Pihlajalinnan polku työterveyshuollon erikoislääkäriksi – mitä koulutus sisältää?

polku

Terveyskeskusjakso

Työterveyshuollon erikoistumiseen vaadittavan yhdeksän kuukauden mittaisen terveyskeskuskoulutusjakson voi suorittaa seuraavissa Pihlajalinnan kuntaulkoistetuissa terveyskeskuksissa:

  • Alavus
  • Jämsä
  • Kristiinankaupunki
  • Mänttä-Vilppula
  • Orivesi
  • Parkano

Tulevaisuudessa jakson voi suorittaa mahdollisesti myös Espoossa Piispanportin terveysasemalla, Hangon terveyskeskuksessa sekä Jyväskylässä Huhtasuon terveysasemalla.

Kysy lisää osoitteesta laakarirekrytointi@pihlajalinna.fi.

Koejakso

Työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin tulee suorittaa työterveyshuollossa kuuden kuukauden mittainen käytännön koulutukseen kuuluva koejakso. Vasta koejakson hyväksytysti suoritettuaan erikoistujalle voidaan myöntää pysyvä opinto-oikeus. Koejakson voi suorittaa Pihlajalinnassa kaikissa yliopiston hyväksymissä koulutuspaikoissa.
koejakso
Työterveyshuollon koejakson alussa lääkärin kanssa tehdään henkilökohtainen koulutussopimus, jonka tavoitteina on muodostaa erikoistumaan ryhtyvälle kattava kuva erikoisalan sisällöstä, työtehtävistä, tavallisimmista toimenpiteistä ja vaatimuksista. Lisäksi keskustelussa on tarkoitus muodostaa käsitys omasta valmiudesta toimia alalla sekä varmistaa kiinnostus ja motivaatio kouluttautua alalle.

Koejakson aikana erikoistuva pääsee tutustumaan työterveyslääkärin monipuoliseen työhön keskitetyn toimipaikkakoulutuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen myötä. Työterveyslääkärinä toimimisessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin perehdytään puolestaan Pihlajalinnan TyöterveysAkatemian erikoistuvan starttipaketin kautta. Startin aikana perehdytään mm. työterveyshuollon lakipohjaan, keskeisiin toimntoihin, työkyvyn tukeen sekä moniammattillisuuteen. Strattipaketin tehtäviä käydään läpi kouluttajalääkärin kanssa, ja erikoistuva saa läpi koulutuksen rakentavaa palautetta edistymisestään.

Työterveyshuoltojakso

”Pihlajalinnan työterveyden koulutuspolku on rakennettu varmistamaan, että jokainen Pihlajalinnassa erikoistuva työterveyslääkäri saa tasalaatuista koulutusta ja työterveyshuoltojakson koulutukselliset tavoitteet täyttyvät. Koulutuspolku on saanut hyvää palautetta erikoistuvilta ja yhteiset koulutukset on koettu antoisiksi.”

työterveyshuoltojakso

Työterveyshuoltojakson koulutuspolku koostuu neljästä moduulista, jotka rakentuvat työterveyshuoltojakson keskeisten tavoitteiden ympärille. Moduulien teemat ovat työpaikkatuntemus, työntekijä työterveyshuollossa, työkyvyn tuki ja työkykyjohtaminen sekä työterveyslääkäri asiantuntijana. Työterveyshuoltojaksoon kuuluu lisäksi erikoistuvien yhteisiä toimipaikkakoulutuksia, jotka mahdollistavat vapaan keskustelun ja jossa kaikki oppivat myös toistensa kysymyksistä ja ongelmista. Asiantuntija-alustukset syventävät kulloinkin meneillään olevaa teemaa. Lisäksi oma kouluttaja tukee erikoistuvaa koko koulutuspolun ajan ja koulutuspolun teemat auttavat rakentamaan ohjauskerroille selvän rungon.

Kliiniset erikoisalat

Työterveyshuollon erikoistumiseen kuuluu palvelua kliinisillä erikoisaloilla, joista Pihlajalinnassa voit suorittaa palvelua psykiatrialla, sisätaudeilla ja kirurgialla. Erikoistumiseen hyväksyttävät kliiniset erikoisalat voivat kuitenkin vaihdella tiedekuntakohtaisesti, eli hyväksyttävät alat kannattaa tarkistaa omasta yliopistosta.

Työkyvyn arviointi ja kuntoutus

Kuuden kuukauden mittainen Työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakso kuuluu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen. Kyseisen jakson voi suorittaa Pihlajalinnassa kaupungissa, kaupungissa ja kaupungissa. Tarkoituksenamme on kehittää toimintaamme niin, että jakson voi jatkossa suorittaa useammassakin pisteessä.

Täydentävä koulutus

Pihlajalinnassa on mahdollista suorittaa työterveyshuollon erikoistumisen täydentävää koulutusta.

Työterveyslaitosjakso

Työterveyshuollon erikoistumiskoulutukseen kuuluu vähintään puolen vuoden mittainen työterveyslaitosjakso, jonka voi suorittaa vain Työterveyslaitoksella. Yleinen suositus on, että jakso suoritetaan erikoistumiskoulutuksen loppupuolella.