Uutiset

Pihlajalinnan sijoittaja- ja pörssitiedotteet löytyvät Pihlajalinnan sijoittajasivuilta.

8.11.2018 Kuusiolinna Terveyden kaikissa hoivakodeissa käytössä Doctagonin vastuulääkärimalli

Kuusiolinna Terveyden kymmenessä hoivakodissa otetiin käyttöön Doctagonin vastuulääkärimalli ikäihmisille syksyllä 2018. Vastuulääkärimallissa jokaiselle yksikölle on nimetty oma ikäihmisten hoitoon perehtynyt vastuulääkäri, joka vastaa koko yksikön lääketieteellisestä hoidosta. Vastuulääkärimalli muodostuu etäkonsultaatiosta sekä kolmen kuukauden välein tapahtuvasta lääkärin kierrosta yksikössä.

Vastuulääkärimallilla tavoitellaan hoivakotien asiakkaiden hyvää ja turvallista hoitoa heidän omassa asumisympäristössään. Samalla malli vähentää ikäihmistä kuluttavia päivystyskäyntejä, kuljetuksia ja osastojaksoja. Mallin odotetaan myös vähentävän turhia akuuttikäyntejä Kuusiokuntien terveyskeskuksissa - näin resurssit voidaan vapauttaa muun vastuuväestön hoitoon.

−Mallin ansiosta alueelle on saatu lisää lääkäriresurssia ja työaikaa vapautuu käytettäväksi toisaalle. Kiireelliset ja virka-ajan ulkopuoliset konsultaatiot ohjautuivat aiemmin Kuusiolinna kiirevastaanoton lääkärille. Myös reseptien uusinnat pyritään jatkossa hoitamaan Doctagonin vastuulääkärin toimesta, Kuusiolinna Terveyden ikäihmisten palveluiden vastuulääkäri Karoliina Liski kertoo.

Lääkäri tavoitettavissa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä

Vastuulääkäripalvelun alkaessa jokainen hoivakodin asiakas tutkitaan perusteellisesti. Lähtötilanteen tutkimuksen tavoitteena on asiakkaaseen tutustuminen, lääkityksen saattaminen ajan tasalle, hoitosuunnitelmien päivittäminen ja asiakkaan hoitotahdon kartoittaminen. Myös omaiset voivat osallistua asiakkaan alkutarkastukseen. Vastuulääkäri on tavoitettavissa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Doctagonin vastuulääkäri lähettää asiakkaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin esimerkiksi kiirevastaanotolle, kotisairaalaan tai erikoissairaanhoitoon.

Hoivakoteihin on lisäksi sijoitettu akuuttien sairauksien tutkimiseen tarvittavaa laitteistoa, jotta päivystysaikanakin voidaan lääkärin määräyksestä ja asiakasta siirtämättä ottaa ja tutkia laboratorionäytteitä. Aiempaa paremmat tutkimusmahdollisuudet mahdollistavat nopean hoidon aloittamisen asiakasta siirtämättä niissä tapauksissa, joissa asiakkaan tila ei edellytä siirtoa terveyskeskuksen tai sairaalan päivystykseen.

Lääkäri liikkuu, ei asiakas

Aikaisemmin hoivakotien asiakkaiden konsultaatiot ovat ohjautuneet joko omalääkärille, terveysaseman kiirevastaanoton lääkärille tai ilta-, viikonloppu- ja yöaikaan Alavuden terveysaseman ympärivuorokautiselle vastaanotolle. Siirtymiset ja sairaalaolosuhteet rasittavat hoivakodissa asuvaa vanhusta, joka voi kotiin palattuaan olla jopa lähtötilannetta huonommassa kunnossa. Doctagonin vastuulääkärimallin riittävällä lääkärituella ja lääkärin ympärivuorokautisella saatavuudella voidaan välttää jopa kolme neljästä akuuttivastaanoton käynnistä.

Kuusiolinna Terveyden ikäihmisten palvelujohtaja Marika Nevanpää on tyytyväinen vastuulääkärimalliin. Käyttöönotto on Nevanpään mukaan sujunut hienosti kaikkien hoivakodin osalta.

−Prosessi vastuulääkärimallin käyttöönotosta aloitettiin juhannusviikolla, ja syyskuun alussa se oli käytössä kaikissa yksiköissä. Tiukasta aikataulusta huolimatta työtä on tehty hyvällä fiiliksellä, Nevanpää kiittää.

Koko hoitohenkilökunta on koulutettu vastuulääkärimalliin ja järjestelmän käyttöön. Yksiköt konsultoivat aina ensisijaisesti Doctagonin vastuulääkäriä. Välitöntä hoitoa tai ensiapua vaativat tilanteet hoidetaan luonnollisesti edelleen päivystyksessä. Nevanpää mainitsee, että malli vapauttaa hoivakodeissa kiertäneiden lääkäreiden työaikaa muiden asiakasryhmien hoitamiseen.

−Olemme laskeneet, että vastuulääkärimallin käytön myötä vapautuu 90 - 100 lääkärityötuntia enemmän kuukaudessa perusterveydenhuollon vastaanottoihin. Samalla päällekkäinen työ vähenee merkittävästi.

27.9.2018 Hattulassa kokeillaan ja kehitetään uusia terveyspalveluita

Pihlajalinna6 0704
Pihlajalinna alkaa tuottaa Hattulan terveyspalveluita uudella sopimuksella 1.1.2019 alkaen. Pihlajalinna on Hattulassa myös nykyinen palveluntuottaja, ja lokakuusta alkaen onkin tarkoitus kokeilla ja kehittää uuteen sopimukseen kuuluvia palveluita.

Tavoitteena on parantaa terveyspalveluiden saatavuutta ja tarjota vaihtoehtoisia yhteydenottokanavia terveyspalveluiden asiakkaille. ”Esimerkiksi etäpalveluiden avulla helpotamme väestön palveluihin pääsyä ja pyrimme antamaan terveysasemalla henkilöstölle paremman työrauhan tehdä potilastyötä kasvotusten. Nykyisin vastaanotot keskeytyvät terveysasemalla usein − mikä on ikävää paitsi työntekijöille niin erityisesti heidän vastaanotollaan oleville asiakkaille”, tiivistää Pihlajalinnan Hattulan terveyspalveluiden johtava lääkäri Liisa Länsipuro.

Vastaanotoilla Hattulassa jatkaa tutuksi tullut henkilökunta. ”Henkilöstö on haastettu mukaan ideoimaan, kehittämään ja uudistamaan palveluja. Me toivomme, että voimme vuoden alusta tarjota asiakkaille monipuolisemman palveluvalikoiman ja pystymme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin”, toteaa palvelupäällikkö Tiina Suontausta.

Terveysaseman pikavastaanotolta apua nopeasti

Yhtenä lisänä terveysaseman palveluvalikoimaan tulee lokakuussa ns. pikavastaanotto. ”Pikavastaanotto on kevyt ja nopea palvelumalli, joka soveltuu yksittäisen asian suhteen apua tarvitseville asiakkaille – oli vaiva sitten uusi ja äkillinen tai pitkäaikainen harmi. Pikavastaanotolla kaksi sairaanhoitajaa ottaa ajanvarauksella vastaan asiakkaita ja heillä on käytettävissään lääkäri, joka käy tarvittaessa konsultoimassa hoitajia. Lääkäri voi tarvittaessa tutkia potilaan pikaisesti hoitajan huoneessa ja tehdä esim. lääkereseptin tai antaa ohjeita siihen, miten hoitaja tai asiakas itse voi tilannetta helpottaa”, Liisa Länsipuro kertoo.

”Jos hoitaja vastaanotolla toteaa, että asia on laajempi eikä sitä pystytä hoitamaan pikavastaanotolla valmiiksi, hän varaa asiakkaalle pidemmän ajan ja konsultoi lääkäriä siitä, mitä väliaikana voitaisiin tehdä – esim. valmistelevia tutkimuksia tai voinnin seurantaa. Siinäkin tapauksessa asia kuitenkin etenee käynnin ansiosta askeleen eteenpäin”, Länsipuro jatkaa.

Ilta-aikoja tarjolla lokakuun alusta alkaen

Lokakuun alussa terveysasemalla aloitetaan iltavastaanotot, jolloin terveysasema on tiistaisin auki klo 18 asti. Kello neljän jälkeen on siis tarjolla ei-kiireellisiä lääkärinvastaanottoaikoja työssäkäyville asiakkaille, joiden on vaikea järjestää tuloa lääkärinvastaanotolle virka-aikaan. ”Toki näitä aikoja voidaan varata myös lapsipotilaille tai ikäihmisille, joiden saattajaksi vastaanotolle tarvitaan työssäkäyvä henkilö”, tarkentaa Länsipuro. Iltapäivystys (klo 15.30 alkaen) jatkuu entiseen tapaan Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

Etähoitajan vastaanotolle vaikka kotisohvalta

Terveysasemalle tulevat puhelut siirtyvät myöhemmin syksyllä hoitajapalveluun, jossa kokeneet terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat vastaavat puheluihin rajatun puhelinajan sijaan koko virka-ajan klo 8−16. Hoitajat tekevät perinteistä hoitajan puhelintyötä, eli neuvovat, ohjaavat ja varaavat aikoja. Lisäksi etähoitajat tekevät mm. elämäntapamuutosta tai pitkäaikaisen sairauden omahoidon tehostamista tukevaa Terveystsemppi-valmennusta siitä kiinnostuneille asiakkaille.

Jatkossa he myös pitävät puhelimitse ja videoyhteydellä etävastaanottoja, jolloin asiakas voi tulla vastaanotolle vaikka kotisohvaltaan. Hoitajat voivat myös konsultoida tarvittaessa etälääkäriä tai varata ajan hänen vastaanotolleen. ”Edelleen myös terveysasemalla on mahdollista päästä hoitajan vastaanotolle kuten tähänkin asti”, kertoo Suontausta.
Mukaan asiakasraatiin kehittämään toimintaa

Terveyspalveluiden kehittämisestä kiinnostuneiden kuntalaisten on mahdollista päästä mukaan Hattulan terveyspalveluiden asiakasraatiin. Asiakasraati kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja on mukana kehittämässä uusia toimintamalleja. Asiakasraatiin haluavat voivat ilmoittautua mukaan vapaamuotoisella kirjeellä tai viestillä palvelupäällikkö Tiina Suontaustalle.

Lisätiedot
johtava lääkäri Liisa Länsipuro, p. 040 848 2888 tai liisa.lansipuro@pihlajalinna.fi
palvelupäällikkö Tiina Suontausta, p. 050 509 1071 tai tiina.suontausta@pihlajalinna.fi

11.9.2018 Riikka Moilanen lopettaa Pihlajalinnan palveluksessa

Pihlajalinna Oulu Oy:n toimitusjohtajana toiminut Riikka Moilanen ei jatka Pihlajalinnan palveluksessa tästä päivästä lähtien. Moilasen puhe Oulun kaupunginvaltuustossa maanantaina 10.9.2018 ei vastaa Pihlajalinnan arvoja. Yhtiön arvot ovat eettisyys, energisyys ja ennakkoluulottomuus.

”Emme voi hyväksyä sitä, että Pihlajalinnassa työskentelevä johtaja puhuu apua tarvitsevista ihmisistä kuten Moilanen puhui kaupunginvaltuustossa”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen. ”Sairauksista ja elämäntilanteesta riippumatta jokaisen ihmisen elämä on arvokas ja ihmisarvo on loukkaamaton kaikissa tilanteissa.”

”Keskustelimme Riikan kanssa asiasta sekä maanantai-iltana että tänä aamuna, ja päädyimme yhdessä siihen, että hän ei jatka tehtävissään Pihlajalinnassa”, Aaltonen sanoo.

Pihlajalinna Oulu Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Pihlajalinnan strategisista hankkeista vastaava johtaja Juha Rautio, joka aloittaa tehtävässään heti.

Pihlajalinna tuottaa muun muassa päihde- ja sosiaalipalveluja kuntaulkoistuksissaan, joissa yhtiö huolehtii yhdessä kuntakumppaniensa kanssa noin 80 000 suomalaisen sosiaali- ja terveyspalveluista. Yhtiön päihde- ja sosiaalipalvelujen tavoitteena on saada apua tarvitsevat mahdollisimman varhain avun piiriin ja ennaltaehkäistä ongelmia oikea-aikaisilla ja helposti saavutettavilla palveluilla.

