Tutkimusluvat

Pihlajalinnassa voi tehdä tieteellistä tutkimusta, lääketutkimusta, rekisteritutkimusta ja opinnäytetöitä. Tutkimusta voivat tehdä Pihlajalinnan työntekijät ja ammatinharjoittajat, opinnäytetyön tekijät, ulkopuoliset tutkijat ja tutkimuslaitokset.

Tutkimuksen tekemistä varten tarvitset Pihlajalinnan tutkimusluvan. Mikäli tutkimus kohdistuu potilaisiin tai asiakkaisiin, tarvitset tutkimusluvan lisäksi alueellisen eettisen toimikunnan tai ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan myöntämän eettisen luvan. Pihlajalinnan potilasrekisteritietoja hyödyntävään rekisteritutkimukseen tarvitset tutkimusluvan lisäksi Findatasta maksullisen tietoluvan.

Tutkimuksen tekemistä suunnittelevan on hyvä olla yhteydessä Pihlajalinnaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lisätietoja tutkimuksen tekemisestä ja tutkimusluvan hakemisesta Pihlajalinnassa antaa hallintoylilääkäri Helka Hosia, p. 040 921 0106, etunimi.sukunimi@pihlajalinna.fi.