Lääkärin lausunto vammaisen pysäköintilupaa varten

Vammaisen pysäköintilupa voidaan myöntää vaikeasti vammaiselle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten. Edellytyksenä on näkövamma tai vamma, josta aiheutuu haittaa liikuntakyvylle. Luvan hakemista varten tarvitaan lääkärin arvio. Lupa myönnetään lääkärinlausunnon voimassaoloajaksi, mutta enintään 10 vuodeksi.

Varaa lääkärin vastaanotolle verkkoajanvarauksestamme tai puhelimitse numerosta 010 312 010.