Pihlajalinna on suomalainen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja. Sen palveluksessa on noin 5900 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ympäri Suomea.

7.9.2018 Pihlajalinna Stora Enson työterveyspalvelujen tuottajaksi

Pihlajalinna tuottaa jatkossa Stora Enson Suomen-yksiköiden työterveyspalvelut. Yhtiöiden solmima monivuotinen sopimus astuu voimaan ensi vuoden alussa.

Jatkossa Stora Enson työterveyshuolto tullaan toteuttamaan Pihlajalinnan toimipisteissä ympäri Suomen. Tarpeen mukaan perustetaan myös uusia tehdasvastaanottoja.

”Pihlajalinna laajentaa toimintaansa jatkuvasti. Aiomme tuoda palveluitamme tarjolle uusille paikkakunnille ja vahvistaa palvelujamme myös paikkakunnilla, joissa Stora Enso toimii”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

Pihlajalinnalla on yli 10200 työterveyden asiakasyritystä. Vuoden 2018 alusta Pihlajalinnan työterveyspalveluiden asiakasmäärä on kasvanut voimakkaasti noin 110 000 henkilöasiakkaasta yli 150 000:een.

7.9.2018 Tutkimuksen mukaan työterveysneuvottelut vähentävät sairauspoissaoloja ja edistävät työn konkreettisia muutoksia

Työterveysneuvotteluja pidetään erityisesti niiden työntekijöiden kanssa, joilla on sairauspoissaoloja tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien sekä mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Työterveysneuvotteluissa sovitaan joka kolmannen työntekijän kohdalla konkreettisista työnkuvan muutoksista ja joka neljännen kohdalla työajan muutoksista. Neuvottelun jälkeen sairauspoissaolokerrat sekä sairauspoissaolojen kesto vähenivät.

Tulokset käyvät ilmi Tampereen yliopiston ja Pihlajalinna työterveyden tutkimuksesta, joka perustuu Pihlajalinnan potilaskertomusaineistoon vuosilta 2013–2015. Tutkimuksessa analysoitiin 1926 työterveysneuvottelua, joissa oli mukana 1223 potilasta. Neuvotteluita käytiin kaiken ikäisten työntekijöiden kanssa, mutta eniten yli 45-vuotiaiden kanssa. Neljänneksellä neuvotteluihin osallistuneista ei ollut sairauspoissaoloja ennen neuvottelua, kolmanneksella sairauspoissaolo oli kestänyt yli 90 päivää.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa kuvataan neuvotteluiden osallistujia ja neuvotteluissa tehtyjä päätöksiä sekä neuvotteluiden yhteyttä sairauspoissaoloihin. Työterveysneuvottelut ovat keskeinen yhteistyön tapa työterveyshuoltojen, työntekijöiden ja työnantajien välillä. Neuvottelu järjestetään, kun huoli työntekijän työkyvystä tai työssä selviämisestä herää. Työterveysneuvottelussa keskustellaan työkyvystä sekä työn muutoksista. Sairauksia tai niiden hoitoa ei ole tarkoitus käsitellä. Tutkimushankkeessa on kehitetty neuvottelumuistiopohja neuvotteluiden ratkaisukeskeisen lähestymistavan tukemiseksi ja neuvotteluiden laadun seuraamiseksi (www.uta.fi/ttavain). Toinen neuvottelumuistiopohja tehtiin yhteistyössä Työterveysneuvottelu työhön paluun tuessa -hankkeen kanssa (www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu).

Tampereen yliopiston, Pihlajalinnan ja Työterveys Wellamon yhteishanke Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja STM:n koordinoimaa hanketta Työterveyshuollon vaikuttavuus ja sen indikaattorit.

Julkaisu
Tiia Reho, Salla Atkins, Nina Talola, Ulla Ojajärvi, Markku Sumanen, Mervi Viljamaa, Jukka Uitti: Työterveysneuvottelut työssä jatkamisen tukena – kuvaileva tutkimus. Suomen Lääkärilehti 2018;73(36), 1948–1953.

Lisätiedot
www.uta.fi/ttavain
Hankeasiantuntija Tiia Reho, puh. 050 451 2123, tiia.reho(at)pihlajalinna.fi / tiia.reho(at)uta.fi
Projektipäällikkö Tiina Jarvala, puh. 050 318 7787, tiina.jarvala(at)uta.fi
Professori Jukka Uitti, puh. 050 318 7359, jukka.uitti(at)uta.fi

3.9.2018 Fennialta ja Pihlajalinnalta työterveysratkaisu pienille, 3–9 henkilön yrityksille

Fennian ja Pihlajalinnan kesäkuussa lanseeraama työhyvinvoinnin yhteistyö laajenee koskemaan myös pieniä yrityksiä. Pihlajalinnan tarjoama kiinteähintainen työterveyshuolto yhdessä Fennian kiinteähintaisen Yrityksen sairausturvavakuutuksen kanssa kulkee nimellä Hyvinvointiturva.

Hyvinvointiturva on työnantajalle helppo ja yksinkertainen. Pihlajalinnan tuottama työterveyshuoltopalvelu kattaa lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja Fennian myöntämä Yrityksen Sairausturva -vakuutus kattaa erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon.

Nyt palvelua on laajennettu ottamaan huomioon myös pienemmät, 3–9 henkilön yritykset.
– Lakisääteinen tapaturmavakuutus on pakollinen turva, mutta sen lisäksi haluamme tarjota pienille yrityksille paremmat mahdollisuudet laajentaa vakuutusta myös yrityksen sairausturvavakuutuksella, kertoo Fennian yritysasiakkaista vastaava johtaja Kimmo Hyvärinen. – Laadukkaan hoitoprosessin ansiosta työntekijät saadaan nopeammin takaisin töihin. Tästä hyötyvät luonnollisesti sekä työntekijä että työnantaja.

Hyvinvointiturva on rakennettu selkeäksi sekä sisällöltään että hinnoittelultaan. Työterveyshuollon vuosittaiset kiinteät kulut on helppo budjetoida työntekijämäärän mukaisesti. Laadukkaalla työterveyshuollolla ja työntekijöiden saamalla saumattomalla hoitoketjulla on suora vaikutus työhyvinvointiin ja yrityksen tulokseen.

– Hyvinvointiturva muodostaa erinomaisen asiakaskokemuksen ja yksinkertaisen prosessin. Yrityksessä sairauspoissaolojen seuranta ja tukitoimet mahdollistavat varhaisen tuen aiempaa nopeammin, Hyvärinen sanoo.

– Pienyrittäjä hoitaa lakisääteisen työterveyshuollon vaivattomasti osana Hyvinvointiturvaa, sanoo Pihlajalinnan johtava työterveyslääkäri Mervi Viljamaa.

Hyvinvointiturva perustuu FenniaHoitaja-palveluun, jossa asiakkaita palvelee sairaanhoitaja joka päivä klo 7–23. FenniaHoitaja-palveluun soittamalla tilanne ja hoidon tarve arvioidaan, kun työntekijä on sairastunut tai on sattunut tapaturma, työssä tai vapaa-ajalla, tai tarvitaan terveysneuvontaa sairaanhoitajalta. Tarvittaessa potilas ohjataan suoraan oikealle terveydenhuollon ammattilaiselle ja hänelle varataan aika lääkäriin. Vahingosta ilmoittaminen hoituu samalla soitolla, asiakas saa korvausasiansa heti vireille ja tarvittavat toimet käynnistyvät heti työterveyshuollon tai vakuutuksen kautta.

Asiakastyytyväisyys FenniaHoitaja-palvelussa on erinomainen. NPS-mittarin palautteiden keskiarvo on alusta, vuodesta 2016 alkaen ollut liki 80 eli asiakkaat suosittelevat mielellään palvelua.
– Kohtaamme tässä kanavassa yli 70 000 Fennian asiakasta vuosittain, siksi erinomainen asiakaskokemus on meille tärkeintä, Hyvärinen painottaa.

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottava Pihlajalinna ja Fennia ovat olleet kumppaneita vuodesta 2015 lähtien.

24.8.2018 Uuden hoivakodin rakentaminen alkaa Laihialla

Pihlajalinna ja Lehto Groupin tytäryhtiö Lehto Tilat Oy ovat sopineet uuden hoivakodin rakentamisesta Laihialle. Kotiin tulee 60 asukaspaikkaa.

Hoivakoti sai rakennusluvan 14.8.2018 ja valmistuu lokakuussa 2019. Hankkeen kokonaiskustannusarvio hankintoineen on noin 6,5 miljoonaa euroa. Uusi hoivakoti rakennetaan samalle korttelialueelle nykyisen asumispalvelukoti Toiskan kanssa.

Palvelut uuteen hoivakotiin tuottaa Laihian Hyvinvointi Oy, joka on Pihlajalinnan ja Laihian kunnan omistama yhteisyritys. Yhteisyrityksen toiminta alkaa 1.9.2018.

Turvallisia koteja ikäihmisille

Uuden hoivakodin perustamisen lisäksi Pihlajalinna ostaa Laihian kunnalta Toiska-asumispalvelukodin sekä kaksi pienempää hoitokotirakennusta. – Haluamme olla rakentamassa ikäihmisille turvallisia koteja, joissa he saavat tarvitsemansa palvelut. Myös hoivakotien osaava henkilökunta siirtyy meille, kertoo Pihlajalinnan Pohjanmaan alueen liiketoimintajohtaja Tero Järvinen.

Järvinen on erittäin tyytyväinen alkaneeseen yhteistyöhön Laihian kunnan kanssa: – Yhteisyritys on hyvä toimintamalli, sillä se tarjoaa meille suoran kontaktin kuntaan ja kuntalaisiin. Tämä yhteistyö auttaa meitä kehittämään palvelujamme edelleen, Järvinen toteaa.

Laihia, hoivakoti, näkymä sisäpihalta
Kuva: Lehto Tilat Oy

Yhteistyökumppaniksi Lehto Tilat Oy

Yhteistyökumppaniksi uuden hoivakodin toteutukseen Pihlajalinna valitsi valtakunnallisen hoivakotirakentajan Lehto Tilat Oy:n. – Lehdolla on vuosien ajalta laaja kokemus ja osaaminen hoivakotien rakentamisesta. Yhteistyö Pihlajalinnan kanssa on ollut mielenkiintoista. Olemme yhdessä kehittäneet Laihialle toimivan ratkaisun ja lähdemme mielellämme ja innokkaasti rakentamaan laadukasta hoivakotia. Kiitämme Pihlajalinnaa luottamuksesta meitä kohtaan, kiittää Lehto Tilojen hankekehitysjohtaja Tero Toiviainen.

Nimikilpailu tulossa

Uuden hoivakodin nimestä järjestetään kilpailu. Kuntalaiset voivat jättää ehdotuksia myöhemmin syksyllä avattavalla lomakkeella.

Lisätiedot

hankekehitysjohtaja Tero Toiviainen, Lehto Tilat, p. 040 776 6480 tai sp. tero.toiviainen@lehto.fi
kiinteistöjohtaja Pekka Kurvinen, Pihlajalinna, p. 050 451 4455 tai sp. pekka.kurvinen@pihlajalinna.fi
liiketoimintajohtaja Tero Järvinen, Pihlajalinna Pohjanmaa, 040 653 3359 tai sp. tero.jarvinen@pihlajalinna.fi

9.8.2018 Pihlajalinnasta Savo Volleyn yhteistyökumppani

pihlajalinna ja savo volley sopimus some2

Pihlajalinna Ite Kuopio ja Savo Volley ovat solmineet pääyhteistyösopimuksen tulevalle kaudelle. Sopimuksen myötä Pihlajalinna vastaa kaikkien Savo Volleyn urheilijoiden yleis- ja erikoislääkäripalveluista sekä työntekijöiden työterveyshuollosta.

Pihlajalinna Ite Kuopio ja Savo Volley ovat pääyhteistyökumppaneita kaudella 2018–2019. Yhteistyökumppanuuden myötä Pihlajalinna tulee olemaan näkyvästi esillä edustusjoukkueen mukana seuran medioissa ja ottelutapahtumissa. Pihlajalinna tarjoaa jatkossa kaikki Savo Volleyn tarvitsemat yleis- ja erikoislääkäripalvelut. Myös seuran työterveyshuolto keskitetään Pihlajalinnaan. Yhteistyösopimus kattaa kaikki Savo Volleyn urheilijat ja työntekijät.

