Melanooma

Melanooma on ihosyöpä, johon sairastuu vuosittain yhä useampi suomalainen. Melanooma on harvinainen lapsilla, mutta jo yli 40-vuotiailla varsin tavallinen. Syöpään sairastuminen on aina pelottavaa ja herättää ahdistusta, mutta melanooman ennuste on yleensä hyvä. Tautiin sairastuneista 85 prosenttia on elossa viiden vuoden kuluttua melanooman toteamisen jälkeen.

Melanoomaan sairastuminen

Taudin puhkeamisen jälkeen nopea hoitoon pääsy on tärkeää, koska se parantaa ennustetta. Ennusteeseen vaikuttaa myös se, kasvaako kasvain pinnallisesti vai syvälle. Suurin osa melanoomakasvaimista on pinnallisesti kasvavia eli hyväennusteisia. Melanooma sijaitsee miehillä tavallisimmin yläselässä ja naisilla jaloissa.

Melanooma syntyy ihon pigmenttiä muodostaviin soluihin. Se huomataan yleensä ihomuutoksena, joka on kirjava ja reunoiltaan epätasainen. Melanoomasta saattaa myös puuttua pigmentti kokonaan, jolloin väri on punertava. Melanooma voi myös ilmaantua esimerkiksi jalkapohjiin, kynnen alle tai limakalvolle.

Jos on syytä epäillä melanoomaa, lääkäri ottaa ihomuutoksesta koepalan tai poistaa epäilyttävän muutoksen kokonaan. Näytepalan tutkii patologi. Ihosyöpien ensisijainen hoito on aina leikkaus, jonka tavoitteena on poistaa kasvainkudos niin, ettei tauti uusiudu. Ihosyöpien yleistymisen syynä pidetään altistumista auringon UV-säteilylle.

Etenkin ihon toistuva palaminen lapsuudessa ja nuoruudessa aiheuttaa ihosyöpiä. UV-säteilylle altistuvat erityisesti he, joilla on vaalea, pisamainen, huonosti ruskettuva ja helposti palava iho.

Melanooman hoito

Suomessa syöpähoito on yleisesti erittäin korkeatasoista. Kehityksen takana on valtava määrä innostusta ja halua kehittää omaa alaa. Suomalaisella syöpähoidolla ja asiantuntemuksella on myös kansainvälistä kysyntää. Valtakunnallisesti katsottuna syöpähoidoissa on kuitenkin vaihtelevat toimintamahdollisuudet.

Pihlajalinna Laser Tilkka avasi toukokuussa 2010 ensimmäisenä Suomessa ja Pohjoismaissa yksityisen hoitoyksikön, joka on erikoistunut rintasyöpä- ja ihomelanoomaleikkauksiin. Tarjoamme yliopistosairaalatasoista hoitoa, johon pääsee viiveettä. Leikkaustiimiimme kuluvat alan parhaat osaajat, jotka käyttävät uusimpia leikkausmenetelmiä. Lisäksi keskus on verkottunut muiden syöpään erikoistuneiden osaajien kanssa.

Hoito räätälöidään aina yksilöllisesti. Asiakas hyötyy erityisesti saumattomasta ja monipuolisesta hoitoketjustamme, jossa ei ole viiveitä. Olemme verkostoituneet muiden syöpään erikoistuneiden osaajien kanssa.

Ennen varsinaista melanoomaleikkausta selvitetään kasvaimen laajuus kuvantamistutkimuksilla. Diagnoosi varmistetaan kudostutkimuksella. Leikkauksessa kasvainkudos poistetaan paikallisesti ja imusolmukkeista niin, että uusiutumisen riski on mahdollisimman pieni. Lue lisää melanooman leikkaushoidosta.

Yhteydenotto
Pihlajalinna Laser Tilkka
Hoidonvaraaja 010 312 183
sairaala.tilkka@pihlajalinna.fi

Pihlajalinna Laser Tilkan toimintamalli mahdollistaa nopean leikkaushoidon. Leikkaavan lääkärin vastaanotolle pääsee 1–3 päivän kuluessa, leikkaukseen 1–2 viikon sisällä. Tarjoamme korkeatasoista syöpäkirurgiaa myös ulkomaisille potilaille.

