Fysioterapeut, fysioterapin och rehabilitering, Hälsovårdscentralen i Kristinestad

Vi söker en fysioterapeut till Hälsovårdscentralen på Bottenhavets Hälsa/Selkämeren Terveys i Kristinestad, tillsvidareanställning enligt överenskommelse.

Arbetstiden delas jämt mellan fysioterapin och rehabiliteringsavdelningen. På rehabavdelningen jobbar du med rehabilitering av klienterna tillsammans med annan kollega. På fysioterapin hör till dina uppgifter poliklinisk fysioterapi, grupphandledning samt hjälpmedelslåneverksamhet. Hos oss är du en del av en liten, stödjande och trevlig arbetsgemenskap. Förutom interna skolningar har du också möjlighet att delta i skolningar på annat håll.

Arbetsgemenskapen är tvåspråkig . Vi förutsätter en fysioterapeutexamen samt vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar § 48.
Dessa faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:
Goda kundbetjäningsfärdigheter
Goda samarbets- och arbetsgemenskapsfärdigheter
Flexibilitet och positiv inställning till utveckling
Självständigt och aktivt arbetssätt
Kunskaper om äldreomsorgen, geriatri och minnessjukdomar

I Pihlajalinnas gemensamma personalförmåner ingår bland annat en omfattande företagshälsovård, fritidsolycksfallsförsäkring samt en motions- och kulturförmån med ePassi. Arbetsgivaren har ett uppriktigt intresse för sina anställdas välbefinnande och erbjuder olika evenemang och utbildningar angående både arbetet och fritiden.

Är du den person vi söker? Lämna din ansökan så fort som möjligt. Vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och platsen fylls genast då vi hittat en lämplig person. Ta gärna kontakt så berättar vi mer om uppgiften.

Tilläggsuppgifter om uppgiften ges av serviceansvarig Robert Sunden, tfn 040 6755027, robert.sunden@pihlajalinna.fi.

Arbetssökningsblanketten finns på linken

Ansökningstiden går ut 12.9.2021