– Pihlajalinnassa on tuttua porukkaa. Se on erittäin luotettava yhteistyökumppani, ja tiedän, että apu on aina lähellä, kun sitä tarvitaan, sanoo Savo Volleyn päävalmentaja Jukka Tuovinen.

Savo Volleyn toimitusjohtaja Timo Perälä luottaa yhteistyökumppaniin aiempien kokemusten perusteella.

– Meillä on Pihlajalinnan kanssa pitkä yhteinen historia, ja olemme oppineet luottamaan heidän toimintaansa. He ovat alansa ehdotonta huippua Suomessa, hehkuttaa Perälä.

Pihlajalinnan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueen sairaaloiden ja Urheiluklinikan ylilääkäri Petri Venesmaa kertoo, ettei yhteistyösopimuksen tekemistä tarvinnut miettiä kauaa.

– Lentopallo on meille tuttu laji, ja kun koko Savo on nyt saanut yhteisen joukkueen, olemme innolla mukana. Tähänastisen kokemuksen perusteella Savo Volleylla on erilainen, hyvä ote esimerkiksi sosiaalisesta mediasta. Sen hyödyntäminen on nykyaikaa, ja meille on erittäin tärkeää olla näkyvissä myös siellä, sanoo Venesmaa.

Pihlajalinna allekirjoittaa täysin Savo Volleyn periaatteen, jonka mukaan molemmilla osapuolilla on yhteiskunnallinen vastuu alueen nuorten hyvinvoinnista ja terveellisten elämäntapojen edistämisestä.

– On erittäin tärkeää, että kaikki oppisivat jo nuorena liikkumaan ja saisivat siitä innostuksen terveelliseen elämäntapaan, sanoo Venesmaa.

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Yrityksen tehtävä on auttaa suomalaisia elämään parempaa elämää, ja tavoitteena onkin rakentaa palveluita, jotka keskittyvät ihmisten terveenä pysymiseen. On helpompaa, edullisempaa ja keholle kevyempää pitää ihminen terveenä kuin parantaa sairas.

Pihlajalinnan Urheiluklinikat palvelevat kaikkia huippu-urheilijoista kuntoilijoihin. Urheiluklinikoilla tehdään monipuolisesti erilaisia tutkimuksia, toimenpiteitä ja leikkauksia. Urheiluklinikoilla työskentelee muun muassa ortopedian ja traumatologian erikoislääkäreitä, fysiatreja, liikuntalääketieteen asiantuntijoita ja urheilufysioterapeutteja. He huolehtivat, että urheilijat saavat nopean ja oikean hoidon sekä selkeän kuvan siitä, kuinka hoito etenee. Pihlajalinnan liikunta- ja urheilupsykologin palveluiden avulla voidaan nopeuttaa kuntoutumisprosessia ja tukea urheilijan psyykkistä valmentautumista. Lisätietoa: www.pihlajalinna.fi/palvelut/yksityisasiakkaat/urheiluklinikka

Katso Savo Volleyn ja Pihlajalinnan yhteistyössä tekemä video urheilijan terveystarkastuksesta

Lisätiedot:
Pihlajalinna Ite Kuopio, Tiina Pirhonen, vastuuhoitaja, tiina.pirhonen(a)pihlajalinna.fi, p. 050 451 3378
Savo Volley, Timo Perälä, toimitusjohtaja, timo.perala(a)savovolley.fi, p. 040 041 8393

4.8.2018 Pihlajalinnan selvitys Tampereella hoivakodissa kuolleen vanhuksen kuoleman toteamisesta: Pihlajalinnan lääkäri soitti hoivakotiin aamupäivällä, sai hoivakodista virheellistä tietoa

Pihlajalinna on tehnyt sisäisen selvityksen tamperelaisessa hoivakodissa tapahtuneeseen kuolemaan liittyen. Toisin kuin julkisuudessa on kerrottu, Pihlajalinnan lääkäri oli yhteydessä hoivakotiin tiistaina 31.7. n. klo 10. Pihlajalinnan lääkäri sai tuolloin hoivakoti Villa Aallosta virheellisen tiedon, että vainaja olisi tuolloin jo toimitettu Acutaan, joten Pihlajalinnan lääkäripalvelua ei tarvita. Pihlajalinnan toiminnasta riippumattomista syistä vainajan kuoleman toteaminen on kuitenkin venynyt iltapäivään.

Pihlajalinna on käynyt tapahtuneen läpi Tampereen kaupungin eli lääkäripalvelujen tilaajan kanssa. Pihlajalinna pahoittelee sitä, että hoivakodista ei ole saatu heti yhteyttä Pihlajalinnan lääkäriin.

”Jatkossa on varmistettava, että sekä hoivakodeissa että meillä on kaikilla oikea tieto kesäajan järjestelyistä, jotta vastaava tilanne ei toistu”, sanoo Pihlajalinnan Pirkanmaan aluejohtaja Jussi Korkeamäki.

1.8.2018 Omapihlaja-terveysasemien toiminta Tampereella on päättynyt

Valinnanvapaus Pihlajalinna

Tampereen kaupunki kilpailutti Hervannan ja keskustan alueen terveysasemapalvelut keväällä 2018. Toiminta on siirtynyt 1.8. alkaen toiselle palveluntuottajalle.

Tampereen kaupungin sivuilta löydät uuden terveysasemasi yhteystiedot ja ohjeet ajan varaamiseen.

Omapihlajan henkilökunta kiittää asiakkaitaan lämpimästi kuluneista vuosista!

18.7.2018 Pihlajalinna luopuu Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta

Pihlajalinna luopuu Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta lokakuun lopulla eli noin kaksi kuukautta etuajassa. Jyväskylän valinnanvapauskokeilu jatkuu sosiaali- ja terveysministeriön tuella tämän vuoden loppuun asti.

”Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta asiakkailtamme, ja olemme hyvin pahoillamme siitä, että joudumme luopumaan toiminnasta hieman etuajassa”, sanoo Pihlajalinnan Keski-Suomen aluejohtaja Sanna Poikonen. ”Emme halua tinkiä palvelun laadusta, mutta emme voi myöskään jatkaa tappiollista toimintaa, etenkin kun sote-uudistuksen toteutumisesta ja aikataulusta ei ole varmuutta.”

Palveluntuottajille maksettava kiinteä hinta perustuu kaupungin terveyskeskusten kustannuksiin jaettuna koko kaupungin väestömäärällä. Pihlajalinnan kokemuksen mukaan valinnanvapautta käyttävät ovat kuitenkin niitä, jotka käyttävät paljon palveluita. Näin kaupungin määrittelemä hinta ei kata toiminnasta aiheutuvia kuluja, minkä vuoksi Pihlajalinna joutuu vetäytymään valinnanvapauskokeilusta.

Pihlajalinna arvioi jo ennen Jyväskylän valinnanvapauskokeilun alkua, että toiminta ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla, jos kapitaatiomaksuja eli palveluntuottajille maksettavia kiinteitä asiakaskohtaisia korvauksia ei nosteta. Kaupunki nosti keskustelujen jälkeen maksuja hieman kesäkuun alussa.

Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun kuuluu poikkeuksellisen laajat palvelut eli yleislääkärin, sairaanhoitajan ja sosiaalityöntekijän vastaanotot, käytännössä kaikki mahdolliset laboratoriopalvelut kuten koepalanäytteet sekä kuvantaminen eli röntgen-, ultraääni- ja mammografiatutkimukset. Alhaisimmillaan kapitaatiomaksu on 94 euroa vuodessa, jolla palveluntuottaja pitäisi tuottaa kaikki edellä mainitut palvelut.

”Nykyisillä korvauksilla tilanne on se, että yksityiset palveluntuottajat maksavat jyväskyläläisten perusterveydenhuoltoa”, sanoo Teija Kulmala, Pihlajalinnan Väli-Suomen liiketoimintajohtaja.

Eri puolilla Suomea käynnissä olevissa valinnanvapauskokeiluissa on erilaiset kapitaatiokorvausperusteet, ja kokeiluihin sisältyvät palvelut poikkeavat toisistaan. Pihlajalinna jatkaa Tampereen ja Hämeenlinnan valinnanvapauskokeiluissa.

Lisätiedot

Teija Kulmala
liiketoimintajohtaja, Väli-Suomi
teija.kulmala@pihlajalinna.fi
p. 050 34 74 661

Sanna Poikonen
aluejohtaja, Keski-Suomi
sanna.poikonen@pihlajalinna.fi
p. 0400 902 500

26.6.2018 Pihlajalinna ostaa hämeenlinnalaisen Linnan hammaslääkärit

Pihlajalinna ostaa hämeenlinnalaisen Anula Oy:n koko osakekannan. Yritys tunnetaan nimellä Linnan hammaslääkärit.

Linnan hammaslääkärit toimii jo nyt Pihlajalinna Hämeenlinnan (ent. Linnan Klinikka) kanssa samoissa tiloissa ja tiiviissä yhteistyössä.

– Ajattelemme aina ihmisen hyvinvointia kokonaisuutena, ja suun terveydenhuolto on tässä merkittävässä asemassa. Kanta-Hämeen alueella Linnan hammaslääkärit täydentää loistavasti palveluvalikoimaamme, kertoo Pihlajalinnan Kanta-Hämeen aluejohtaja Tiina Halinen.

Linnan hammaslääkäreiden toimitusjohtaja ja omistaja Anu Sarin-Arola on yrityksensä perustamisesta lähtien uskonut synergian etuihin ja ajatellut aina ensisijaisesti potilasta. – Pihlajalinna lähestyi pehmeästi ja kunnioitti meidän arvojamme. Minulle on annettu tehtävä yhdistää oma työyhteisö suureen konserniin, Sarin-Arola kertoo.

Hammasklinikan toiminta jatkuu samassa paikassa Raatihuoneenkadun lääkärikeskuksen neljännessä kerroksessa. – On hienoa, että saamme joukon kokeneita hammaslääkäreitä ja muita asiantuntijoita mukaan joukkoomme, iloitsee Halinen.

– Lupaamme tarjota jatkossakin samanlaista laadukasta hoitoa, johon asiakkaamme ovat tottuneet, Sarin-Arola täydentää.

Lisätiedot:
aluejohtaja Tiina Halinen, Pihlajalinna, p. 050 439 0033
toimitusjohtaja Anu Sarin-Arola, Linnan hammaslääkärit, p. 050 532 7998

6.6.2018 Tutkimus löysi työterveyden sairaanhoitoa käyttävien kärkivaivat

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden runsas käyttö liittyy tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita käyttävät paljon erityisesti naiset, teollisuudessa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevät. Ikä ei vaikuta merkittävästi suurkuluttajuuteen.

Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, joka perustuu Pihlajalinna Työterveyden potilaskertomusaineistoon vuodelta 2015. Tutkimuksessa työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden suurkuluttajiksi määriteltiin 10 % palveluita eniten käyttäneistä potilaista. Tällöin suurkulutus tarkoitti vähintään kahdeksaa käyntikertaa vuoden aikana. Tutkimuksessa oli yhteensä 31 960 potilasta, joista 3617 täytti suurkuluttajan määritelmän. Ylimmän kymmenyksen käynnit muodostivat 36 % kaikista käynneistä tutkimusvuonna.

Terveyspalveluiden suurkuluttajuus on kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä ilmiö: jopa 40 % perusterveydenhuollon käynneistä on ylimmän kymmenyksen tekemiä. Työterveyshuollon sairaanhoidossa tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt korostuivat enemmän kuin aiemmissa tutkimuksissa, joita on tehty perusterveydenhuollon puolella. Tämä on merkittävää, koska nämä sairausryhmät aiheuttavat valtaosan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä. Jatkossa tulee selvittää miten palveluiden runsas käyttö on yhteydessä sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen.

Tampereen yliopiston, Pihlajalinnan ja Työterveys Wellamon yhteishanke Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja STM:n koordinoimaa hanketta Työterveyshuollon vaikuttavuus ja sen indikaattorit. Pihlajalinnan Pirkanmaan alueen vastaava työterveyslääkäri Tiia Reho toimii hankkeessa hankeasiantuntijana ja tekee aiheesta väitöskirjaa.

Julkaisu

Tiia Reho, Salla Atkins, Nina Talola, Mervi Viljamaa, Markku Sumanen, Jukka Uitti. Frequent attenders in occupational health primary care: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health.

