Kaihileikkaus

Väestön ikääntyessä yhä useampi sairastuu harmaakaihiin. Taudin kehittymistä ei voi ehkäistä ja sen ainoa hoitomuoto on leikkaus. Harmaakaihissa silmän mykiö samentuu, jolloin näkökyky ja näöntarkkuus heikkenevät. Kaihileikkauksessa samentunut mykiö poistetaan ja tilalle asetetaan uusi tekomykiö.

Kaihileikkaus on yksi yleisimmistä leikkauksista. Lääketieteellisen kehityksen ansiosta kaihileikkaus on myös yksi nykyajan turvallisimmista toimenpiteistä. Kaihileikkaus on yleensä vaivaton ja kivuton toimenpide, josta toipuu nopeasti.

Suomessa keskimäärin noin kolmasosalla yli 65-vuotiaista ja kolmella neljästä yli 85-vuotiaista on näköä haittaavia kaihimuutoksia.

Ikääntymisen lisäksi harmaakaihi voi kehittyä tapaturmien jälkeen tai pitkäaikaisen kortisonihoidon komplikaationa tai joihinkin muihin silmäsairauksiin liittyen.

Harmaakaihin ainoa hoito on leikkaus. Kaihileikkausta suositellaan, kun heikentynyt näkö haittaa normaalia elämää, kuten lukemista, television katselua ja autolla ajamista.

Veitsetön kaihileikkaus uudella femtolaserilla

Perinteisen kaihileikkauksen lisäksi Pihlajalinna Laser Tilkassa tehdään ensimmäisenä Suomessa uudenlaisia veitsettömiä kaihileikkauksia laserilla. Perinteiseen kaihileikkaukseen verrattuna uuden lasermenetelmän tarkkuus on tietokoneohjatun lasertekniikan ansioista huippuluokkaa. Tässä kehityksessä Pihlajalinna Laser Tilkka seuraa silmäkirurgian maailman huippuja.

HUS-palveluseteli kaihileikkaukseen
Julkisen terveydenhuollon kumppanina Pihlajalinna Laser Tilkka suorittaa kaihileikkauksia HUSin antamalla palvelusetelillä.

Pihlajalinna Laser Tilkassa on toistaiseksi voimassa oleva tarjous: palvelusetelipotilaan omavastuu vain 41 euroa.

Kaihin oireet

Harmaakaihi tarkoittaa näkökykyä heikentävää silmän mykiön samentumaa, joka lisääntyy iän myötä. Kaihin oireet voivat vaihdella eri ihmisillä, mutta tyypilliset oireet ovat näön huonontuminen ja näöntarkkuuden heikkeneminen. Muita kaihin oireita voivat olla lisääntynyt häikäisy sekä heikentynyt värien näkeminen. Harmaakaihia voi esiintyä vain toisessa silmässä, mutta yleensä se esiintyy molemmissa silmissä. Taudin etenemisnopeus voi kuitenkin vaihdella silmien välillä.

Kuinka kaihi kehittyy?
Iän karttuminen on tavallisin syy. Se voi kehittyä myös pitkäaikaisen kortisonihoidon sekä muiden sairauksien kuten diabeteksen, kroonisen silmätulehduksen, silmävammojen ja silmäleikkausten sekä huonojen ravitsemus- ja sosioekonomisten tekijöiden seurauksena. Kaihi voi myös kehittyä runsaan tupakoinnin ja alkoholin käytön vuoksi. Myös runsas UV-säteily sekä perinnölliset tekijät voivat vaikuttaa kaihin kehittymiseen.

Kaihi on yleisempää naisilla kuin miehillä, samoin ylipainoisilla. Ionisoiva säteily – eli röntgensäteet, sädehoito ja esimerkiksi altistuminen salaman iskulle – edesauttavat kaihin muodostumista. Toki on olemassa paljon muitakin myötävaikuttavia tekijöitä, jotka ovat kuitenkin harvinaisempia.

