Kuorsauksen hoito

Kuorsaus on hyvin tavallinen ongelma, joka tyypillisesti lisääntyy ikääntymisen ja ylipainon kertymisen myötä. Kuorsaus voi vaivata myös normaalipainoisia aikuisia ja nuoria.

Kuorsaus heikentää yöunen laatua sekä kuorsaajalla että läheisillä. Kuorsauksella voi olla myös terveydellisiä vaikutuksia. Tämän vuoksi kuorsauksen syy kannattaa selvittää korvalääkärin tutkimuksella. Ääneltään voimakkaaseen ja häiritsevään kuorsaukseen on saatavilla monenlaista apua.

Korvalääkäri selvittää ensin, mitä tekijöitä kuorsauksen taustalla on, ja mitä keinoja sen hoitamiseksi on käytettävissä. Kyseessä voi olla pelkkä kuorsausongelma, joka johtuu esimerkiksi tukkoisesta nenästä tai nielun rakenteellisista syistä.

Myös leukojen ja purennan poikkeavuudet voivat vaikuttaa merkittävästi unenaikaiseen hengitykseen. Näihin ongelmiin pystytään yleensä löytämään tehoava hoito, joka voi olla esimerkiksi nenälääkitys, toimenpide tai esimerkiksi alaleuan asentoon vaikuttava apuväline.

Kuorsausta helpottaa joka tapauksessa liiallisen painon pudotus, alkoholin iltakäytön ja tupakanpolton vähentäminen sekä selällään nukkumisen välttäminen.

Kuorsaus voi johtua myös hoitoa edellyttävästä uniapneataudista, joka näkyy esimerkiksi jatkuvana päiväväsymyksenä. Uniapneassa nielun alueen lihakset veltostuvat unen aikana. Tästä seuraa ylähengitysteiden osittaista ahtautumista ja hengityskatkoksia, jotka johtavat usein korahteluun ja unen katkeamiseen. Uniapneatautia tutkitaan kotioloissa tehtävällä unirekisteröinnillä.

Uniapnean hoidossa tärkeää on poistaa tai vähentää sairautta aiheuttavia ja pahentavia tekijöitä. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti potilaan sairauden vaikeusasteen mukaisesti.