Lisätiedot

www.uta.fi/ttavain
Hankeasiantuntija Tiia Reho, puh. 050 451 2123, tiia.reho(at)pihlajalinna.fi / tiia.reho(at)uta.fi
Projektipäällikkö Tiina Jarvala, puh. 050 318 7787, tiina.jarvala(at)uta.fi
Professori Jukka Uitti, puh. 050 318 7359, jukka.uitti(at)uta.fi

4.6.2018 Pihlajalinna ostaa Turun Leaf Areenan

Pihlajalinna Oyj:n tytäryhtiö Pihlajalinna Liikuntakeskukset Oy ostaa nykyisiltä henkilöomistajilta Leaf Areena Oy:n koko osakekannan.

”Leaf Areena on Turun suurin liikuntakeskus. Kattava liikuntatarjonta ja palvelu edustavat sitä korkeaa laatua, jota Pihlajalinnan liikuntakeskuksissa vaalimme. On hienoa saada mukaan Turun monipuolisin toimija”, sanoo Pihlajalinna Liikuntakeskukset Oy:n toimitusjohtaja Mikko Mustala.

Yrityskauppa vahvistaa Pihlajalinnan liikuntakeskusten kasvua Suomen johtavaksi liikunta- ja hyvinvointialan toimijaksi. Leaf Areena on Turun alueen suurin koko perheen liikunta- ja elämyskeskus. Yli 10 000 neliömetrin tiloissa on kuntosali, golfmaailma, lukuisia peliareenoita, lasten seikkailuareena sekä sauna- ja neuvottelutilat.

Liikuntakeskustoiminta täydentää Turun alueella erinomaisesti Pihlajalinnan ennaltaehkäisevää toimintaa työterveyshuollossa ja asiakkaiden kuntoutumista erikoissairaanhoidon toimenpiteiden jälkeen.

“Kotimainen Pihlajalinna tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää Leaf Areenan laadukasta toimintaa myös jatkossa”, sanoo Leaf Areena Oy:n toimitusjohtaja Pasi Kuutti. ”Pihlajalinna omistajana tulee lisäämään asiakkaidemme palvelutarjontaa entisestään.”

Leaf Areena Oy:n liikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Pihlajalinnan liikuntakeskuksiin kuuluu myös kymmenen Forever-kuntoklubia.

Lisätietoja:
Mikko Mustala
toimitusjohtaja, Pihlajalinna Liikuntakeskukset Oy
puh. 0400 513 598
mikko.mustala@foreverclub.fi

Pasi Kuutti
toimitusjohtaja, Leaf Areena
puh. 040 094 4294
pasi.kuutti@leafareena.fi

31.5.2018 Tutkimus kuormituksen ja palautumisen mittaamisesta älysormuksella käynnistyy

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö, Vigofere ja Pihlajalinna käynnistävät kliinisen tutkimuksen kuormituksen ja palautumisen mittaamisesta Moodmetric-älysormuksella.

Vigoferen kehittämä Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutosta, joka kertoo autonomisen hermoston aktivaatiosta. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii liikuntatieteiden tohtori Minna Tervo.

– On hyvä, että markkinoille on tullut uusia objektiivisia mittareita, jotka voivat auttaa tunnistamaan omaa kuormitusta paremmin. Tässä tutkimuksessa pyrimme selvittämään, miten Moodmetric-älysormuksen tuottama indeksi kuvaa erityisesti tietotyötä tekevän yksilön kuormittumista ja palautumista, Tervo kertoo.

Indeksi kuvaa yksilön virittyneisyyttä

Ihon sähkönjohtavuuden mittausta on hyödynnetty mm. psykologian tutkimuksissa yli sadan vuoden ajan, mutta pääsääntöisesti vain laboratorio-olosuhteissa. Älysormus mahdollistaa ihon sähkönjohtavuuden mittauksen normaalielämässä ja pitkäkestoisesti.

Moodmetric-indeksi lasketaan Vigoferen kehittämällä algoritmilla, joka kuvaa yksilön virittyneisyyttä. Korkea virittyneisyys voi olla esimerkiksi positiivista innostuneisuutta tai negatiivista ahdistusta. Tällöin henkilön sympaattinen hermosto on aktiivinen. Kun indeksilukema on matala, parasympaattinen hermosto pääsee toimimaan ja elimistön palautuminen mahdollistuu.

– Moodmetric-indeksin vuorokausikeskiarvo antaa viitteitä autonomisen hermoston tasapainosta, joka on kroonisen stressin ennaltaehkäisyssä olennaista. Tunneperäinen ja tiedolliseen käsittelyyn liittyvä stressi ei näy usein ulospäin ja saattaa olla myös henkilölle itselleen yllätys, kertoo Vigoferen operatiivinen johtaja Henna Salonius.

Apua ennakoivaan terveydenhuoltoon

Jopa 60–80 % lääkärikäynneistä liittyy kroonistuneen stressin aiheuttamiin terveysongelmiin. – Eriasteista työuupumusta kokee joka neljäs suomalainen jossain työelämänsä vaiheessa, ja sen taustalla on yleensä krooninen stressi. Lasku työnantajille ja vakuutusyhtiöille on suuri, taustoittaa johtava työterveyslääkäri Mervi Viljamaa Pihlajalinnasta.

Pihlajalinna haluaa aktiivisesti kehittää ennakoivan terveydenhuollon palvelujaan. – Testasimme sormusta muutaman kuukauden ja vakuutuimme datasta. Nyt saamme kliinistä näyttöä siitä, mitä älysormus kertoo yksilön kuormittuneisuudesta ja miten Moodmetricin teknologiaa voitaisiin hyödyntää ennakoivassa terveydenhuollossa, Viljamaa jatkaa.

Tutkimuksessa selvitetään kuormittumisen tasoa usealla eri mittarilla kuuden viikon ajan. Tutkimukseen osallistuvista henkilöistä muodostetaan kolme ryhmää, joista yksi ryhmä saa hyvinvointivalmennusta sekä hyvinvointia seuraavat mittarit, yksi ryhmä saa käyttöönsä pelkästään mittarit sekä kontrolliryhmä, jolle suoritetaan vain alku- ja loppumittaukset.

Jyväskylän yliopisto vastaa tutkimusasetelman laatimisesta sekä tutkimuksen toteutuksesta, Vigofere Oy toimittaa Moodmetric-älysormukset ja tutkimuksen osallistujat ovat Pihlajalinnan työterveysasiakkaita. Tutkimus käynnistyy toukokuussa 2018 ja ensimmäisiä tuloksia raportoidaan syksyllä 2018.

Lisätiedot

Minna Tervo, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 5108 tai sp. minna.m.tervo@jyu.fi
Henna Salonius, Vigofere, p. 044 309 6997 tai sp. henna.salonius@moodmetric.com
Mervi Viljamaa, Pihlajalinna, p. 0400 307 407 tai sp. mervi.viljamaa@pihlajalinna.fi

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö tarjoaa koulutusta ja tutkimusta ihmisen ja teknologian välisen yhteyden ymmärtämiseen liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin alueella.

Vigofere

Vigofere Oy on suomalainen hyvinvointeteknologian yritys, joka valmistaa Moodmetric-älysormusta. Vigofere Oy:n tavoitteena on tuoda terveydenhuollon markkinoille älysormus, jonka avulla voidaan tunnistaa kehittyvä ylikuormitustila sekä ennaltaehkäistä stressin kroonistumisesta aiheutuvia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia.

Pihlajalinna

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Pihlajalinna tarjoaa monipuolisia palveluja yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille kuten kunnille ja kuntayhtymille. Pihlajalinna rakentaa palveluita, jotka keskittyvät ihmisten terveenä pysymiseen.

23.5.2018 Pihlajalinna ja LähiTapiola Pirkanmaa tiivistävät yhteistyötä

Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava Pihlajalinna ja LähiTapiola Pirkanmaa tiivistävät paikallista yhteistyötä Pirkanmaalla. Uuden yhteistyösopimuksen mukaisesti LähiTapiola Pirkanmaan henkilövakuutusasiakkaiden terveysneuvontaa, etälääkäripalvelua ja hoitoonohjausta toteuttaa Pihlajalinna. Yhteydenotolla saa myös korvausasian vireille eli palvelu on osa LähiTapiola Pirkanmaan korvauspalvelua.

LähiTapiolan Pirkanmaan ensisijainen terveyspalvelukumppani on Pihlajalinna, jonne LähiTapiola Pirkanmaan terveyspalvelu ohjaa hoitoa tarvitsevan asiakkaan.

”Uuden sopimuksen tavoite on parantaa asiakaskokemusta sujuvoittamalla asiakkaiden saamaa palvelua ja ohjata asiakkaamme heti ensisijaisen kumppanimme hyvien palveluiden pariin. Nämä palvelut sisältävät myös puhelimessa annettavan neuvonnan ja etälääkäripalvelun”, sanoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Pentti Kuusela. ”Lisäksi haluamme, että asiakkaamme voivat hyödyntää Pihlajalinnan asiantuntemusta ja pilottihankkeissamme yhteistyössä syventynyttä osaamista. Esimerkiksi Urheilijaturvamme ja Pihlajalinnan Urheiluklinikka sekä meidän Työkykyvakuutuksemme ja Pihlajalinnan työterveyshuolto yhdessä luovat asiakkaillemme lisäarvoa”, jatkaa Kuusela.

”Pihlajalinna on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä LähiTapiolan kanssa. Yhteistyön tiivistäminen ja LähiTapiola Pirkanmaan asiakkaiden palvelun monipuolistaminen on Pihlajalinnalle tunnustus erinomaisista palveluista ja sujuvista hoitoketjuista, joita yhteistyön syventyessä edelleen parannamme”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

16.5.2018 Pihlajalinnan Omapihlaja-terveysasemat jälleen kärjessä Tampereen kaupungin asiakastyytyväisyysmittauksessa

Pihlajalinnan Omapihlaja-terveysasemat sijoittuivat kärkeen Tampereen kaupungin tekemässä NPS-asiakastyytyväisyysmittauksessa. Omapihlaja Hervanta ja Kehräsaari asettuvat tutkimuksen 2. ja 3. sijalle heti Kämmenniemen terveysaseman jälkeen. Palautteita saatiin kaikkiaan yli 15 000 kappaletta.

Alkuvuoden 2018 aikana toteutetussa tutkimuksessa kysyttiin asiakkaiden mielipiteitä terveysasemien ajanvarauksesta, palveluun pääsyn nopeudesta, aukioloajoista, sijainnista ja saavutettavuudesta, henkilökunnan asiantuntemuksesta, asiakkaan kohtelusta ja mielipiteiden huomioimisesta. Omapihlaja Hervantaan ja Kehräsaareen hoitoon pääsi nopeimmin kaikista Tampereen terveysasemista. Kehräsaaren toimipisteeseen 81,8 %:lle lääkäreistä sai ajan 17 päivän aikana, Hervannassa puolestaan 60 %:lle. Tyypillinen jonotusaika (jonon mediaani) Omapihlaja Kehräsaareen oli 9 vuorokautta, Hervantaan 14 vuorokautta. Lisäksi Omapihlaja-terveysasemien toiminnassa erittäin hyviä arvosanoja annettiin mm. asiakkaan kohtelusta ja henkilökunnan asiantuntemuksesta, palveluun pääsyn nopeudesta sekä ajanvarauksesta.

Tampereen kaupunki kilpailutti Hervannan ja keskustan alueen terveysasemapalvelut keväällä 2018. Terveysasemapalvelut jatkuvat Pihlajalinnan tuottamina 31.7.2018 saakka, jonka jälkeen toiminta siirtyy toiselle palveluntuottajalle. Käytännössä Omapihlaja-terveysasemien toiminta loppuu jo 11.7., jolloin molemmat yksiköt jäävät kesäsulkuun.

Kilpailutuksessa valintaperusteena oli hinta. Tampereen keskustan alueella hankinta kohdistui noin 15 000 henkilön suuruiseen väestöön, Hervannassa noin 10 000 asukkaaseen.

”Omapihlajat ovat toimineet vuosia Tampereella, ja asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluun”, sanoo Pihlajalinnan liiketoimintajohtaja Teija Kulmala. ”On erittäin harmillista, että kilpailutuksessa ei otettu huomioon palvelun laatua vaan kyseessä oli puhdas hintakilpailu.”

