Kaihin oireet

Harmaakaihi tarkoittaa näkökykyä heikentävää silmän mykiön samentumaa, joka lisääntyy iän myötä. Kaihin oireet voivat vaihdella eri ihmisillä, mutta tyypilliset oireet ovat näön huonontuminen ja näöntarkkuuden heikkeneminen. Muita kaihin oireita voivat olla lisääntynyt häikäisy sekä heikentynyt värien näkeminen. Harmaakaihia voi esiintyä vain toisessa silmässä, mutta yleensä se esiintyy molemmissa silmissä. Taudin etenemisnopeus voi kuitenkin vaihdella silmien välillä.

Kuinka kaihi kehittyy?
Iän karttuminen on tavallisin syy. Se voi kehittyä myös pitkäaikaisen kortisonihoidon sekä muiden sairauksien kuten diabeteksen, kroonisen silmätulehduksen, silmävammojen ja silmäleikkausten sekä huonojen ravitsemus- ja sosioekonomisten tekijöiden seurauksena. Kaihi voi myös kehittyä runsaan tupakoinnin ja alkoholin käytön vuoksi. Myös runsas UV-säteily sekä perinnölliset tekijät voivat vaikuttaa kaihin kehittymiseen.

Kaihi on yleisempää naisilla kuin miehillä, samoin ylipainoisilla. Ionisoiva säteily – eli röntgensäteet, sädehoito ja esimerkiksi altistuminen salaman iskulle – edesauttavat kaihin muodostumista. Toki on olemassa paljon muitakin myötävaikuttavia tekijöitä, jotka ovat kuitenkin harvinaisempia.

Miten tunnistan kaihin oireet?
Tyypillisin oire on näkökyvyn heikentyminen. Lukeminen ja hämärässä näkeminen vaikeutuvat usein alkuvaiheessa. Häikäistyminen lisääntyy varsinkin niin sanotussa takakapselikaihissa, mutta mykiön samentumisen edetessä hankaloituu värien näkeminen. Myös kontrastiherkkyys – eli tummien ja vaaleiden eri sävyjen ero – alenee. Maisema muuttuu ikään kuin utuisemmaksi ja haaleamman sävyiseksi.

Autolla ajaminen saattaa käydä mahdottomaksi ja varsinkin talvella voi pintojen epätasaisuuksien havaitseminen olla esimerkiksi jalkakäytävällä hankalaa. Kaihin kehittyessä silmä muuttuu usein myös likinäköisyyden suuntaan, jolloin voi olla mahdollista lukea joitakin aikoja laseitta, vaikka olisi aiemmin tarvinnutkin lukulasit.

Milloin kannattaa kaihi hoitaa?
Kaihin ainoa parantava hoito on leikkaus. Se kannattaa tehdä heti, kun näön heikentymisestä on selvää haittaa normaalille elämiselle. On syytä hakeutua silmälääkärin vastaanotolle, kun esimerkiksi lukeminen, television katselu tai autolla ajaminen käyvät hankaliksi, tai kun huonosta näöstä seuraa työelämässä vaikeuksia tai normaalit arkitoimet eivät enää onnistu.

Kunnallisella puolella koko Suomessa on varsin tiukat vaatimukset näöntarkkuuksista, jotta potilas voi edes päästä leikkausjonoon. Yksityissektorilla voi kuitenkin hakeutua leikkaukseen heti kun itse haluaa, mikäli näkövaikeuksien syynä on kaihi.