Psykoterapeutin vastaanotto

Psykoterapiassa käsitellään vaikeita kokemuksia ja etsitään niihin ratkaisuja.

Psykoterapia on käytännössä keskustelua ja harjoitteita, joita tehdään joko kaksin psykoterapeutin kanssa, pariskuntana, perheen kanssa tai ryhmässä.

Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista eli kestää muutamista tapaamiskerroista useampaan vuoteen.

Psykoterapiaa voi antaa vain koulutettu psykoterapeutti.