Ensimmäinen Omapihlaja-terveysasema on perustettu vuonna 2007. Pihlajalinnan Omapihlaja-terveysasemat vastasivat kokonaisuudessaan liki 30 000 ihmisen terveysasemapalveluista.

Lisätietoja:
Teija Kulmala
Liiketoimintajohtaja, Väli-Suomi
Pihlajalinna
puh. 050 347 46 61
teija.kulmala@pihlajalinna.fi

19.3.2018 Seinäjoelle on avautunut uusi täyden palvelun lääkärikeskus – avoimet ovet 24.3.

Pihlajalinna on avannut lääkärikeskuksen Seinäjoen keskustaan osoitteeseen Keskuskatu 5.

Uusi lääkärikeskus on täyden palvelun kokonaisuus. Seinäjoen Pihlajalinnasta löytyy yleis- ja erikoislääkärien sekä fysioterapeuttien vastaanotot ja kattavat työterveyspalvelut. Leikkaussalit ja heräämötilat saadaan käyttöön toukokuussa. Myös tutkimuspalvelut ovat laajat, sillä laboratorion ja peruskuvantamisen lisäksi lääkärikeskuksessa on magneettikuvauslaite.

Seinäjoen hammasklinikka palvelee edelleen tutussa paikassa Hyllykalliolla osoitteessa Lieskatie 2.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Pihlajalinnan lääkärikeskuksen toiminnan käynnistymiseen uusissa, viihtyisissä ja ajanmukaisissa tiloissa Seinäjoen keskustassa. Lääkärikeskuksemme on loistavasti asiakkaiden saavutettavissa, tulivatpa he omalla autollaan tai julkisilla”, kertoo Pihlajalinnan Pohjanmaan alueen liiketoimintajohtaja Tero Järvinen.

Palvelupäällikkö Jaana Perälä-Haapa-aho odottaa mielenkiinnolla asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia uudesta lääkärikeskuksesta: ”Henkilökunnan kanssa on tehty kovasti töitä, ja nyt kaikki on valmista asiakkaita varten. Toivon, että voimme tarjota asiakkaille miellyttävän käynnin ja että meillä voi viihtyä.”

”Leikkaustoimintaa varten uudet tilamme valmistuvat toukokuun alussa. Olemme täydessä valmiudessa palvelemaan asiakkaita myös sote-uudistuksen toteuduttua. Odotamme asiakkaan valinnanvapauden toteutumista positiivisin mielin. Jo tällä hetkellä meillä on merkittäviä ja laajoja kunta-asiakkuuksia, kuten Kuusiokunnat Etelä-Pohjanmaalla”, Tero Järvinen toteaa.

Avoimet ovet 24.3.

Avointen ovien päivänä 24.3.2018 klo 10–16 kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan lääkärikeskuksen toimitiloihin. Ohjelmassa on mm. kasvomaalausta, taikuriesityksiä sekä verenpaineen ja verensokerin mittauksia. Tapahtumassa seikkailee Pihlajalinnan oma kettu ja tarjolla on myös leivoskahvit. Avointen ovien vieraat voivat pysäköidä ilmaiseksi Toriparkissa kahden tunnin ajan.

Lisätiedot

Tero Järvinen, liiketoimintajohtaja, Pohjanmaa
p. 040 653 3359 tai sp. tero.jarvinen@pihlajalinna.fi

Jaana Perälä-Haapa-aho, palvelupäällikkö
p. 050 452 9382 tai sp. jaana.perala-haapa-aho@pihlajalinna.fi

12.3.2018 Pihlajalinna ostaa Doctagon-terveyspalveluyrityksen

Suomen suurimpiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajiin kuuluva Pihlajalinna ostaa Doctagon Ab:n koko osakekannan sen nykyisiltä omistajilta. Kauppa toteutetaan Doctagon Ab:n omistajille suunnatulla Pihlajalinnan uusien osakkeiden annilla.

Doctagon on suomalainen, voimakkaasti kasvava terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa henkilöasiakkaiden lääkäripalveluja, työterveyspalveluja, henkilöstöpalveluja sekä julkisen sektorin lääkäri- ja konsultointipalveluja. Doctagon on panostanut vahvasti digitaalisiin palveluihin. Sillä on kaksi lääkärikeskusta, Helsingissä ja Turussa.

”Doctagon on erinomainen lisä Pihlajalinnan toimintaan. Yhtiön kehittämän kuntien vastuulääkärimallin vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä. Malli on Pihlajalinnalle selvä kilpailuetu, ja se luo merkittävää laajentumispotentiaalia”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen. ”Lisäksi Doctagon on merkittävä toimija kaksikielisissä kunnissa.”

”Doctagon on aina arvostanut paljon laatua, yhteistyötä ja innovaatioita. Olemme vakuuttuneita siitä, että arvomme tulevat säilymään ja kehittymään vahvasti osana Pihlajalinnaa. Doctagonin aikaisemmat omistajat ja johto haluavat osana Pihlajalinnaa edelleen edistää yhteistyötä julkisen sektorin kanssa ja kehittää palveluja kaksikielisillä alueilla”, sanoo Doctagonin toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi.

Pihlajalinnalla on yhteensä noin 80 yksityistä lääkärikeskusta, sairaalaa, hammasklinikkaa ja asumispalveluyksikköä ympäri Suomea. Lisäksi yhtiö tuottaa neljässä isossa kuntaulkoistuksessa kymmenien tuhansien ihmisten kaikki sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut. Pihlajalinnassa työskentelee noin 4800 työntekijää ja lähes tuhat ammatinharjoittajaa.

Pihlajalinna toimii vain Suomessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Yhtiön pääkonttori on Tampereella. Yhtiö on listattu Helsingin pörssissä, ja noin 90 prosenttia sen osakkeista on kotimaisessa omistuksessa. Pihlajalinnan liikevaihto oli 424 miljoonaa euroa vuonna 2017. Doctagonin 30.9.2017 päättyneen tilikauden liikevaihto oli noin 17 miljoonaa euroa.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi 2 006 989 uutta osaketta 15,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin kymmentä prosenttia Pihlajalinna Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, Pihlajalinna, 040 524 7270
Stefan Wentjärvi, toimitusjohtaja, Doctagon, 040 844 2066

8.3.2018 Pihlajalinna avaa lääkärikeskuksen Poriin Sokos Satakunnan tiloihin

Suomen johtaviin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajiin kuuluva Pihlajalinna avaa Poriin lääkärikeskuksen Sokos Satakunnan tiloihin syksyllä 2018. Lääkärikeskukseen tulee laaja valikoima terveydenhoitopalveluja lääkärien vastaanotoista työterveyshuoltoon, hammashoitoon, magneettikuvaukseen ja pienimuotoisiin leikkaustoimenpiteisiin.

Sokos Satakunnan tiloihin sijoittuminen varmistaa sen, että Pihlajalinnan palvelut ovat helposti porilaisten ja lähiseudun asukkaiden saavutettavissa.

”Merkittävää on lääkärikeskuksen aito porilaisuus. Pihlajalinnan mallissa Pihlajalinna Pori tulee olemaan oma, Poriin rekisteröity osakeyhtiönsä. Osakkaiksi tulee Pihlajalinnan lisäksi lääkärikeskuksen porilaisia avainhenkilöitä, niin lääkäreitä kuin muutakin henkilöstöä”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

”Olemme iloisia saadessamme Sokokseen Pihlajalinnan täydentämään Porin ydinkeskustan laajaa palvelutarjontaa”, sanoo Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi.

Pihlajalinna on kotimainen yhtiö, ja se maksaa kaikki veronsa Suomeen. Yhtiön pääkonttori on Tampereella. Pihlajalinnassa työskentelee noin 4 800 työntekijää ja lähes tuhat ammatinharjoittajaa.

Satakunnan Osuuskauppa on oman alueensa suurin kaupan ja palvelualan yritys, joka työllistää noin 1 200 kaupan ja palvelualan ammattilaista. Osuuskaupan omistavat sen 69 000 asiakasomistajaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Joni Aaltonen, Pihlajalinna Oyj, puh. 040 524 7270
Toimitusjohtaja Harri Tuomi, Satakunnan Osuuskauppa, puh. 044 725 1551

6.2.2018 Kolmostien Terveys ja Psykoterapiakeskus Vastaamo yhteistyöhön - pilottihanke kestää vuoden 2018 loppuun saakka

Kolmostien Terveys ja Psykoterapiakeskus Vastaamo aloittavat yhteistyön parkanolaisten ja kihniöläisten psykoterapiapalveluiden parantamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on madaltaa Kolmostien Terveyden asiakkaiden hakeutumista psykoterapiapalveluiden piiriin ja tarjota apua nopeasti sekä helposti. Pilottihanke kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

”Odotamme innolla yhteistyötä Vastaamon kanssa. Tärkeintä on, että parkanolaiset ja kihniöläiset saavat apua nopeasti ja helposti. Masennuksen ja ahdistuksen hoitoon ohjaus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on kannattavaa sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta”, Kolmostien Terveyden toimitusjohtaja Timo Hokkanen sanoo.

”Joka toinen suomalainen sairastuu elinaikanansa mielenterveyden häiriöön - yleisimpiä syitä ovat masennus ja ahdistus sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Psykoterapia helpottaa toipumista oireilusta, parantaa toimintakykyä ja antaa potilaalle välineitä selviytyä myöhemmistä ongelmista”, kertoo Vastaamon psykoterapeutti Harri Mäkelä.

Kolmostien Terveyden asiakkaat voivat hakeutua matalan kynnyksen psykoterapiapalveluihin kahta eri reittiä: Kolmostien Terveyden ammattilaisen ohjaamana esimerkiksi lääkärin tai hoitajan vastaanotolta, neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, perheneuvolasta tai psykiatrian poliklinikalta sekä verkossa tehtävän Elämänlaatumittarin kautta. Elämänlaatumittarin täytön jälkeen asiakas voi halutessaan hakea lyhytpsykoterapiaan tai lähettää palveluohjauspyynnön.

Palvelua tarvitsevalle asioiminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Ainoat asiat, mistä asiakkaan tarvitsee huolehtia, on elämänlaatumittarin täyttäminen ja palvelutarpeen ilmoittaminen.
Asiakas voi valita, tuleeko vastaanotolle Parkanon terveyskeskuksen tiloissa, suojatulla videovastaanotolla verkossa tai Psykoterapiakeskus Vastaamon toimipisteessä Tampereella.

Lisätietoja:
Timo Hokkanen
Toimitusjohtaja, Kolmostien Terveys
Puh. 040 83 24 330
timo.hokkanen@pihlajalinna.fi

31.1.2018 Pihlajalinna ja Lumilautaliitto jatkavat hienoa yhteistyötään

lumilautaliitto-joukkue

Kaksi vahvaa, vauhdikasta tekijää jatkavat hienoa yhteistyötä, kun Pihlajalinna ja Lumilautaliitto A-maajoukkueen kera sopivat kumppanuudesta käynnissä olevalle kaudelle. Lumilautaliitto on aiemmin tehnyt yhteistyötä nykyisin osana Pihlajalinnaa olevan Dextra Urheiluklinikan kanssa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että hienosti sujunut yhteistyömme jatkuu Pihlajalinnan kanssa. A-maajoukkuelaskijoillemme on ensiarvoisen tärkeää, että heidän hoitonsa on osaavissa käsissä ja tutut lääkärit ovat tukena niin ennaltaehkäisevässä kuin akuutissakin terveydenhuollossa”, Lumilautaliiton toiminnanjohtaja__ Mika Andersson__ kertoo.

”On hienoa jatkaa toimivaa yhteistyötä maajoukkueen mainioiden laskijoiden ja koko lumilautaliiton kanssa. Yhteistyö on toiminut matalla kynnyksellä tuttujen, rentojen ja avointen laskijoiden kanssa”, sanoo Pihlajalinnan ylilääkäri Mikko Kirjavainen.

Joukkueen päävalmentaja, Antti Koskinen toteaa: ”Tavoitteena on pitää laskijat terveinä ja ehjinä sekä pitäytyä edelleen maailman huipulla. Pihlajalinnan yhteistyöllä on suuri merkitys siihen, että laskijamme pysyvät terveinä ja iskukykyisinä koko kauden ajan” Antti paljastaa kauteen valmistautumisesta: ”Erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja erinomainen yhteistyö lääkäreiden ja kehonhuollon kanssa on tuottanut toivottua tulosta. Pihlajalinnan yhteyslääkäri Klaus Köhler kävi keväällä laskijoita läpi yhdessä kehonhuoltajamme kanssa. Tästä työstä saimme kautta varten tärkeää tietoa siitä, missä kunkin laskijan kunnon suhteen mennään. Tälle pohjalle on ollut hyvä rakentaa.”

