueella.