Miten polven nivelrikkoa tutkitaan?

Potilaan kertomat esitiedot ja huolellinen kliininen tutkimus luovat perustan diagnoosille. Nivelrikon vaikeusaste luokitellaan seisten otetuista röntgenkuvista. Kuvista arvioidaan jäljellä olevan ruston määrää nivelrakoja tarkastelemalla. Röntgenkuvissa voi näkyä myös nivelen liikealaa rajoittavia luunokkia. Joskus tarvitaan myös magneettikuvausta, jonka avulla voidaan arvioida rustomuutosten lisäksi nivelsiteiden ja nivelkierukoiden tila.

Polvi ulkosyrjan nivelrikko
Molemmissa polvissa on voimakas ulkosyrjän nivelrikko ja tästä aiheutunut pihtipolvisuus virheasento (valgus).

Polvi sisasyrjan nivelrikko
Molemmissa polvissa on pitkälle edennyt sisäsyrjän nivelrikko ja tästä aiheutunut länkisäärisyys virheasento (varus).