11.1.2018 Pihlajalinna jatkaa olympiavoittaja Iivo Niskasen yhteistyökumppanina

Iivo Niskanen Pihlajalinna
Iivo Niskanen on aiemmin tehnyt yhteistyötä itäsuomalaisen ITE-lääkärikeskuksen kanssa. ITE on nykyään osa Pihlajalinnaa. Urheiluklinikoidemme kautta olemme lukuisten huippu-urheilijoiden ja -joukkueiden yhteistyökumppani.

”On hienoa, että pitkä yhteistyösuhde jatkuu. Minulle urheilijana oma lääkäri, joka tuntee terveyshistoriani, on tärkeä asia. Tämä antaa myös entistä suuremmat onnistumisen mahdollisuudet akuuteissa ongelmatilanteissa”, __Iivo Niskanen __sanoo.

"Hyvä, että paikallinen, pitkä yhteistyö jatkuu – nyt Pihlajalinnan nimen alla", iloitsee myös Pihlajalinna ITE:n erikoislääkäri Ismo Vajanto. “Pihlajalinnassa ongelmatilanteissa urheilijan ja valmentajan käytettävissä on välittömästi useamman erikoisalan tietämys. Silloin voidaan tehokkaasti pyrkiä ratkaisuihin, joilla huippu-urheilijan työkyky palautuu nopeasti ja pysyy kunnossa.”

Niskanen pitää yhteistyötä myös valmennuksellisesti arvokkaana ”Saamme ennakoivasti asiantuntijan näkemyksen ja arvion, miten tulee edetä harjoittelun ja terveyttä edistävien asioiden kanssa. Lääkäri on näin ollen myös valmentajan asiantuntijaverkoston merkittävä palanen”, Niskanen toteaa.

"Iivon tapauksessa kovimmalla harjoituskaudella ja kilpailukaudella liikutaan kahta puolen ihmisen äärimmäistä suorituskykyä, näin ollen lajin ja taustojen pitkäaikainen tunteminen on lääkärille tärkeää", Vajanto täydentää.

Urheiluklinikoillamme on pitkä kokemus urheiluvammojen ehkäisystä, hoidosta, leikkauksista ja kuntoutuksesta.

Ikipihlaja Pappilanpuiston yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Pihlajalinnan Tampereella sijaitsevan Ikipihlaja Pappilanpuiston yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

Yt-neuvottelujen tuloksena 29 hoitajaa ja siistijää irtisanotaan työn päättymisen takia. Neuvottelut koskivat 31:tä Ikipihlaja Pappilanpuiston työntekijää.

Yhteistoimintaneuvottelut johtuivat Ikipihlaja Pappilanpuiston palvelutuotannon siirtymisestä Tampereen kaupungille. Neuvotteluiden aikana selvisi, että Tampereen kaupunki ei katso palvelutuotannon siirron olevan liikkeenluovutus. Kaupungin perusteluna on se, että he aikovat uudistaa asiakkaille tuotettavan palvelukokonaisuuden.

Pihlajalinna kartoitti kaikki konsernissa auki olevat ja avoimiksi tulevat työpaikat yt-neuvotteluiden aikana. Yksi hoitaja on työllistynyt toiseen Pihlajalinnan yksikköön yt-neuvotteluiden aikana. Yhden hoitovapaalla olevan hoitajan työsuhde jatkuu nyt haetun hoitovapaan loppuun saakka.

Pihlajalinna tarjoaa irtisanotuille työntekijöille, joiden työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta, mahdollisuutta osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Lisäksi kaikille työntekijöille järjestetään tiedotustilaisuus muutosturvasta.

Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Sanna Määttänen, 0400 779152

14.8.2017 Pihlajalinna avaa uuden lääkärikeskuksen Seinäjoen keskustaan

__Kotimaisessa omistuksessa oleva Pihlajalinna avaa uuden täyden palvelun lääkärikeskuksen Seinäjoen keskustaan helmikuun 2018 alussa. Täysin uudet toimitilat tulevat sijaitsemaan Keskuskadulla ns. Parkitus-kiinteistön ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa.
__
Uutta lääkärikeskusta varten on perustettu Pihlajalinna Seinäjoki Oy, joka on Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö. Pihlajalinnan nykyisen Hyllykallion toimipisteen (entinen Kompassi) lääkärikeskustoiminta tulee siirtymään Keskuskadulle osaksi uuden lääkärikeskuksen toimintaa. Hammasklinikka jatkaa toimintaansa Hyllykallion toimipisteessä.

”Toimintamme Seinäjoella tulee uuden lääkärikeskuksen myötä laajentumaan huomattavasti. Saamme käyttöömme kolmekymmentä nykyaikaista vastaanottohuonetta. Pihlajalinna Seinäjoesta tulee täyden palvelun lääkärikeskus: yleis- ja erikoislääkärien vastaanottojen lisäksi meillä on laajat laboratorion ja kuvantamisen tutkimuspalvelut, mukaan lukien uusinta tekniikkaa oleva magneettikuvauslaite. Lisäksi meillä on kaksi leikkaussalia heräämötiloineen, fysioterapeuttien vastaanotot sekä kattavat työterveyspalvelut”, kertoo Pihlajalinnan lääkärikeskusten aluejohtaja Timo Luomaranta.

”Pihlajalinna haluaa olla aidosti kotimainen, paikallinen toimija ja työllistäjä. Tämän vuoksi Seinäjoen uutta lääkärikeskusta varten on perustettu uusi osakeyhtiö, Pihlajalinna Seinäjoki Oy, jonka osakkuutta tarjotaan uuden lääkärikeskuksen ammatinharjoittajille ja henkilökunnalle. Ammatinharjoittajien ja henkilökunnan rekrytoinnit käynnistyvät lähiviikkoina”, jatkaa Luomaranta.

Pihlajalinna Seinäjoen uuden toimipisteen käyntiosoite on Keskuskatu 5. Keskeinen sijainti Seinäjoen keskustassa uuden parkkihallin välittömässä läheisyydessä takaa hyvät pysäköintitilat niin asiakkaille kuin henkilökunnalle. Matkakeskus ja rautatieasema sijaitsevat lähellä, joten lääkärikeskus on hyvin saavutettavissa myös julkisella liikenteellä.

Lisätietoja:

Timo Luomaranta
aluejohtaja, Pihlajalinna Lääkärikeskukset
p. 0400 567 980, timo.luomaranta@pihlajalinna.fi

Vesa Numminen
työterveysmyynti, Pihlajalinna Työterveys
p. 0400 906 448, vesa.numminen@pihlajalinna.fi

1.8.2017 Riikka Moilanen Pihlajalinnan Oulun alueyhtiön johtoon

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen on nimitetty Pihlajalinnan Oulun alueyhtiön toimitusjohtajaksi. Moilanen aloittaa tehtävässään 7.8.2017. Samalla hän eroaa Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävästään, mutta jatkaa edelleen luottamustoimessaan kaupunginvaltuutettuna.

Aiemmin yrittäjänä työskennelleen Moilasen mukaan yrittäjähenkinen, kotimainen ja veronsa Suomeen maksava Pihlajalinna on kiinnostanut häntä pitkään.

”Kuulin Pihlajalinnan perustajan Mikko Wirénin puheenvuoron pari vuotta sitten. Jo silloin ajattelin, että jos johonkin yritykseen menisin töihin, se olisi Pihlajalinna”, kertoo Moilanen. ”Nyt kun Pihlajalinna laajenee Pohjois-Suomeen, pääsen alueyhtiön toimitusjohtajana yhdistämään yrittäjäkokemukseni ja kiinnostukseni sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Uudessa tehtävässäni pääsen konkreettisesti huolehtimaan oululaisten hyvinvoinnista ja luomaan uusia työpaikkoja Ouluun.”

Moilanen toimi keskustan kansanedustajana kaudella 2003–2007. Hän oli tuolloin mm. sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen. Oulun kunnallispolitiikassa hän on ollut vuodesta 1996.

Pihlajalinna perustaa Oulun keskustaan Anttilan entisiin tiloihin lääkärikeskuksen ja sairaalan. Yhtiö on kertonut laajenevansa tämän ja ensi vuoden aikana yli kymmenelle uudelle paikkakunnalle. Pihlajalinna tarjoaa hoitohenkilökunnalle ja lääkäreille mahdollisuuden ryhtyä omistajiksi osaan uusista perustettavista lääkärikeskuksista. Uudella toimintamallilla yhtiö haluaa palauttaa paikallisuuden yksityiseen terveydenhuoltoon. Kun lääkärikeskuksia pyörittävät yritykset rekisteröidään paikkakunnille, joilla ne toimivat, ne maksavat veronsa paikallisesti.

Pihlajalinna on suurin kotimaisessa omistuksessa oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja. Yhtiössä on noin 4500 työntekijää, ja pääkonttori on Tampereella.

21.6.2017 Pihlajalinna avaa uuden lääkärikeskuksen Turun keskustaan

Yli yhdeksänkymmentäprosenttisesti kotimaisessa omistuksessa oleva Pihlajalinna kasvaa suunnitelmallisesti valtakunnalliseksi toimijaksi. Pihlajalinnan uusi lääkärikeskus aloittaa toimintansa Turun Kivikukkaron kolmannessa kerroksessa joulukuussa 2017.

”Pihlajalinna Turku tulee olemaan täyden palvelun kokonaisuus: sieltä löytyy yleis- ja erikoislääkärien sekä fysioterapeuttien vastaanotot, kattavat työterveyspalvelut sekä kaksi leikkaussalia. Myös tutkimuspalvelut ovat laajat, sillä laboratorion ja peruskuvantamisen lisäksi lääkärikeskukseen tulee magneettikuvauslaite. Henkilöstöä alamme rekrytoida pian”, kertoo Pihlajalinnan työterveyshuollon liiketoimintajohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen.

”Yksi merkittävä seikka on lääkärikeskuksen aito turkulaisuus: Pihlajalinnan uudessa mallissa Pihlajalinna Turku tulee olemaan oma, Turkuun rekisteröity osakeyhtiönsä. Osakkaiksi tulee Pihlajalinnan lisäksi lääkärikeskuksen turkulaisia avainhenkilöitä, niin lääkäreitä kuin muutakin henkilöstöä”, jatkaa Kuokkanen.

”Kuntatoiminnassamme olemme perustaneet yhteisyrityksiä kuntien kanssa. Tämä kumppanuusmalli on ollut menestys, ja nyt haluamme tuoda saman mallin uusiin lääkärikeskuksiimme”, toteaa Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtaja Aarne Aktan. ”Me haluamme tarjota henkilöstölle mahdollisuuden saada oma osuutensa menestyksestä.”

Pihlajalinna Turun käyntiosoite on Yliopistonkatu 29. Keskeinen sijainti kävelykadun varrella, hyvät pysäköintitilat sekä muut palvelut välittömässä läheisyydessä tarjoavat sekä asiakkaille että asiantuntijoille hyvät puitteet.

Lisätietoja:

Jukka-Pekka Kuokkanen
liiketoimintajohtaja, Pihlajalinna Oyj
p. 040 705 9738, jukka-pekka.kuokkanen@pihlajalinna.fi

Simo Järvelä
myyntipäällikkö, Pihlajalinnan työterveyspalvelut
p. 050 566 7834, simo.jarvela@pihlajalinna.fi

26.5.2017 Silta valitsi Pihlajalinnan

Silta valitsi Pihlajalinnan toistamiseen työterveyden yhteistyökumppaniksi

Silta, johtava henkilöstön ja palkkapalvelun asiantuntija, ja Pihlajalinna ovat toistamiseen sopineet kumppanuudesta työterveyshuollon palveluiden osalta. Silta on ollut Pihlajalinna-konsernin asiakas jo muutaman vuoden ajan ja yhteistyö on sujunut hyvin. Tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat nyt kumppanin kotimaisuus sekä aito tahtotila kehittää Sillan omaa liiketoimintaa. Painopiste työterveyspalveluissa on erityisesti ennakoivassa työterveyshuollossa.

