Prislista för avlägsnande av hudförändringar

Åtgärd

Pris(moms. 0 %) **

Avlägsnande av födelsemärke/kvissla med laser (1–2 st.)

321,00 €

Avlägsnande av födelsemärke/kvissla med laser (3–5 st.)

386,00 €

Följande födelsemärken som avlägsnas

67,00 €/stycke

Avlägsnande av vårta/förhårdnad med laser (1–2 st.)

370,00 €

Avlägsnande av vårta/förhårdnad med laser (3–5 st.)

475,00 €

Följande vårtor/förhårdnader som avlägsnas

71,00 €/stycke

Avlägsnande av hudförändring med kniv (födelsemärke, lipom, kvissla 1–2 st.)

407,00 €

Följande hudförändringar som avlägsnas med kniv

128,00 €/stycke

Vävnadsprov på hudförändringen (stansbiopsi)

fr.o.m. 302,00 €

Övriga avlägsnanden av hudförändringar

priset från kundtjänsten

** På avgifterna tillkommer en serviceavgift.