Etusivu / Sairaalat / ​Pihlajalinna Dextran sairaala / Vakuutusyhtiön tutkimustulos

Vakuutusyhtiön tutkimustulos

Vakuutusyhtiö tutki: Dextrassa leikatut potilaat kuntoutuvat työelämään nopeammin

Lääkärikeskusten ja sairaaloiden toimintaa on totuttu vertailemaan ja mittaamaan suoritteina. Vertaillaan leikkausmääriä, kustannuksia tai tilojen käyttöasteita. Tämä ei kuitenkaan kerro potilaan näkökulmasta oleellista asiaa: miten hoito vaikuttaa. Potilaalle on tärkeää, miten hoito helpottaa vaivoja ja parantaa toimintakykyä tai elämänlaatua.

Vakuutusyhtiö teki vuonna 2010 selvityksen, miten polvipotilaat kuntoutuvat takaisin työelämään. Tarkastelussa olivat tavallisimmat leikkaushoitoa vaativat polvivammat. Eri hoitolaitosten välillä erot olivat suuret. Esimerkiksi nivelkierukan repeämävammassa kokonaistyökyvyttömyys oli keskimäärin 46 vuorokautta. Sen sijaan lääkärikeskus Dextrassa hoidetut potilaat kuntoutuivat työkykyiseksi 28 päivässä, mikä oli kaikista selvityksessä mukana olleista lääkärikeskuksista paras tulos.

Dextrassa tehdään noin viisi sataa polvileikkausta vuodessa. Näistä suurin osa johtuu nivelkierukan repeämästä. Vaikka kaikkia repeämiä ei pidä operoida, leikkaus on usein järkevä hoitomuoto. Hoidon tavoitteena on kipujen lievitys ja toimintakyvyn palautus. Siksi on tärkeää, että diagnostiikka, hoito ja kuntoutus tehdään oikein.

Työ- ja liikuntakyky ovat tärkeitä niin potilaalle itselleen kuin hänen läheisilleen ja työnantajalle. Työkyvyllä on suuri taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Vaikuttavuuden kannalta on oleellista, että hoidossa ei ole turhia viiveitä tai katvealueita. Näin voidaan tarjota oikea hoito oikeaan aikaan. Vakuutusyhtiön selvityksessä ei ole kyse tieteellisestä tutkimuksesta eikä pitkälle meneviä johtopäätöksiä aineiston perusteella voi tehdä, mutta se antaa kyllä ajattelemisen aihetta. Hyvänä puolena tässä selvityksessä on se, että seurantaan on otettu mukaan kaikki hoidetut potilaat. Satunnaistettuja tutkimuksia on kritisoitu siitä, että niissä mukana olevat potilaat saavat "liian hyvän" hoidon ja tulokset eivät ole yleistettävissä jokapäiväiseen työhön. Tätä ongelmaa vakuutusyhtiön selvityksessä ei ole.

Jokainen potilas on oikeutettu yksilölliseen hoitoon. Asiansa osaavat kirurgit ottavat huomioon potilaan elämän- ja työtilanteen. Myös leikkauksen jälkeisellä kuntoutuksella on vaikuttavuutta paranemistuloksiin. Positiivinen asenne ja yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä hoidon aikana.

 

Lisätietoja

Mikko Kirjavainen, Munkkivuoren sairaalan ylilääkäri

0400 770 699, mikko.kirjavainen@dextra.fi