Kundupplevelse och respons

Vid Pihlajalinna utvecklas kvaliteten och kundupplevelsen ständigt. Pihlajalinna siktar på en utmärkt kundupplevelse i alla sina ärendekanaler och verksamhetsställen. Genom att ge respons kan kunderna påverka att tjänsterna, processerna, verksamhetsmodellerna och mötespunkterna är högklassiga och kundens röst hörs i serviceutvecklingen. Vid Pihlajalinna behandlas responsen systematiskt och varje anställd vid Pihlajalinna deltar i att utveckla verksamheten som grundar sig på respons.

Vi ber om respons och mäter rekommendationsviljan:

Kundupplevelsen mäts med hjälp av nettorekommendationsindex, alltså NPS-mätare (Net Promoter Score). NPS är en internationell mätare av kundnöjdhet.

Mätningen ger oss viktig information om hur våra kunder upplever servicen och vilka våra viktigaste utvecklingsobjekt är. NPS-talet kan vara mellan -100 och +100. Om NPS-talet är över 0 kan man tänka att största delen av kunderna skulle rekommendera servicen. Över +50 är redan ett utmärkt resultat.

Vår NPS-responsenkät täcker alla kundgrupper. Vi skickar våra kunder en länk till responsenkäten per textmeddelande under dagen efter ärendehanteringen. Enkäten förutsätter smarttelefon. Vi skickar responsenkäten till samma kund högst en gång i månaden. Att svara på NPS-enkäten är frivilligt och helt avgiftsfritt för kunden.

Ge respons på responsblanketten:

Vi samlar in respons av våra kunder för att utveckla vår verksamhet även via responsblanketten på vår webbplats. Vår personal antecknar också vid behov kundernas respons och förmedlar den vidare.