Prislista för skötarmottagningarna

Hoitajien vastaanottohintoihin lisätään palvelumaksu.

Mottagning

Pris **

Självrisk efter Fpa-ersättning ***

Vård av sjukskötare, 10 min

15,00 €

12,00 €

Vård av sjukskötare, 20 min

29,00 €

26,00 €

Vård av sjukskötare, 30 min

42,00 €

38,00 €

Vård av sjukskötare, 40 min

55,00 €

49,00 €

Vård av sjukskötare, 60 min

82,00 €

74,00 €

Vård av sjukskötare, över 60 min, höjning för inledande 15 min

16,00 €

14,00 €

Hembesök av sjukskötare, högst 60 min

103,50 €

95,50 €

Seriebesök

Vård av sjukskötare, högst 20 min

29,00 €

Vård av sjukskötare, högst 30 min

42,00 €

Vård av sjukskötare, högst 40 min

55,00 €

Vård av sjukskötare, högst 60 min

82,00 €

CERAD, 1 h

82,00 €

74,00 €

MMSE, 30 min

42,00 €

38,00 €

** På mottagningsavgifterna tillkommer en serviceavgift.
*** För att beviljas Fpa-ersättning ska man ha en läkarremiss.