Elektronisk läkemedelsförskrivning

Elektroniska recept

Alla recept ska göras upp i elektronisk form. Endast vid störningar eller i undantagssituationer får recept göras upp på papper.

Ett elektroniskt recept är en läkemedelsförskrivning som läkaren gör upp och undertecknar elektroniskt. Det sparas i den centrala databasen som kallas Receptcentret. Receptcentrets registeransvariga är FPA. Det riksomfattande Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och de anteckningar om expediering som apoteken infört på dem. På basen av Receptcentrets uppgifter kan vilket apotek som helst expediera läkemedlen.

Elektroniska recept jämte expedieringsuppgifter lagras i Receptcentret i 30 månader, dvs. 2,5 år. Efter det flyttas de till en annan centraliserad databas, som kallas Receptarkivet.

Patienten kan kontrollera sina egna receptuppgifter via webbtjänsten Mina kanta-sidor. I Mina kanta-sidor kan alla myndiga personer bl.a. kontrollera vilka recept som föreskrivits för honom eller henne, hur länge recepten är i kraft och hur mycket läkemedel som ännu inte har expedierats av recepten. Man kan logga in på Mina kanta-sidor med nätbankskoder eller ett elektroniskt id-kort.

Läs mer på adressen www.kanta.fi/sv.