Ranteen nivelrikon hoito

Leikkaushoitoon on lukuisia ranteen osaluudutusvaihtoehtoja. Ranteen osaluudutuksessa ranneniveleen jää liikettä.

Leikkauksen jälkeinen liikkuvuus on suhteessa sitä edeltäneeseen liikkuvuuteen: Jos ranne on jo ehtinyt pahasti jäykistyä kuluman vuoksi, jää myös leikkauksen jälkeinen liikkuvuus alhaisemmaksi kuin jos leikkaus tehdään liikkuvuuden ollessa vielä kohtuullisen hyvä. Ranteen osittaisten luudutusten jälkeen toiminnallinen tulos on kuitenkin yleensä aina hyvä ja jäljellä oleva liikelaajuus täysin riittävä kaikkeen tavanomaiseen toimintaan ja työskentelyyn.