Hantering av dina personuppgifter

I Pihlajalinna-koncernen respekterar vi våra kunders, patienters, partners och anställdas integritet. Vi iakttar särskild försiktighet då vi hanterar dina personuppgifter. Du kan läsa mer om Pihlajalinna-koncernens dataskydds- och datasäkerhetspolicy.

Kontrollerna dina egna patientuppgifter på webben

Min Pihlajalinna-tjänsten berättar mycket om din egen hälsa. I tjänsten ser du dina egna uppgifter samt din besökshistorik och du kan även ändra ditt samtycke gällande dataskydd. Du kan enkelt se dina recept och undersökningsresultat. Vi utvecklar tjänsten kontinuerligt.

I Min Pihlajalinna-tjänsten kan du kontrollera dina egna hälsouppgifter beträffande tjänster som Pihlajalinna producerar. I Min Pihlajalinna-tjänsten ges inga vårdrekommendationer, utan här finns utlåtanden om mottagen vård, föreskrivna läkemedel samt sjukledigheter. Tjänsten innehåller inte alla uppgifter som angetts i kund- och patientregistret.
Du kan även kontrollera dina egna hälsouppgifter med hjälp av Pihlajalinna-appen.

Du vet väl att du också kan se anteckningar i din patientjournal i Mina Kanta-sidor?

Pihlajalinna hör till Patientdataarkivet, som är en del av Det nationella hälsoarkivet (Kanta). Pihlajalinna sparar huvudsakligen centrala patientjournalanteckningar och laboratoriesvar i arkivet. Du ser dina egna patientjournalanteckningar i Mina Kanta-sidor och vid behov kan du skriva ut dem åt dig själv.

Behöver du dina uppgifter för att uträtta ärenden vid en annan vårdinrättning?

I Mina Kanta-sidor kan du hantera ditt samtycke till att dina uppgifter som finns lagrade i Patientdataarkivet får användas för din vård av hälsovårdens olika serviceleverantörer. Uppgifterna kan på så sätt kontrolleras av personer som deltar i din vård hos sådana hälsovårdens tjänsteleverantörer som har tillgång till Patientdataregistrets arkiv. Att ge samtycke är det enklaste sättet att ge andra som deltar i din vård tillgång till dina patentjournalanteckningar som registrerats vid Pihlajalinna. Om du inte vill ge samtycke kan du också skriva ut dina uppgifter från Mina kanta-sidor och ta med dem på vårdbesöket.

Framföra en begäran

Om du inte hittade de patientuppgifter du sökte i Min Pihlajalinna eller Mina kanta-sidor eller om du har en annan begäran gällande dina personuppgifter, se instruktionerna nedan om att framföra en begäran. I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du rätt att begära en kopia av dina egna personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att begära korrigering eller avlägsnande av vissa uppgifter. Observera att om det är fråga om patientuppgifter så har alla hälsovårdsinrättningar i Finland en lagstadgad skyldighet att spara patientuppgifter. Beträffande patientuppgifterna har du också rätt att begära logguppgifter, där du ser vem som har tittat på dina patientuppgifter.

Fyll i ett formulär för din begäran och leverera det personligen till kundtjänsten vid Pihlajalinnas verksamhetsställe ifyllt och utskrivet. Formulär finns också vid våra verksamhetsställen.

  1. För att vi ska kunna vara säkra på att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer eller att de inte hanteras eller ändras på felaktiga grunder, ska du verifiera din identitet med en bildförsedd identitetshandling när du framför begäran.
  2. Vid begäran om kontroll levereras uppgifterna till dig på det sätt som avtalats när begäran framförts: via krypterad e-post, brev eller som pappersutskrift vid verksamhetsstället. Om du valde att hämta uppgifterna vid verksamhetsstället informerar vår kundtjänst dig när de insamlade uppgifterna är färdiga och du kan hämta dem från Pihlajalinnas verksamhetsställe genom att visa upp en bildförsedd identitetshandling.

Från formuläret ska framgå till vilket av Pihlajalinna-koncernens personregister din begäran riktas så att vi hanterar just de rätta uppgifterna som du vill ha. På sidan Dataskyddsbeskrivningar får du hjälp med detta.