Lisäpalvelut

Pihlajalinnan työterveyden hyvinvointipalvelut ja esimiesfoorumit helpottavat yrityksesi HR:n ja esimiesten työtä sekä auttavat työntekijöitäsi.

Työterveysasiakkaiden FirstBeat-Hyvinvointianalyysi

iStock-846006326 toimistossa
Työn ja arjen tasapaino, kehon ylikuormitus sekä unen laatu ovat yleisiä hyvinvointiin vaikuttavia haasteita. Ajoissa tehdyt elämäntapamuutokset kohentavat jaksamista, kuntoa ja terveyttä. FirstBeat-Hyvinvointianalyysin avulla tunnistetaan voimavaroja kuluttavia tekijöitä. Työterveyden asiantuntijamme auttavat löytämään työkaluja ja ratkaisuja stressinhallintaan, palautumiseen ja liikuntaan.

FirstBeat-menetelmällä saadaan kerättyä tietoa kehon kuormittumisesta ja palautumisesta työssä, levossa ja vapaa-ajalla. Ympärivuorokautiseen sykeanalyysiin perustuva menetelmä kertoo elintapoihin ja elämänhallintaan liittyviä riskejä. Analyysi kestää yleensä kolme vuorokautta ja tehdään rintakehän ympärille kiinnitettävän mittauslaiteen avulla. Tulosten perusteella asiantuntijamme suosittelevat jokaiselle keinot oman hyvinvoinnin ja palautumisen kehittämiseen ja hallintaan.

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin rakentaminen parantaa työssäjaksamista, joka vähentää sairausloman tarvetta ja pienentää työkyvyttömyysriskiä. Hyvinvointianalyysi voidaan toteuttaa yksittäisille henkilöille tai ryhmille.

TARJOUS

Pihlajalinnan työterveysasiakkaille Firstbeat-hyvinvointianalyysi 195 € + alv./henkilö
(Normaalihinta 243 € + alv.)

Hinta sisältää mittauksen sekä asiantuntijan analyysin, henkilökohtaisen palautteen ja jatkosuunnitelmat. Tarjous on voimassa 31.12.2018 asti. Pyydä ryhmälle erillinen tarjous!

Lisätietoja hyvinvointianalyysistä omalta työterveyshoitajalta tai työfysioterapeutilta tai Pihlajalinnan työterveyden hoitajapuhelimeen 010 312 011.

Pienyritysten esimiesfoorumi

iStock-541975802 levea
Pienyritysten johtajat tai yksityisyrittäjät kantavat usein yksin vastuun yrityksen toiminnasta ja joutuvat yleensä yksin ratkaisemaan johtamiseen liittyviä haasteita. Haluamme yhdistää voimamme ja kutsumme sinut mukaan pienyritysten esimiesfoorumiin. Tavoitteena on työterveyden asiantuntijoiden johdolla, keskustella ja jakaa ajatuksia johtamiseen liittyvistä haasteista muiden vastaavassa tilanteessa olevien johtajien ja esimiesten kanssa.

Käsiteltävät aiheet liittyvät henkiseen hyvinvointiin, jaksamiseen, stressin käsittelyyn sekä johtamiseen. Tarkemmat sisällöt määrittyvät osallistujien kiinnostuksen mukaan. Keskustelussa painottuu vertaistuki, mutta ryhmän organisaatiopsykologi ja työterveyshoitaja toimivat konsultointiapuna ja tuovat esille ammattilaisten näkökulman. Esimiesfoorumi tarjoaa lisäksi loistavat mahdollisuudet verkostoitua muiden oman alueesi pienyritysten johtajien kanssa.

Esimiesfoorumin

  • osallistuja voi olla pienyrityksen johtaja, yksityisyrittäjä tai alle 20 hengen yritysten esimies
  • tapaamisia järjestetään kerran kuukaudessa, yhteensä 5 puolentoista tunnin tapaamista
  • ryhmään kuuluu työterveyshoitaja ja työterveyspsykologi sekä 10 osallistujaa
  • hinta on 450 € + alv / osallistuja

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä suoraan omaan työterveyshoitajaasi tai Pihlajalinnan työterveyden hoitajapuhelimeen 010 312 011. Tervetuloa!

TAITOA-Hyvinvointivalmennus

uniklinikka
Tyytyväisyys omaan elämään on hyvinvoinnin lähtökohta. Yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi on jaksamisen kannalta tärkeää niin työssä kuin arjessa. TAITOA Hyvinvointivalmennuksen tavoitteena on edistää mielen hyvinvointia ja stressistä palautumista. Valmennuksen aikana harjoitellaan uusia TAITOJA käsitellä hyvinvointia kuorimittavaa stressiä. Ohjaus toteutetaan etävalmennuksena ja jokaiselle räätälöidään omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin sopiva muutospolku.

