Ikänäkö

Ikänäön korjaaminen monitehotekomykiöllä

Ikääntymisen myötä silmän oma linssi eli mykiö kovettuu, minkä seurauksena mykiön toiminta heikkenee eikä silmä enää kykene tarkentamaan lähietäisyydelle. Heikentynyt lähinäkö häiritsee lukemista ja käsillä työskentelyä. Lukulasien lisäksi monet tarvitsevat näönkorjauksen myös sekä kauas että välietäisyyksille. Huonontunut kaukonäkö hankaloittaa autolla ajamista, television katselua ja harrastuksia.

Lähi- ja kaukonäön korjaamisen lisäksi voidaan myös tarvita näöntarkkuuden korjausta välietäisyydelle, kuten näyttöpäätteellä työskentelyyn. Ikänäköön liittyvät taittovirheiden korjaukset on perinteisesti ratkaistu monitehoisilla silmälaseilla tai käyttämällä useampia silmälaseja eri näkökorjausta vaativiin tilanteisiin.

Linssileikkaus voi olla ratkaisu päästä eroon sekä luku- että kaukolasien tarpeesta. Linssileikkauksen suuri etu on pysyvä tulos, eikä näöntarkkuudessa tapahdu ajan myötä olennaisia muutoksia. Linssileikkauksen jälkeen potilaan ei tarvitse huolehtia kehittyvästä kaihista, sillä tekomykiö ei voi samentua ikääntymisen myötä.

Leikkaus tehdään paikallispuudutuksessa niin sanottuna tippapuudutuksena. Perinteisessä linssileikkauksessa kirurgi tekee viillot silmään ja poistaa vanhan linssin veitsien ja kirurgisten instrumenttien avulla. Leikkaustekniikka on sama kuin jo kaihileikkauksissa vuosikymmeniä käytetty menetelmä, mutta erikoislinssien valtava kehitys on nyt mahdollistanut linssin vaihtamisen myös taittovirheiden korjauksissa. Oman linssin tilalle asetetaan taittovirhettä korjaava erikoislinssi.

Perinteisen leikkaustekniikan lisäksi Pihlajalinna Laser Tilkka tarjoaa ainoana Suomessa uuden veitsettömän kaihi- tai linssileikkauksen laserilla. LenSx® Laser -menetelmässä silmäkirurgilla on linssileikkauksen haastavimmissa vaiheissa apunaan korkeataajuinen femtosekuntilaser.

Tietokoneohjatulla laserilla tehdään sarveiskalvoviillot, pilkotaan samea linssi ja saadaan tehtyä täydellinen aukko vanhan linssin poistamista varten (kapsulotomia). Tämä kaikki tehdään äärimmäisellä tarkkuudella ja hyvin ennakoitavin tuloksin. Veitsettömän ja tietokoneohjatun laserin ansiosta kirurgi voi suunnitella ja suorittaa leikkauksen erityisesti sinun silmällesi räätälöidyllä tavalla.

Toipuminen leikkauksen jälkeen on nopeaa. Nykyaikaisten leikkaustekniikoiden vuoksi silmä ei ole erityisen varjelun tarpeessa, eikä elämistä tarvitse sen takia rajoittaa. Jälkihoitona käytetään silmätippoja.

Tule keskustelemaan asiasta ja varaa aika ilmaiseen optikon esitutkimukseen. Voit olla myös suoraan yhteydessä Pihlajalinna Laser Tilkan optikoihin osoitteeseen optikko@pihlajalinna.fi tai soittaa heille numeroon 010 312 2472.