Närvårdare, Kristinestadt

Bottenhavets Hälsa söker en närvårdare i treskiftsarbete i tillsvidare arbetsavtalsförhållande till rehabiliteringsavdelningen vid Kristinestads hälsostation.

Kristinestads rehabiliteringsavdelning är en trivsam enhet med 18 kundplatser som fungerar i förnyade utrymmen vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad. Vi vårdar kunderna på ett rehabiliterande arbetssätt med respekt för deras självbestämmanderätt. Vi vill utveckla vårt arbete och vara stolta över det.

Som närvårdare deltar du bl.a. i den grundläggande vården, läkemedelsbehandlingen och dokumenteringen av vårdarbetet. Du har också förmåga att beakta närstående till patienten som en viktig del av vården. Uppgiften förutsätter närvårdarexamen, Love-läkemedelskompetens, giltigt hygienpass och vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Vi är en tvåspråkig arbetsgemenskap.

Dessa faktorer bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgiften:
oGenuint intresse för att vårda äldre
oErfarenhet av rehabiliterande vårdarbete
oEnergiskt, positivt och serviceinriktat arbetssätt
oGoda teamarbets- och samarbetsfärdigheter

Vi erbjuder:
oEtt intressant och viktigt arbete samt god introduktion i uppgifterna
oSjälvständigt arbete i en kunnig, sporrande och utvecklingsinriktad arbetsgemenskap
oMöjlighet att utveckla och skapa nya verksamhetsmodeller
oModerna arbetsredskap och -metoder
oGoda personalförmåner, bl.a. omfattande företagshälsovårdstjänster, täckande fritidsolycksfallsförsäkring samt konditions- och kulturpass
oPihlajalinnas anställda är också berättigade till att motionera till ett förmånligare pris på Forever-träningslokaler.

Är du den person vi söker?
Lämna din ansökan så fort som möjligt, vi behandlar ansökningarna redan under ansökningstiden och platsen fylls genast då vi hittat en lämplig person. Ta gärna kontakt så berättar vi mer om uppgiften.

Kontaktuppgifter: serviceansvarig Eeva-Liisa Vainioranta, p. 040 8342531.

Ansökningstiden går ut 23.4.2021. Ansökningsblanketten