Prislista för åderbrock

Behandling av åderbrock med skumspruta och laser

Pris**

Förundersökning, flödesundersökning av artär i benen, 2 fötter

 fr.o.m. 236,00 €

Skumhärdningsbehandling styrd med ultraljud, vena saphena magna

 fr.o.m. 788,00 €

Skumhärdningsbehandling styrd med ultraljud, vena saphena parva

 fr.o.m. 683,00 €

Skumhärdningsbehandling styrd med ultraljud, annan artär

 fr.o.m. 651,00 €

Intravenös laserbehandling, vena saphena magna

 fr.o.m. 1 680,00 €

Intravenös laserbehandling, vena saphena parva

 fr.o.m. 1 680,00 €

Intravenös laserbehandling, annan artär

 fr.o.m. 1 680,00 €

Sprutbehandling av benens ytliga blodkärl, behandling av sjukdom (moms. 0 %)

 fr.o.m. 378,00 €

Krävande sprutbehandling av benens ytliga blodkärl, behandling av sjukdom (moms. 0 %)

 fr.o.m. 583,00 €

Sprutbehandling av benens ytliga blodkärl, estetisk behandling (moms. 24 %)

 fr.o.m. 423,00 €

Krävande sprutbehandling av benens ytliga blodkärl, estetisk behandling (moms. 24 %)

 fr.o.m. 652,00 €

** På avgifterna tillkommer en serviceavgift.