Melanooman leikkaushoito

Ihomelanooman hoito edellyttää aina leikkausta. Hoito alkaa suunnittelulla, jossa ennakoidaan mahdollinen lääkehoito ja sädehoito. Samalla laaditaan suunnitelma korjausleikkauksen vaihtoehdoista ja aikataulusta. Laser Tilkan leikkaushoidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tiimi melanoomakirurgiaan erikoistuneita plastiikkakirurgeja. Syöpähoidon kokonaissuunnittelussa teemme tiivistä yhteistyötä onkologien, radiologien, patologien ja isotooppilääkäreiden kanssa.

Leikkauksen tavoitteena on kasvainkudoksen poistamien paikallisesti ja imusolmukealueilta niin, että uusiutumisen riski on mahdollisimman pieni. Jos poistettava kudosmäärä on suuri, korjataan leikattu alue mieluiten jo samalla kertaa siten, että toiminnallinen ja esteettinen lopputulos on hyvä. Kaikki poistettu kudos lähetetään tutkimukseen, jonka tuloksia tarvitaan tarkan levinneisyysluokituksen tekemiseen (Suomen syöpärekisterin pTMN-luokitus) ja mahdollisen jatkohoidon suunnittelussa.

Koska melanoomasta on saattanut lähteä syöpäsoluja paikallisiin imusolmukkeisiin eli vartijasolmukkeisiin, paikannetaan niiden sijainti ennen leikkausta tehtävällä imusolmukekartalla. Vartijasolmukkeet poistetaan leikkauksessa kudostutkimusta varten. Melanoomaleikkauksissa vartijasolmukkeita voi löytyä kaulalta, kainaloista ja nivustaipeista. Noin 5 prosentilla vartijasolmukkeita on varsinaisten imusolmukealueiden ulkopuolella. Jos vartijasolmukkeesta löytyy kasvainkudosta, tehdään tavallisesti alueelle laajempi imusolmukkeiden poistoleikkaus joko samassa tai uudessa leikkauksessa.

Suurin osa melanoomapotilaista paranee. Viiden vuoden kuluttua hoidosta 83 prosenttia miespotilaista ja 90 prosenttia naispotilaista on elossa. Merkittävin tekijä ennusteen parantumiselle on varhainen diagnostiikka eli se, että epäilyttävät ihomuutokset poistetaan riittävän ajoissa.