Sillan henkilöstöjohtaja Jaana Hagelin kommentoi: ”Silta on aito kumppani omille asiakkailleen ja edellytämme omilta palveluntoimittajiltamme samanlaista sitoutumista ja toiminnan aktiivista kehittämistä. Pihlajalinnan kanssa olemme hioneet yhteistyömallejamme ja olemmekin iloisia, että yhteistyö jatkuu edelleen. Meidän oman henkilöstön nk. työntekijäkokemus on ollut jatkuvasti hyvällä tasolla, joten tämä on hyvä uutinen myös meidän ihmisille. Pihlajalinnan kasvun myötä uskomme, että yhteistyö tulee parantamaan entisestään siltalaisten terveyttä.”

”Silta on yrityksenä halunnut panostaa ennaltaehkäisevään työterveyspalveluun ja sairauspoissaolojen hallintaan. Nämä ovat myös Pihlajalinnan työterveyspalvelujen kulmakivet. Tarjoamme tietysti myös muut työterveyspalvelut nopeasti ja vaikuttavasti. Olemme iloisia siitä, että Silta haluaa jatkaa tätä työtä Pihlajalinnan kanssa. Tyytyväinen asiakas ja hyvinvoiva yritys on tärkein tavoitteemme”, sanoo Pihlajalinnan työterveyspalvelujen asiakkuusjohtaja Niina Karhela.

Silta käyttää Pihlajalinnan työterveyspalveluja Helsingissä, Tampereella ja Pieksämäellä.

Lisätietoja yhteistyöstä antaa:

Silta Oy
Jaana Hagelin, henkilöstöjohtaja
puh. 040 7796 763
jaana.hagelin@silta.fi

Pihlajalinna
Niina Karhela, asiakkuusjohtaja
puh. 040 548 2995
niina.karhela@pihlajalinna.fi

22.5.2017 Pihlajalinna mukaan Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun

Pihlajalinna hakee mukaan Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauskokeiluun. Jyväskylän Keskustan, Kuokkalan ja Huhtasuon asukkaat voivat ilmoittautua Pihlajalinnan terveysaseman asiakkaiksi syksyllä.

Terveysasema tulee Pihlajalinnan nykyisen Dextra-lääkärikeskuksen uudistuviin tiloihin Cygnaeuksenkadulle. Asiakas saa Pihlajalinnan terveyskeskuksesta samat avosairaanhoidon lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut sekä röntgen- ja laboratoriopalvelut kuin aiemmalta terveysasemaltaan. Lisäksi kokeilun palvelupakettiin kuuluu sosiaaliohjaus ja -neuvonta. Terveysasemaa saa kokeilussa vaihtaa kuuden kuukauden välein.

Pihlajalinna on ollut huhtikuusta lähtien mukana Tampereen valinnanvapauskokeilussa. Lisäksi Pihlajalinna on tuottanut Tampereella kunnallisia terveyskeskuspalveluja jo vuodesta 2007. Tänä keväänä Pihlajalinnan Omapihlaja-asemat sijoittuivat kärkeen Tampereen kaupungin tekemässä terveysasemavertailussa, jossa kriteereinä olivat mm. laatu ja jonotusaika.

”Aiomme ehdottomasti hyödyntää Tampereelta saatuja kokemuksia tarjotaksemme erinomaista palvelua valinnanvapausasiakkaillemme Jyväskylässä”, sanoo Pihlajalinnan lääkärikeskusten aluejohtaja, lääkäri Sanna Poikonen.

Jyväskylän Dextra-lääkärikeskuksen nimi vaihtuu Pihlajalinnaksi samalla, kun keskuksen tilat kaksinkertaistuvat remontin yhteydessä. Asemalta saa entistäkin monipuolisempaa palvelua, kun Jyväskylän perinteikäs lääkäriasema Gyne-Praxis siirtyy Cygnaeuksenkadulle uusiin Pihlajalinnan lääkärikeskuksen tiloihin yrityskaupan myötä. Pihlajalinnalla on Jyväskylässä myös Dextra-hammasklinikka Yliopistonkadulla.

Pihlajalinna on suurin kotimaisessa omistuksessa oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja. Yhtiön kotipaikka on Tampere, ja se maksaa kaikki veronsa Suomeen.

3.5.2017 Pihlajalinna vahvistaa omia fysioterapiapalveluitaan ja aloittaa yhteistyön Fysios-ketjun kanssa

Pihlajalinna vahvistaa merkittävästi omia lääkärikeskuksissa tarjottavia fysioterapiapalvelujaan ympäri Suomea. Yhtiö aikoo tuottaa palveluja jatkossa aktiivisesti myös itse, koska näkee fysioterapian olennaisena osana vaikuttavaa tuki- ja liikuntasairauksien hoitoketjua.

Toimintaa tulee kehittämään Vesa Linna, joka aloitti Pihlajalinnan lääkärikeskusten ja sairaalan fysioterapian palvelupäällikkönä 2.5. Linna tuli Pihlajalinnaan Fysios-fysioterapiaketjusta. Aikaisemmin Linna on toiminut myös Tampereella fysioterapiapalveluita tarjonneen Kunnon Klinikka Oy:n toimitusjohtajana.

Pihlajalinna aloittaa samalla valtakunnallisen yhteistyön Fysios-ketjun kanssa. Fysios on Suomen suurin yksityinen fysioterapiayritys, ja se tarjoaa palveluja 23 paikkakunnalla 53 toimipisteessä. Fysios täydentää palvelutuotantoa niillä alueilla, joilla Pihlajalinnalla ei ole tarjolla omaa kuntoutuspalvelua. Yhteistyö alkaa toukokuun aikana.

Pihlajalinnan tavoitteena on ennen kaikkea parantaa hoitoketjun vaikuttavuutta. Asiakkaalle pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon lähipalveluja sekä toimipisteissä että kehitettävien digitaalisten palvelujen avulla.

”Näen, että fysioterapian rooli korostuu jatkossa tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa. Pohdimme erilaisia vaihtoehtoja toiminnan kehittämisen kannalta, ja yhdistelmäratkaisu, jossa sekä vahvistamme omaa palvelutuotantoa että parannamme alueellista peittoa kumppanin kanssa, vaikutti lopulta parhaalta ratkaisulta", sanoo Pihlajalinnan lääkärikeskusten ja sairaaloiden liiketoimintajohtaja Ville Remes. “Fysioksessa on samaa yrittäjähenkistä kasvuyritystä Pihlajalinnassa. Uskon yhteistyömme tukevan molempien kasvutarinaa.”

”Yhteistyöllä pystymme tarjoamaan asiakkaille valtakunnallisesti toimivan hoitoketjun ja tuomaan parhaat käytänteet asiakkaiden hyödyksi”, sanoo Fysios-ketjun toimitusjohtaja Heikki Tiitinen.

Lisätietoja:
Ville Remes, liiketoimintajohtaja, Pihlajalinna, 040 641 8111, ville.remes@pihlajalinna.fi
Heikki Tiitinen, toimitusjohtaja, Fysios, 0400 648 663, heikki.tiitinen@fysios.fi

5.4.2017 Pihlajalinnan asemat Tampereen terveyskeskusvertailun kärjessä

Pihlajalinna-konsernin Omapihlaja-terveysasemat sijoittuivat kärkeen Tampereen kaupungin tekemässä kilpailukykyselvityksessä. Ykkössijalle sijoittui Omapihlaja Kehräsaari ja toiseksi Omapihlaja Hervanta.

Selvityksessä otettiin huomioon laatu, jonotusaika ja terveysaseman vaihtosuhde. Omapihlaja Kehräsaari oli paras sekä laadussa että jonotusajan lyhyydessä. Omapihlaja Hervanta taas oli ykkössijalla vaihtosuhteessa. Vaihtosuhde tarkoittaa terveysasemalle tulleiden ja sieltä lähteneiden terveysaseman vaihtajien suhdetta suhteutettuna aseman vastuuväestöön.

”Kehitämme määrätietoisesti toimintatapojamme tehokkaammaksi ja arvioimme jatkuvasti omaa työtämme”, kertoo Omapihlajan vastaava lääkäri Pertti Asikainen Omapihlajien menestyksen syistä. ”Ajattelemme toimintaamme asiakkaan eli kuvitteellisen ’Maijan’ näkökulmasta. Kysymme usein, mitä Maija tästä ajattelisi. Kun saamme terveysaseman arjen sujumaan, meillä on energiaa ja resursseja palvella asiakkaita silloin, kun he apua tarvitsevat.”

Asikainen kiittää myös Tampereen kaupunkia yhteistyöstä. ”Meillä on aina ollut hyvä vuoropuhelu kaupungin kanssa.”

Pihlajalinnan perustajan ja hallituksen puheenjohtajan Mikko Wirénin mielestä vertailu antaa hyvän esimerkin siitä, mihin valinnanvapaus parhaimmillaan johtaa. ”Kymmenen vuoden kokemuksella voidaan todeta, että valinnanvapaus on selvästi parantanut tamperelaisten terveyskeskuspalvelujen saatavuutta”, Wirén sanoo. ”Toisin kuin julkisessa keskustelussa usein väitetään, asiakkaitamme ovat nimenomaan paljon palveluja käyttävät. Näin olemme saaneet luotua pitkäjänteisiä ja hyviä hoitosuhteita.”

Linkki kilpailukykyselvitykseen: http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemat/palvelut/vaihtaminen/kilpailukyky.html

Lisätietoa:
Pertti Asikainen, Omapihlajan vastaava lääkäri, 0400 339 803

5.4.2017 Henkilökuntaa osakkaiksi Pihlajalinnan uusiin lääkärikeskuksiin ja sairaaloihin

Pihlajalinna tarjoaa hoitohenkilökunnalle ja lääkäreille mahdollisuuden ryhtyä omistajiksi osaan uusista, ympäri Suomea perustettavista lääkärikeskuksista. Uudella toimintamallilla Pihlajalinna haluaa palauttaa paikallisuuden yksityiseen terveydenhuoltoon. Kun lääkärikeskuksia pyörittävät yritykset rekisteröidään paikkakunnille, joilla ne toimivat, ne maksavat veronsa paikallisesti.

”Kuntatoiminnassamme olemme perustaneet yhteisyrityksiä kuntien kanssa. Tämä kumppanuusmalli on ollut menestys, ja nyt haluamme tuoda saman mallin uusiin lääkärikeskuksiimme”, sanoo Pihlajalinna-konsernin toimitusjohtaja Aarne Aktan. Aikoinaan paikalliset lääkärikeskukset syntyivät, kun joukko lääkäreitä perusti yrityksen ja palkkasi henkilökuntaa avustamaan heitä. Yritysostojen ja alan ketjuuntumisen vuoksi lääkärikeskusten työntekijät eivät enää omista näitä yhtiöitä. ”Me haluamme kääntää tätä kehitystä, sitouttaa henkilökuntaa ja tuoda uusiin toimipisteisiin Pihlajalinnalle tyypillistä yrittäjähenkeä”, Aktan sanoo.

Tavoitteena on pitää osakkaaksi pääsyn kynnys niin matalana, että myös hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus lähteä omistajaksi. Jokainen uusi lääkärikeskus tulee olemaan oma osakeyhtiönsä. Näin jokaiseen lääkärikeskukseen voi tulla eri omistajat. Osakkuutta tarjotaan paikkakuntakohtaisesti avainhenkilöstölle koulutukseen ja taustaan katsomatta. Osakkaat saavat omistuksensa suhteessa osuuden yrityksen mahdollisesta voitosta. Henkilöstölle tarjottavaa osuutta ei ole päätetty, mutta se on alustavasti arvioituna noin viidennes kunkin yrityksen osakekannasta.

”Uskomme, että tarjoamamme tasavertainen kumppanuus toimii meille myös rekrytointivalttina uusilla paikkakunnilla”, sanoo Pihlajalinnan lääkärikeskusten ja sairaaloiden liiketoimintajohtaja Ville Remes. ”Me haluamme tarjota henkilöstölle mahdollisuuden saada oma osuutensa menestyksestä. Työstämme samalla mallia nykyisen henkilökuntamme palkitsemiseen ja kannustamiseen.”

Pihlajalinna laajentuu yli 10 uudelle paikkakunnalle ympäri Suomea ensi vuoden loppuun mennessä. Samalla se siirtää Dextra-lääkäriasemat ja -sairaalat Pihlajalinna-brändin alle.

