Prislista för jouren

** Mottagningens pris bestäms utifrån mottagningens totala längd. I totaltiden ingår utöver mottagningstiden även den tid som experten använder till att läsa förhandsuppgifter och göra registreringar i patientdatasystemet. Även priset för distansmottagning, det vill säga telefon- och videomottagning, grundar sig på totaltiden för mottagningen. Till priserna för mottagning läggs en serviceavgift, eReceptavgift samt Kanta-avgift samt avgifter för eventuella ingrepp.

Priserna gäller vardagar mellan kl. 7-21. Vid övriga tidpunkter tillkommer följande prishöjningar:

  • vardagar kl. 21-7 höjs priserna med 100 procent
  • lördagar kl. 7-18 höjs priserna med 30 procent
  • lördagar efter kl. 18 höjs priserna med 100 procent
  • söndagar, högtider och kvällen före högtider fr.o.m. kl. 18 höjs priserna med 100 procent
  • på jul- och midsommarafton och påsklördagen samt dagarna före dessa fr.o.m. kl. 18 höjs priserna med 100 procent.

Service

Pris **

Mottagningsbesökets självrisk efter FPA-ersättning **

Allmänläkarjour

Allmänläkarjour, 10 min

från 70,00 €

från 40,00 €

Allmänläkarjour, 20 min

från 95,00 €

från 65,00 €

Allmänläkarjour, 30 min

från 123,00 €

från 93,00 €

Allmänläkarjour, 45 min

från 155,00 €

från 125,00 €

Allmänläkarjour, 60 min

från 180,00 €

från 150,00 €

Allmänläkarjour/Telefonsamtal/Distansmottagning

Telefonsamtal/Distansmottagning 10 min

från 66,00 €

från 58,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 20 min

från 88,00 €

från 80,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 30 min

från 110,00 €

från 102,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 45 min

från 143,00 €

från 135,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 60 min

från 176,00 €

från 168,00 €

Olycksjour

Olycksjour 10 min

från 110,00 €

från 80,00 €

Olycksjour 20 min

från 135,00 €

från 105,00 €

Olycksjour 30 min

från 175,00 €

från 145,00 €

Olycksjour 45 min

från 235,00 €

från 205,00 €

Olycksjour 60 min

från 280,00 €

från 250,00 €

Olycksjour/Telefonsamtal/Distansmottagning

Telefonsamtal/Distansmottagning 10 min

från 105,00 €

från 97,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 20 min

från 132,00 €

från 124,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 30 min

från 155,00 €

från 147,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 45 min

från 205,00 €

från 197,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 60 min

från 260,00 €

från 252,00 €

Barnjour

Barnjour 20 min

från 135,00 €

från 105,00 €

Barnjour 30 min

från 175,00 €

från 145,00 €

Barnjour 45 min

från 235,00 €

från 205,00 €

Barnjour 60 min

från 280,00 €

från 250,00 €

Barnjour/Telefonsamtal/Distansmottagning

Telefonsamtal/Distansmottagning 10 min

från 105,00 €

från 97,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 20 min

från 132,00 €

från 124,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 30 min

från 155,00 €

från 147,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 45 min

från 205,00 €

från 197,00 €

Telefonsamtal/Distansmottagning 60 min

från 260,00 €

från 252,00 €