Patientombudsman

Patientombudsmannen hjälper och ger råd i ärenden som gäller tillämpningen av patientlagen. Patientombudsmannens uppgift är också att informera om patientens rättigheter och ställning samt ge råd och vid behov hjälpa till att göra en påminnelse eller en anmälan om patientskada. Dessutom främjar patientombudsmannen förverkligandet av patientens rättigheter på andra sätt.

Patientombudsmannen tar inte ställning till patientens medicinska vårdbeslut eller om det har skett en patientskada i vården. Patientombudsmannen fungerar inte heller som patientens rättsbiträde, men kan fungera som medlare mellan patienten och personalen.

Patientombudsman

Läkarcentraler, företagshälsovård, sjukhus, tandkliniker
patientombudsman Liisa Pajari
liisa.pajari@pihlajalinna.fi, 050 599 4905

Ikipihlaja Boende service för seniorer
Det finns en socialombudsman i kundens hemkommunen.

patientombudsman Liisa Pajari
liisa.pajari@pihlajalinna.fi, 050 599 4905

Utkontraktering av social- och hälsovårdstjänster: Kuusiolinna Terveys, Mäntänvuoren Terveys, Kolmostien Terveys
patientombudsman Sanna Siltala
sanna.siltala@pihlajalinna.fi, 040 194 1637

Utkontraktering av social- och hälsovårdstjänster: Jämsän Terveys
patientombudsman Mai-Stiina Lampinen
mai-stiina.lampinen@jamsa.fi, 040 775 0347

Utkontraktering av social- och hälsovårdstjänster: Laihian Hyvinvointi
patientombudsman i Laihia, potilasasiamies@vaasa.fi, 040 135 1982
socialombudsman i Laihia, 040 507 9303

Utkontraktering av social- och hälsovårdstjänster: Bottenhavets Hälsa
patientombudsman Susanne Nygård-Kukko
Patientombudsmannen nås genom att lämna ringbud till telefonväxeln vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, tel. 06 2218 411.

Sjukvårds anmärkning och klagomål

Om du är missnöjd med behandlingen eller bemötandet som du upplevt vid Pihlajalinnas privata läkarcentral, sjukhus eller tandklinik, kan du göra en patientlagsenlig skriftlig anmärkning om verksamhetsställets hälsovård till den ansvariga direktören. Anmärkningens syfte är att återställa samförståndet och förtroendet till vården.

Skriv en så klar beskrivning om händelsen som möjligt och ange om möjligt de personers namn och ställning som din anmärkning berör. Vid behov hjälper patientombudsmannen dig att göra anmärkningen.

Det finns ingen tidsfrist för anmärkningen. För att utreda ärendet är det dock ändamålsenligt att göra anmärkningen i rimlig tid från händelserna som lett till anmärkningen. Till anmärkningen ges alltid ett skriftligt svar.

Du kan även skriva anmärkningen fritt och skicka den till den/det Pihlajalinna privata läkarcentral, sjukhus eller tandklinik som ärendet berör, eller alternativt till patientombudsmannen. För anmärkningar vid Pihlajalinnas kommunutkontrakteringar finns egna anvisningar. Ytterligare information om dessa hittas på kommunbolagens egna webbplatser.

Om du är missnöjd med svaret på din anmärkning har du rätt att anföra klagomål till regionförvaltningsmyndigheten eller Valvira. Med klagomål avses en anmälan till en tillsynsmyndighet om misstänkt felaktigt förfarande eller försummelse.