13.2.2017 Pihlajalinna valmistautuu sote-uudistukseen laajentumalla valtakunnallisesti – Dextra-lääkärikeskukset Pihlajalinna-brändin alle

Pihlajalinna-konserni vahvistaa asemaansa valtakunnallisena sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana. Yhtiö aikoo laajentua sote-uudistuksen alkuun eli vuoteen 2019 mennessä yli kymmenelle uudelle paikkakunnalle. Tänä vuonna yhtiö laajenee isoista yliopistokaupungeista ainakin Ouluun ja Turkuun.

Ensisijaisesti Pihlajalinna aikoo kasvaa avaamalla kokonaan uusia toimipisteitä. Lisäksi yhtiö voi nopeuttaa laajentumista tekemällä yritysostoja.

Tulevaan valinnanvapauteen Pihlajalinna valmistautuu siirtymällä yhteen brändiin, Pihlajalinnaan. Samalla Pihlajalinnan ilme ja logo uudistuvat, jotta niiden avulla voidaan paremmin kuvata yhtiön monipuolisia palveluita asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Yhtiö on toiminut yksityisessä terveydenhuollossa pääsääntöisesti Dextra-brändin alla. Muutos on tarkoitus viedä läpi viimeistään sote-uudistuksen alkuun mennessä.

”Haluamme hoitaa suomalaisten terveyttä sen sijaan, että hoitaisimme pelkästään sairauksia. Kotimaisena toimijana haluamme olla suomalaisten ensisijainen kumppani terveydenhuollossa. Tavoitteemme on, että Pihlajalinna merkitsee ihmisille laadukasta ja ystävällistä terveydenhuoltoa”, sanoo toimitusjohtaja Aarne Aktan. ”Kun avaamme uusia toimipisteitä eri puolille Suomea, tarjoamme asiakkaillemme uudentyyppisen palvelukokemuksen.”

Pihlajalinna julkisti tarkennetun laajenemissuunnitelmansa ja uuden ilmeensä henkilökunnalle järjestetyssä yhtiön 15-vuotisjuhlassa lauantai-iltana Tampereen Messukeskuksessa.

Pihlajalinna on toiminut Pihlajalinna-brändillä kuntaulkoistuksissa, joissa yhtiö on kotimaassa markkinajohtaja. Pihlajalinna on ainoana toimijana perustanut kuntien ja kuntayhtymien kanssa yhteisyrityksiä, jotka tuottavat paikkakunnillaan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Yhteisyritysmallissa kuntien asukkaat saavat palvelunsa läheltä ja kunnat saavat verotuloja sekä osuuden yhteisyrityksen voitoista.

Lisätietoja:
Aarne Aktan, toimitusjohtaja, 040 342 4440
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177

Pihlajalinna lyhyesti

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita lääkärikeskuksissa, terveysasemilla, hammasklinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna- brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

23.1.2017 Minna Elomaa Pihlajalinnan lääkärikeskusten johtoon

Minna Elomaa on Pihlajalinna-konsernin Dextra-lääkärikeskusten uusi liiketoimintajohtaja. Elomaa tulee Pihlajalinnaan Diacorista, jossa hän toimi viimeksi liiketoiminta- ja varatoimitusjohtajana. Hänen vastuullaan olivat muun muassa yksityisasiakasliiketoiminta, lääkäriasemat ja sairaala. Elomaa aloittaa Pihlajalinnassa 1.8.2017.

”Olen erittäin iloinen siitä, että saamme Minnan Pihlajalinnaan. Hän on rautainen ammattilainen, jolla on vahva kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja asiakkaiden palvelemisesta. Sote-uudistuksessa tapahtuu mielenkiintoinen valtasiirtymä, kun potilaista tulee asiakkaita. Minna on selvästi oivaltanut tämän muutoksen”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan. ”Uskon, että Minna sopii erinomaisesti joukkoomme ja toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi.”

”On hienoa päästä Pihlajalinnan ammattitaitoiseen tiimiin rakentamaan Pihlajalinnan lääkäriasemista entistä vahvempaa verkostoa. Pihlajalinna on ollut edelläkävijänä monessa alan uudistuksessa. Halua ja kykyä uudistua tarvitaan etenkin seuraavien vuosien aikana, kun sote-uudistus ja digitaalisuus muokkaavat terveyspalvelusektoria. Tässä murroksessa haluan olla mukana ja pitää asiakkaat uudistuksen keskiössä”, sanoo Minna Elomaa.

Elomaa työskenteli Diacorissa vuodesta 2013. Sitä ennen hän toimi 17 vuotta vakuutus- ja finanssialalla Tapiolassa ja Lähi-Tapiolassa. Elomaa toimi erilaisissa johtotehtävissä mm. pankki-, säästö- ja sijottajapalveluiden myynti- ja markkinointijohtajana, Henki-Tapiolan yritysliiketoiminnan yksikönjohtajana ja liiketoimintajohtajana yritysasiakasliiketoiminnassa. Elomaa on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Dextra-lääkärikeskusten vt. liiketoimintajohtajana jatkaa heinäkuun loppuun asti Pihlajalinnan sairaalatoiminnan liiketoimintajohtaja Ville Remes.

Lisätietoja:
Aarne Aktan, toimitusjohtaja, 040 342 4440
Minna Elomaa, liiketoimintajohtaja 1.8.2017 alkaen, 040 747 1786
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

1.2.2017 Tule tarkastuttamaan luomesi

Melanoomien ja muiden ihosyöpien ilmaantuvuus on kasvussa. Valtaosa niistä voidaan hoitaa, mikäli muutokset todetaan varhaisessa vaiheessa.

Dextra Koskiklinikan luomihuolipäivillä kokeneet ihotautien erikoislääkärit tarkistavat koko ihosi käyttäen dermatoskooppia. Saat asiantuntijan arvion huolestuttavien luomien tai muiden ihomuutoksien poiston tarpeellisuudesta sekä yksilöllisen suosituksen luomiseurannasta.

Luomihuolivastaanoton kampanjahinta on 58 €.
Varaa aikasi soittamalla puh. 010 312 149.

Kevään 2017 luomihuolipäivät Dextra Koskiklinikalla: 18.2., 18.3. ja 22.4.

2.1.2017 Pihlajalinna ostaa Itä-Suomen Lääkäritalo Oy:n

Pihlajalinna Oyj:n tytäryhtiö Pihlajalinna Terveys Oy on sopinut ostavansa nykyisiltä omistajilta koko Itä-Suomen Lääkäritalo Oy:n osakekannan. Kauppa tulee voimaan 2.1.2017. Yhtiö liitetään osaksi Dextra-ketjua, ja sen johto, ammatinharjoittajat ja työntekijät jatkavat yhteenliittymisen jälkeen Dextran palveluksessa.

Itä-Suomen Lääkäritalo tarjoaa monipuolisia lääkärikeskus- ja sairaalapalveluja, ja sen toimipisteet ovat Ite Lasaretti Kuopio, Lääkärikeskus Ite Leppävirta ja Lääkärikeskus Ite Suonenjoki. Pihlajalinna ostaa Itä-Suomen Lääkäritalon vahvistaakseen asemaansa yksityisissä lääkäriasemapalveluissa ja palveluitaan Kuopion alueella.

Itä-Suomen Lääkäritalo on tehnyt Lääkärikeskus Ite -nimen alla läheistä yhteistyötä Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Pihlajalinna osti helmikuussa 2016 Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kaksi lääkärikeskusta Joensuussa sekä lääkärikeskukset Nurmeksessa ja Outokummussa.

Itä-Suomen Lääkäritalon toimitusjohtajana jatkaa Urho Väätäinen.

Lisätiedot:
Joni Aaltonen, yrityssuunnittelujohtaja, Pihlajalinna Oyj, 040 524 7270, joni.aaltonen@pihlajalinna.fi
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Pihlajalinna Oyj, 040 743 2177, siri.markula@pihlajalinna.fi

30.11.2016 Pihlajalinna ostaa rekrytointiyritys MediApu Oy:n

Pihlajalinna Oyj:n tytäryhtiö Pihlajalinna Terveys Oy on sopinut ostavansa nykyisiltä henkilöomistajilta koko MediApu Oy:n osakekannan. MediApu on oululainen rekrytointipalvelu, joka rekrytoi lääkäreitä kuntiin suoriin työ- ja palkkasuhteisiin. Kauppa tulee voimaan 30.11.2016. MediApu jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä.

Pihlajalinna tavoittelee kaupalla merkittävää vahvistusta yhtiön lääkärirekrytointiin ja tukea yhtiön sote-ulkoistushankkeisiin. MediAvun asiakkaat ovat muun muassa kuntia ja kuntayhtymiä. MediAvun palveluilla kunnat säästävät rahaa korvaamalla kalliit vuokralääkärit sitoutuneilla ja pysyvillä virkalääkäreillä. Palvelun ansiosta ylilääkärit vapautuvat rekrytointityöstä. Työnantajana ja palkanmaksajana MediAvun rekrytoimille lääkäreille toimii aina kunta. Yhtiön kautta on tarjolla yli 110 kuntatyönantajan toimipaikkaa eri puolilla Suomea.

Pihlajalinnan rekrytointitiimi odottaa innostuneesti MediAvun kanssa alkavaa yhteistyötä.

”Saamme vahvistusta olemassa olevaan toimintaamme niin maantieteellisesti kun sisällöllisestikin”, sanoo Pihlajalinnan rekrytointijohtaja Teija Santala. ”Yritystemme toisistaan poikkeavat maantieteelliset toimintaympäristöt tulevat tukemaan hienosti laajentumisstrategiaamme. Myös erilaiset arjen toimintamallimme tuovat molemmille yrityksille mittavaa lisäarvoa. Saamme riveihimme innostuneen ja innovatiivisen ammattilaisten porukan, joka tulee täydentämään mainiosti omaa rekrytointitiimiämme.”

”MediAvulla on lupaavat tulevaisuudennäkymät ja yhtiön laajentunut liiketoiminta vaatii tukevia harteita taakse ja nyt niitä on saatu. Yhteenliittyminen ja siitä saatava synergia Pihlajalinnan kanssa tulee suuresti vahvistamaan toimintamahdollisuuksiamme suomalaisen lääkäreiden suorarekrytoinnin parissa”, iloitsee MediAvun toimitusjohtaja Juha Virolainen. ”Olen iloinen kotimaisesta ostajasta ja siitä, että yrityskaupan jälkeenkin verot maksetaan Suomeen.”

Lisätiedot:

Joni Aaltonen, yrityssuunnittelujohtaja, Pihlajalinna Oyj, 040 524 7270, joni.aaltonen@pihlajalinna.fi
Teija Santala, rekrytointijohtaja, Pihlajalinna Oyj, 040 582 9111, teija.santala@pihlajalinna.fi
Juha Virolainen, toimitusjohtaja, MediApu Oy, 0400 847 626, juha.virolainen@pihlajalinna.fi

7.3.2016 Pihlajalinna ostaa lääkäri- ja hammaslääkärikeskuksen Seinäjoelta

Pihlajalinna Oyj:n tytäryhtiö Pihlajalinna Terveys Oy on sopinut ostavansa nykyisiltä henkilöomistajilta osake-enemmistön Kompassi Hammaslääkärikeskus Oy:stä, Kompassi Lääkärikeskus Oy:stä ja Etelä-Pohjanmaan Sydäntutkimuspalvelu Oy:stä. Kaupan on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2016. Yhtiöt liitetään osaksi Dextra-ketjua ja niiden johto, ammatinharjoittajat ja työntekijät jatkavat yhteenliittymisen jälkeen Dextran palveluksessa.

Kompassi on toiminut nykyisen kaltaisena kokonaisuutena vasta muutaman vuoden mutta on jo saavuttanut Pohjanmaalla laadukkaan toimijan maineen, ja tarjoaa varsin kattavasti hammaslääkäri- ja lääkärikeskuspalveluita. Kompassin liittyminen osaksi Dextra-ketjua muodostaa Seinäjoelle vahvan lääkärikeskuksen, joka tuottaa niin yksityisen kuin julkisen erikoissairaanhoidon palveluita.

Pohjanmaalle laajeneva Dextra palvelee entistä paremmin konsernin vakuutusyhtiökumppaneiden tarpeita ja toisaalta mahdollistaa myös kiireettömän ja perustason erikoissairaanhoidon tuottamisen omana toimintana Pohjanmaan alueella. Pihlajalinna vastaa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta ja hallinnoi sitä kautta merkittävää kuntien erikoissairaanhoidon volyymia.