Prislista för jouren

** Mottagningens pris bestäms utifrån mottagningens totala längd. I totaltiden ingår utöver mottagningstiden även den tid som experten använder till att läsa förhandsuppgifter och göra registreringar i patientdatasystemet. Även priset för distansmottagning, det vill säga telefon- och videomottagning, grundar sig på totaltiden för mottagningen. Till priserna för mottagning läggs en serviceavgift, eReceptavgift samt Kanta-avgift samt avgifter för eventuella ingrepp.

Priserna gäller vardagar kl. 7–21. Övriga tider är priserna högre: vardagar kl. 21–7 är priserna 100 procent högre. Lördagar kl. 7–18 är priserna 30 procent högre. Lördagar efter kl. 18, söndagar, helgaftnar efter kl. 18.00 och helgdagar är priserna 100 procent högre.

Service

Pris **

Mottagningsbesökets självrisk efter FPA-ersättning **

Allmänläkarjour

Allmänläkarjour, 10 min

från 70,00 €

från 40,00 €

Allmänläkarjour, 20 min

från 95,00 €

från 65,00 €

Allmänläkarjour, 30 min

från 123,00 €

från 93,00 €

Allmänläkarjour, 45 min

från 155,00 €

från 125,00 €

Allmänläkarjour, 60 min

från 180,00 €

från 150,00 €

Allmänläkarjour/Telefonsamtal/Distansmottagning

Telefonsamtal/Distansmottagning 10 min

från 66,00 €

från 58,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 20 min

från 88,00 €

från 80,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 30 min

från 110,00 €

från 102,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 45 min

från 143,00 €

från 135,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 60 min

från 176,00 €

från 168,00 €

Olycksjour

Olycksjour 10 min

från 110,00 €

från 80,00 €

Olycksjour 20 min

från 135,00 €

från 105,00 €

Olycksjour 30 min

från 175,00 €

från 145,00 €

Olycksjour 45 min

från 235,00 €

från 205,00 €

Olycksjour 60 min

från 280,00 €

från 250,00 €

Olycksjour/Telefonsamtal/Distansmottagning

Telefonsamtal/Distansmottagning 10 min

från 105,00 €

från 97,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 20 min

från 132,00 €

från 124,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 30 min

från 155,00 €

från 147,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 45 min

från 205,00 €

från 197,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 60 min

från 260,00 €

från 252,00 €

Barnjour

Barnjour 20 min

från 135,00 €

från 105,00 €

Barnjour 30 min

från 175,00 €

från 145,00 €

Barnjour 45 min

från 235,00 €

från 205,00 €

Barnjour 60 min

från 280,00 €

från 250,00 €

Barnjour/Telefonsamtal/Distansmottagning

Telefonsamtal/Distansmottagning 10 min

från 105,00 €

från 97,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 20 min

från 132,00 €

från 124,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 30 min

från 155,00 €

från 147,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 45 min

från 205,00 €

från 197,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 60 min

från 260,00 €

från 252,00 €