Hinnasto
Syöpäleikkauksien kokonaishinta määräytyy aina yksilöllisesti, koska hinta riippuu leikkausmenetelmästä ja sen laajuudesta. Hintaesimerkkejä erilaisista leikkauskokonaisuuksista löytyy hinnastostamme.

Monia sairauksia hoidetaan nykyään vapaaehtoisten sairauskuluvakuutusten avulla. Myös syöpä kuuluu korvattaviin sairauksiin. Markkinoilla on myös erityisiä vakavan sairauden vakuutuksia, jonka turvin syöpädiagnoosin saanut henkilö voi hakeutua yksityisesti hoitoon.

Melanoomaa hoitavat lääkärit

Pihlajalinna Laser Tilkan rintasyöpään ja ihomelanooman erikoistuneen kirurgisen hoitoyksikön hoitotiimiin kuuluvat alansa parhaat osaajat. Tiimillämme on laaja kokemus syöpäkirurgiasta ja korjausleikkauksista. Käytämme aina uusimpia leikkausmenetelmiä. Leikkaushoito räätälöidään yksilöllisesti.

Melanoomaa leikkaavia lääkäreitämme ovat:

Suvi Ilmonen, LT, kirurgian erikoislääkäri, plastiikkakirurgian erikoislääkäri
Tiina Jahkola, LT, kirurgian erikoislääkäri, plastiikkakirurgian erikoislääkäri, kirurgian dosentti
Susanna Kauhanen, LT, plastiikkakirurgian ja kirurgian erikoislääkäri
Tiia Pihlamaa, LL, plastiikkakirurgian erikoislääkäri
Aino Rönnblad, LL, plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Yhteydenotto
Pihlajalinna Laser Tilkka
Hoidonvaraaja 010 312 183
sairaala.tilkka@pihlajalinna.fi

Melanooman leikkaushoito

Ihomelanooman hoito edellyttää aina leikkausta. Hoito alkaa suunnittelulla, jossa ennakoidaan mahdollinen lääkehoito ja sädehoito. Samalla laaditaan suunnitelma korjausleikkauksen vaihtoehdoista ja aikataulusta. Laser Tilkan leikkaushoidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tiimi melanoomakirurgiaan erikoistuneita plastiikkakirurgeja. Syöpähoidon kokonaissuunnittelussa teemme tiivistä yhteistyötä onkologien, radiologien, patologien ja isotooppilääkäreiden kanssa.

Leikkauksen tavoitteena on kasvainkudoksen poistamien paikallisesti ja imusolmukealueilta niin, että uusiutumisen riski on mahdollisimman pieni. Jos poistettava kudosmäärä on suuri, korjataan leikattu alue mieluiten jo samalla kertaa siten, että toiminnallinen ja esteettinen lopputulos on hyvä. Kaikki poistettu kudos lähetetään tutkimukseen, jonka tuloksia tarvitaan tarkan levinneisyysluokituksen tekemiseen (Suomen syöpärekisterin pTMN-luokitus) ja mahdollisen jatkohoidon suunnittelussa.

Koska melanoomasta on saattanut lähteä syöpäsoluja paikallisiin imusolmukkeisiin eli vartijasolmukkeisiin, paikannetaan niiden sijainti ennen leikkausta tehtävällä imusolmukekartalla. Vartijasolmukkeet poistetaan leikkauksessa kudostutkimusta varten. Melanoomaleikkauksissa vartijasolmukkeita voi löytyä kaulalta, kainaloista ja nivustaipeista. Noin 5 prosentilla vartijasolmukkeita on varsinaisten imusolmukealueiden ulkopuolella. Jos vartijasolmukkeesta löytyy kasvainkudosta, tehdään tavallisesti alueelle laajempi imusolmukkeiden poistoleikkaus joko samassa tai uudessa leikkauksessa.

Suurin osa melanoomapotilaista paranee. Viiden vuoden kuluttua hoidosta 83 prosenttia miespotilaista ja 90 prosenttia naispotilaista on elossa. Merkittävin tekijä ennusteen parantumiselle on varhainen diagnostiikka eli se, että epäilyttävät ihomuutokset poistetaan riittävän ajoissa.