Prislista för intradermala tester och epikutantester

Prov / test

Pris**

Intradermala tester

Grundserie

133,90 €

Grönsaksserie

170,40 €

Kryddserie

170,40 €

Sädserie

160,40 €

Nötserie

123,40 €

Fröserie

96,40 €

Födoämnesserie

96,40 €

Grundserie, under 12 år gamla

96,40 €

Eget födoämne / annat ämne

17,30 € / stycke

Epikutantester

Grundserie, innehåller inte utlåtande

242,00 €

Hudvård-konserveringsmedelsserie, innehåller inte utlåtande

170,90 €

Egna ämnen 1-5

71,30 €

** På avgifterna tillkommer en serviceavgift.