Pelkopotilaat

Yli puolet Suomen aikuisväestöstä kokee hammaslääkäripelkoa. Pelko voi jopa estää hoitoon hakeutumisen. Hammaslääkäripelkoa voidaan kuitenkin hoitaa niin, että tulevat hammaslääkärikäynnit jännittävät vähemmän. Pihlajalinnan hammasklinikoiden hammaslääkärit ottavat aina huomioon asiakkaan pelot ja toiveet ikään katsomatta. Jotta pelkoa voidaan hoitaa, siitä on tärkeää kertoa heti aikaa varatessa tai viimeistään ensimmäisellä käynnillä.

Hammashoitopelko on yleistä: tutkimusten mukaan jopa puolet suomalaisista kärsii siitä. Pelon taustalla voi olla monenlaisia syitä. Joillekuille hammaslääkärissä pulpahtavat mieleen lapsuuden epämiellyttävät hammashoitokokemukset, ja toisia pelottaa tunne kontrollin menettämisestä.

Pelkopotilaan hoitamisessa tärkeintä on luottamuksen rakentamisessa potilaan ja lääkärin välille. Hoidon kokonaistavoite on psykologinen: pelon lievittäminen. Pelkoon voi auttaa jo se, että hammaslääkäri ottaa potilaan tarpeet ja toiveet huomioon hoidon toteutuksessa. Joillekin voi siis riittää jo keskustelu hammaslääkärin kanssa. Ensimmäiseksi käynniksi voidaan sopia keskustelukäynti, johon voidaan yhdistää kivuton ja nopea röntgenkuvaus. Lääkäri ja asiakas voivat keskustella pelosta, asiakkaan toiveista sekä eri hoitovaihtoehdoista.

Pelon hallinnassa tärkeää on saada hyvä käsitys siitä, mitä hoidon aikana tapahtuu. Hammaslääkärit kertovatkin tarvittaessa tarkasti toimenpiteen kulusta ja kestosta sekä mahdollisesta jälkihoidosta. Asiakkaalla on myös aina ylin kontrolli hoitotilanteessa: hän voi vaikkapa nostaa käden ilmaan kesken toimenpiteen merkiksi siitä, että tarvitaan tauko.

Tarvittaessa pelon hoidossa voidaan käyttää apuna rentouttavaa lääkitystä tabletilla tai ilokaasulla, tai hammashoito voidaan tehdä nukutuksessa eli yleisanestesiassa. Jos kipu pelottaa, erityinen täsmäpuudutus on erikoisohuiden neulojen ja puudutustekniikan takia monien mielestä erinomainen vaihtoehto kivun lievittämiseen. Eri vaihtoehdoista keskustellaan aina asiakkaan kanssa etukäteen.

Pihlajalinnan hammasklinikoilla työskentelee myös lasten hammashoitoon erikoistuneita hammaslääkäreitä, jotka osaavat huomioida erityisen hyvin pienten asiakkaiden tarpeet. Heidän vastaanotollaan vaikeampihoitoisetkin ongelmat tulevat hoidetuiksi.