Miten tunnistan kaihin oireet?
Tyypillisin oire on näkökyvyn heikentyminen. Lukeminen ja hämärässä näkeminen vaikeutuvat usein alkuvaiheessa. Häikäistyminen lisääntyy varsinkin niin sanotussa takakapselikaihissa, mutta mykiön samentumisen edetessä hankaloituu värien näkeminen. Myös kontrastiherkkyys – eli tummien ja vaaleiden eri sävyjen ero – alenee. Maisema muuttuu ikään kuin utuisemmaksi ja haaleamman sävyiseksi.

Autolla ajaminen saattaa käydä mahdottomaksi ja varsinkin talvella voi pintojen epätasaisuuksien havaitseminen olla esimerkiksi jalkakäytävällä hankalaa. Kaihin kehittyessä silmä muuttuu usein myös likinäköisyyden suuntaan, jolloin voi olla mahdollista lukea joitakin aikoja laseitta, vaikka olisi aiemmin tarvinnutkin lukulasit.

Milloin kannattaa kaihi hoitaa?
Kaihin ainoa parantava hoito on leikkaus. Se kannattaa tehdä heti, kun näön heikentymisestä on selvää haittaa normaalille elämiselle. On syytä hakeutua silmälääkärin vastaanotolle, kun esimerkiksi lukeminen, television katselu tai autolla ajaminen käyvät hankaliksi, tai kun huonosta näöstä seuraa työelämässä vaikeuksia tai normaalit arkitoimet eivät enää onnistu.

Kunnallisella puolella koko Suomessa on varsin tiukat vaatimukset näöntarkkuuksista, jotta potilas voi edes päästä leikkausjonoon. Yksityissektorilla voi kuitenkin hakeutua leikkaukseen heti kun itse haluaa, mikäli näkövaikeuksien syynä on kaihi.

Miten kaihi leikataan?

Kaihi leikataan nykyään paikallispuudutuksessa niin sanottuna tippapuudutuksena. Perinteisessä kaihileikkauksessa silmään tehdään hyvin pieni viilto, jonka kautta samentunut mykiö poistetaan ultraäänilaitteen avulla ja tilalle asetetaan tekomykiö. Perinteisessä kaihileikkauksessa kirurgi tekee viillot silmään ja poistaa vanhan linssin veitsien ja kirurgisten instrumenttien avulla.

LenSx® Laser -menetelmässä silmäkirurgilla on kaihileikkauksen haastavimmissa vaiheissa apunaan korkeataajuinen femtosekuntilaser. Tietokoneohjatulla laserilla tehdään sarveiskalvoviillot, pilkotaan samea linssi ja saadaan tehtyä täydellinen aukko vanhan linssin poistamista varten (kapsulotomia). Tämä kaikki tehdään äärimmäisellä tarkkuudella ja hyvin ennakoitavin tuloksin. Kaihileikkauksia laserilla tehdään vain Pihlajalinna Laser Tilkassa Helsingissä.

Tekomykiöt ja erikoislinssit
Silmänsisäisiä tekomykiöitä on erilaisia ja niiden kohdalla kehitys on ollut nopeaa. Käytämme käytetään peruslinssinä Alconin erittäin laadukasta AcrySof® IQ -linssiä. Perinteinen vaihtoehto harmaakaihileikkauksissa on yksiteholinssi. Laadukkaan peruslinssin asettamisen jälkeen potilas näkee yleensä hyvin kauas mutta tarvitsee kuitenkin silmälasit lukeakseen. Myös hajataitto vaatii usein leikkauksen jälkeen korjauksen silmälaseilla.

Nykyään on kuitenkin saatavilla erikoislinssejä, joilla voidaan korjata hajataittoa sekä monitehotekolinssejä, joilla pyritään pääsemään riippumattomuuteen sekä luku- että kaukolasien tarpeesta leikkauksen jälkeen. Potilaalla on kaihileikkauksen yhteydessä mahdollisuus valita laadukkaan peruslinssin tilalle myös erikoislinssi.

Jos potilas haluaa erikoislinssin, silmäkirurgi käy esitutkimusvaiheessa potilaan kanssa tarkasti läpi eri vaihtoehdot ja selvittää, onko tietty erikoislinssi kyseiselle potilaalle oikea ratkaisu.