Valmennus on suunnattu henkilöille, jotka kokevat stressiä tai kärsivät työstressin oireista. Apua haetaan ongelmiin kuten, uupumus, väsymys, keskittymisvaikeudet sekä nukkumiseen liittyviin häiriöihin.

Hyvinvointivalmennuksessa harjoitellaan:
• Hyvän elämän taitoja ja tyytyväisyyttä omaan elämään
• Taitoa antaa aikaa tärkeille asioille
• Taitoa olla läsnä ja pysähtyä hetkeen
• Taitoa hyviin uniin
• Palautumisen taitoja
• Haetaan voimaa luonnosta ja liikkumisesta

Valmentajina toimivat Pihlajalinnan työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit.

Etävalmennuksessa tehdään omatoimisesti käytännönharjoituksia. Harjoituksia voit tehdä koska sinulle parhaiten sopii. Saat valmennuksesta parhaan hyödyn, kun varaat harjoituksia varten aikaa kalenteristasi. Valmennuksen kesto on 6 viikkoa, jonka aikana valmentaja ohjaa edistymistäsi viestien kanssasi valmennusalustan kautta.

Tervetuloa voimaan paremmin!

Kaipaavatko yrityksesi henkilöstön ensiaputaidot päivittämistä?

ensiapu
Ensiavun perustaidot ja valmius pitäisi olla jokaisella hallinnassa niin työssä kuin vapaa-aikana. Työpaikkojen ensiapukoulutuksen tavoitteena on edistää ensiaputaitoa, ehkäistä tapaturmia sekä yleisesti lisätä työntekijöiden terveystietoutta.

Kursseillamme huomioimme erityisesti työpaikan ensiapuvalmiuden vaatimuksia ja erityistarpeita. Koulutus tukee terveyden edistämisen lisäksi tapaturmariskien tunnistamista ja hallintaa.

Ovatko henkilöstönne ensiaputaidot ajan tasalla?

Järjestämme ensiapukursseja asiakkaillemme kampanjahintaan 75,00 €/hlö. Neljän tunnin koulutuspaketti sisältää yksilöllisen ohjauksen, harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä työpaikan ja SPR:n ensiapukoulutettujen rekisteriin pääsemisen. Ryhmäkoko on enintään 15 henkilöä.

Kurssi antaa valmiudet ensiavun perustaitoihin, valmiuksiin, jotka jokaisella pitäisi olla hallinnassa niin työssä kuin vapaa-aikana. Kursseillamme huomioimme erityisesti työpaikan ensiapuvalmiuden vaatimuksia ja erityistarpeita. Hätäensiapukurssi on voimassa kolme vuotta ja se sopii myös ensiavun kertauskurssiksi, jolla voi kerrata voimassaolevan ensiavun perus- tai jatkokurssin. Kurssille voi osallistua myös ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta.

Järjestämme ensiapukursseja asiakkaillemme tarpeiden mukaan. Kurssivalikoimissamme on 4 tunnin hätä ja –ensiavun kertauskursseista 16 tunnin EA 1 perus- ja EA 2 -jatkokursseihin. Kurssit sisältävät yksilöllisen ohjauksen, harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä työpaikan rekisteriin pääsemisen. Ryhmäkoko on enintään 15 henkilöä.

Kurssihinnat:
Ensiavun kertauskurssi (4 tuntia): 756,00 € + ALV
Hätäensiapu (8 tuntia): 1 060 € + ALV
Ensiavun peruskurssi EA1 (16 tuntia): 1 490 € + ALV

Ensiapukurssit ovat voimassa kolme vuotta. Kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta.

Järjestämme alueittain asiakkaillemme myös avoimia ensiapukursseja, joihin voitte ilmoittautua alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.
Ensiavun kertauskurssi (4 tuntia): 80,00 € + ALV
Hätäensiapu (8 tuntia): 110 € + ALV
Ensiavun peruskurssi EA1 (16 tuntia): 150 € + ALV

Hinnat sisältävät opetuksen, yksilöllisen ohjauksen, harjoituksissa käytettävät materiaalit sekä työpaikan rekisteriin pääsemisen. Ryhmäkoko on enintään 15 henkilöä. Kurssi vaatii toteutuakseen vähintään 10 henkilöä.

Lisätietoja:
Kysy ensiapukursseista omalta työterveyshoitajaltasi.

Kurssisisältö ja kouluttaja (ETK) täyttävät Kela:n edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta

https://my.surveypal.com/Pihlajalinnan-syksyn-2018-ensiapukurssit

Sitovat ilmoittautumiset viikko ennen kurssin alkua.