Prislista för fysioterapi

Service

Pris**

Fysioterapi

Specialfysioterapi

Huvudstadsregionen

30 min

61,00 €

67,00 €

45 min

73,00 €

80,00 €

60 min

89,00 €

98,00 €

Stora städer ***

30 min

54,00 €

60,00 €

45 min

67,00 €

74,00 €

60 min

80,00 €

88,00 €

Övriga Finland

30 min

48,00 €

53,00 €

45 min

60,00 €

66,00 €

60 min

72,00 €

79,00 €

** Mottagningarnas avgifter är läkar- och expertspecifika. De exakta priserna hittas i läkarens eller expertens egna uppgifter i webbtjänstens Experter-avdelning. På mottagningsavgifterna tillkommer en serviceavgift.
*** Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Tammerfors, Seinäjoki, Uleåborg