Kivun hoito

Kivun hoito on moniammatillista yhteistyötä. Fysioterapeutti omalla osaamisellaan tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia kivun vähentämiseen.

Kipututkimus tuo jatkuvasti uutta tietoa kivusta. Monessa tilanteessa saattaa olla tärkeää asiakkaalle antaa informaatiota mitä kipu on. Pitkittynyt kipu rajoittaa toimintakykyä ja heikentää elämänlaatua. Kipukierre johtaa usein unihäiriöihin, mielialan laskuun, uupumiseen ja sosiaalisen elämän rajoittumiseen. Liikkumiseen liittyy usein kivun pelkoa, joka vaikuttaa kaikkeen arjen toimintaan.