Prislista för laboratorium

Undersökning

Beskrivning

Listpris**

S -ALAT

Alanintransaminas

30,25 €

S -AFOS

Alkaliskt fosfatas

30,25 €

S -Amyl

Amylas

30,25 €

S -ASAT

Aspartataminotransferas

30,25 €

S -B12-Vit

B12-vitamin

56,60 €

U -BaktVi

Bakterie, odling

41,35 €

S -Bil

Bilirubin

30,25 €

S -CRP

C-reaktivt protein

38,70 €

B -CRPpika

C-reaktivt protein snabb

38,70 €

S -D-25

D-vitamin-25-OH

81,20 €

S -Ferrit

Ferritin

58,65 €

fP-Gluk

Glukos

30,25 €

S -GT

Glutamyltransferas

30,25 €

B -Hb

Hemoglobin

20,80 €

S -K

Kalium

30,25 €

fS-Ca

Kalcium

30,25 €

fS-Krea

Kreatin

30,25 €

B -La

Sänka

24,70 €

fB-Leuk

Leukocyter

27,25 €

fS-Lipidit

Lipider

75,20 €

S -MypnAb

S -Mycoplasma pneumoniae

70,95 €

S -Na

Natrium

30,25 €

B -PVK+T

Grundblodbild och trombocyter

41,05 €

F -SalmVi

Salmonella, odling

38,70 €

Ps-StrVi

Streptococcus, odling

54,20 €

S -Testo

Testosteron

78,70 €

S -TSH

Tyreotropin

63,40 €

S -T4-V

Tyroxin, fri

68,30 €

S -Uraat

Urat

30,25 €

F -BaktVi1

Bakterie, odling 1

81,85 €

S -RF

Reuma-faktor, diagnos

24,70 €

Ps-StrAAg

Streptococcus pyogenes (A), antigenens andel

54,20 €

S -PSA

Prostataspecifik antigen

65,85 €

B -TVK

Fullständig blodbild

66,05 €

F -hHb-O

Hemoglobin

27,80 €

S -CDT

Desialotransferrin

75,30 €

B -Tnl

Troponin I

51,65 €

P -TT -INR

Tromboplastintid

42,40 €

S -CCPAb

Citrullinpeptid, antikroppar

51,00 €

U -CtGcNhO

U - Chlam.trach + Neisseria

74,20 €

B -HbA1c

Hemoglobin - A1C

59,60 €

Vi debiterar 74,00 € för en oavbokad tid för avbildning.