Tukea työyhteisöille kriisitilanteissa

Pihlajalinnan työterveys tarjoaa asiakkailleen tukea kriisitilanteisiin. Tarjoamme asiakkaillemme esimerkiksi hoitajapuhelinpalvelun, johon voi tehdä tapahtumailmoituksen.

Työpaikalla saattaa joskus tulla vastaan äkillisiä kriisitilanteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi arvaamaton poikkeustilanne asiakastyössä, yllättävä kuolemantapaus tai väkivaltatilanne. Arvaamattomat tapahtumat aiheuttavat järkytystä ja hämmennystä työyhteisössä, ja esimiesten tehtävä on tukea työntekijöitä niistä selviämisessä ja arkeen palaamisessa.

Pihlajalinnan työterveys tarjoaa asiakkailleen tukea kriisitilanteisiin. Tarjoamme työyhteisölle ensiapua henkisen järkytykseen sekä esimiehille tukea jälkihoidon järjestämiseen.

Ensimmäisinä päivinä saatu tuki vähentää pitkäkestoisemman avun tarvetta sekä ennaltaehkäisee stressiperäisiä häiriöitä työyhteisössä.

Hoitajapuhelinpalvelu käytössäsi

Jos kriisitilanne tulee vastaan, asiakasyrityksen esimies voi ilmoittaa siitä Pihlajalinnan hoitajapuhelinpalveluun, joka palvelee joka päivä ympäri vuorokauden. Ilmoituksen voi tehdä myös omalle työterveyshoitajalle arkipäivisin.

Hoitajapuhelin ottaa tapahtumailmoituksen vastaan ja välittää päivystävälle kriisipsykologille, joka soittaa takaisin kahden tunnin sisällä arkisin klo 8–16. Puhelinkeskustelussa arvioidaan jatkotoimien tarve ja päätetään niistä. Esimies saa ohjeistusta ja tukea henkisen ensiavun antamiseen sekä siihen, miten tunnistaa erityisiä tukitoimia tarvitsevat työntekijät. Tarvittaessa voidaan järjestää tukitoimia työpaikalle tai Pihlajalinnan toimipisteeseen.

Hoitajapuhelin palvelee numerossa p. 010 312 011. Tapahtumailmoituksen teko on maksutonta, mutta kriisipäivystäjän palvelut ja tukitoimet laskutetaan erillisen palveluhinnaston mukaan.