Vastuulääkäripalvelut

Lääkäreiden saatavuus ja tavoitettavuus on haasteena monessa kunnassa, erityisesti haja-asutusalueilla. Vastuulääkäripalvelu tuo lääketieteellisen osaamisen oikea-aikaisesti kunta-asiakkaiden käyttöön.

Vastuulääkäripalveluiden lähtökohta on jokaisen potilaan yksilöllinen hoidon tarve. Lääkärit tekevät potilaille kokonaisvaltaisen arvion ja hoitosuunnitelman. Kokenut, potilaan kokonaistilanteen tunteva lääkäri vastaa potilaan päivittäisestä hoidosta yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Lääkäripalvelu on saatavilla ympäri vuorokauden.

Vastuulääkäreistä on kokemusta jo 70 paikkakunnalla. Palvelu kehitettiin yhteistyössä Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän kanssa vuonna 2010.

Vastuulääkäripalvelu on todettu kustannustehokkaaksi, ja niin hoitohenkilökunta, potilaat kuin omaisetkin ovat kokeneet, että palvelu lisää arjen turvallisuutta.

Tutkimuksissa vastuulääkärimallin on todettu tuottavan merkittäviä taloudellisia säästöjä palvelun hankkineille kunnille. Vastuulääkärimallin avulla hoidon laatu paranee ja samalla kustannukset laskevat.

Myös Vastuulääkäripalvelun piirissä oleva hoitohenkilökunta on antanut mallille hyvää palautetta. Lääkärien saatavuus on parantunut merkittävästi, hoitolinjat ovat selkiytyneet, lääkitykset järkeistyneet ja potilaiden toimintakyky on pysynyt hyvänä.

Vastuulääkäripalvelu sopii esimerkiksi ikäihmisten hoitoon, mielenterveyspalveluihin ja vuodeosastoille. Ikäihmisten hoitoon suunniteltu vastuulääkäripalvelu on saanut Lääkäriliiton laatupalkinnon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Antti Hulkkonen, myyntijohtaja, julkiset palvelut
p. 044 755 2025, antti.hulkkonen@pihlajalinna.fi