Suusta huolehtiminen on kokonaisterveydestä huolehtimista

Suun ja hampaiden terveydellä on tärkeämpi merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille kuin moni ajatteleekaan. Hampaissa kiertää sama veri kuin sydämessä, joten suussa olevat bakteerit ja tulehdukset kulkeutuvat muualle elimistöön verenkierron välityksellä. Suusta onkin tärkeää pitää huolta, ja hampaiden kunto kannattaa tarkistuttaa hammaslääkärissä säännöllisesti.

1800–1900-luvun vaihteessa lääkäri Matti Äyräpää tutki potilaitaan ja huomasi, että he kärsivät streptokokki-infektiosta. Äyräpää katsoi potilaidensa suuhun ja totesi, että suomalaista väestöä vaivaa niin paha hammaskaries, että se voi johtaa kuolemaan. Äyräpää ymmärsi omien havaintojensa ja kansainvälisten tutkimusten perusteella, että streptokokkibakteerit leviävät hampaan ytimestä muualle elimistöön ja aiheuttavat verenmyrkytyksen ja joissain tapauksissa jopa kuoleman.

Sittemmin Äyräpäätä on nimitetty suomalaisen hammaslääketieteen isäksi ja keskeiseksi kehittäjäksi. Suun terveyden ja yleisterveyden yhteys on siis tunnistettu suomalaisen hammaslääketieteen alkuajoista saakka, ja se on ollut aina suun terveydenhuollon kantava ajatus.

Nykyäänkään hammaslääkäri ei hoida vain valkoista kruunua suussa, vaan hän tekee työtä potilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen.

Kaksisuuntainen yhteys

Suu ei ole erillinen osa ihmisen elimistöä, vaan hampaissa ja ikenissä kiertää sama veri kuin muualla. Erilaiset tulehdukset voivat siirtyä kehon osasta toiseen verenkierron välityksellä. Näin ollen suun kunto vaikuttaa muuhun kehoon ja toisinpäin.

– Tulehdus jossain elimistön osassa, esimerkiksi ikenessä, aiheuttaa aina niin sanottujen tulehdusvälittäjäaineiden esiintymistä tällä alueella. Tulehdusvälittäjäaineet leviävät verenkierron välityksellä kaikkialle elimistöön, ja ne ovat yksi osatekijä matala-asteisen tulehdusreaktion synnyssä ja kasvussa, sanoo erikoishammaslääkäri Aleksi Kurth Pihlajalinnan hammasklinikoilta Oulusta.

Sitä ei voida Kurthin mukaan väittää, että suun tulehdukset aiheuttaisivat yleissairauksia – ne voivat lisätä sairastumisen riskiä.

– Tutkimusten mukaan suun tulehduksilla voi olla vaikutuksia 2-tyypin diabeteksen hoitotasapainoon, sydän- ja verisuonisairauksien pahenemiseen sekä joihinkin autoimmuunisairauksiin. Se, että sairaus puhkeaa, on kuitenkin aina monen tekijän summa. Sairastumisen tai taudin etenemisen riski onkin aina arvioitava yksilöllisesti ja kokonaisterveydentila huomioon ottaen, hän sanoo.

Joskus suusta peräisin oleva matala-asteinen tulehdus voi olla este leikkauksen turvalliseen suorittamiseen. Näin on esimerkiksi tekonivelleikkauksissa, joiden edellytyksenä on, että suu on vapaa tulehduksista. Hampaat on aiheellista tutkia mahdollisten tulehdusten varalta heti, kun potilaalle esitetään ajatus mahdollisesta tekonivelleikkauksesta. Silloin suun terveyden hoitohenkilökunnalla on aikaa hoitaa mahdolliset tulehdukset hyvissä ajoin ennen operaatiota.

Toisaalta jos potilaalla on käytössä elimistön puolustusvasteeseen tai luun aineenvaihduntaan vaikuttavia lääkkeitä, hänen on tärkeää käydä suun tarkastuksissa säännöllisesti. Hammastarkastuksessa on ylipäätään aina tärkeää kertoa, mitä lääkityksiä itsellä on, jotta hammaslääkäri voi arvioida ja suunnitella hoitoa mahdollisimman tarkasti.

Suun terveyden ja yleisterveyden yhteys näkyy myös siinä, että suolistosairaudet voivat näkyä suussa – onhan suu yksi maha-suolikanavan osa. Jos hammaslääkäri alkaa epäillä tarkastuksessa, että potilaalla voi olla jokin sairaus, hänen tehtävänsä on ohjata potilas eteenpäin muiden alojen lääkäreiden vastaanotolle.

Hammastarkastuksia suositellaan säännöllisesti siksi, että suun sairaudet saadaan diagnosoitua ja hoidettua hyvissä ajoin. Jos hoitoon hakeutuu vasta oireiden ilmaannuttua, toimenpiteet ovat yleensä vaativampia ja kalliimpia.

Päivittäinen hampaiden hoito ratkaisee

Tyypillisimpiä suun tulehduksia ovat ientulehdus, ikenen kiinnityskudoksen tulehdus eli parodondiitti sekä hampaan juurenkärjen tulehdus.

Karies eli hampaan reikiintyminen ei leviä muualle elimistöön, jos se rajoittuu hammasluuhun ja on korjattavissa paikkauksella. Hoitamaton karies on kuitenkin etenevä sairaus, ja jos se etenee hampaan ytimeen, se aiheuttaa tulehduksen.

Kurth muistuttaa, että suun hoitamisessa ei ole kyse vain sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä, vaan asia kannattaa nähdä laajemmin. Hampaiden ja ikenien hyvä kunto helpottaa arkea: syömistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Kun suu on terve, ei tarvitse nolostella hymyilemistä tai jännittää sitä, että henki haisee.

Vaikka suun sairauksiin kannattaa suhtautua vakavasti, paniikkiin ei ole syytä. Kurth sanoo, että aivan tavallinen päivittäinen hampaista huolehtiminen on tärkeä keino, jolla ihminen voi pitää huolta suunsa terveydestä ja sitä kautta hyvinvoinnistaan myös laajemmin.

Hampaat tulee pestä kaksi kertaa päivässä, ja hampaiden välit pitää puhdistaa päivittäin.

– Kotihoidon lisäksi kannattaa käydä hammastarkastuksessa henkilökohtaisen tarkastusvälin mukaisesti. Suun terveydestä huolehtiminen on hammaslääkärin ja suuhygienistin yhteistyötä. Pihlajalinnan hammasklinikoilla suun kunto voidaan katsoa perusteellisesti, mahdolliset piilevät tulehdukset voidaan löytää ja hoitaa, ja hampaat voidaan puhdistaa, Kurth sanoo.

Tutustu hammashoidon palveluihin Pihlajalinnassa.