Prislista

I prislistan finns priser för de vanligaste undersökningarna och från-och-med-priser för mottagningsbesök.

Läkarna är självständiga yrkesutövare och bestämmer själva sina arvoden. Priserna i prislistan för mottagningsbesöken är riktgivande och kan variera beroende på specialisten.

Du kan se priset för en specialist i specialistens profil i tidsbokningen på webben genom att klicka på specialistens namn.

Mottagningens pris bestäms utifrån mottagningens totala längd. I totaltiden ingår utöver mottagningstiden även den tid som experten använder till att läsa förhandsuppgifter och göra registreringar i patientdatasystemet. Även priset för distansmottagning, det vill säga telefon- och videomottagning, grundar sig på totaltiden för mottagningen. Till mottagningspriserna läggs till en serviceavgift, Kanta-avgift och eventuellt avgift för e-recept.

Ofta debiterar läkarna för alla telefonsamtal ett arvode som de själv fastställer.

Priserna gäller vardagar kl. 07.00–21.00. Vid övriga tider tilläggs följande höjningar:

 • Vardagar kl. 21.00–07.00 är höjningen 100 %
 • Lördagar kl. 07.00–18.00 är höjningen 30 %
 • Lördagar efter kl. 18–00, söndagar, helgaftnar efter kl. 18.00 och helgdagar är höjningen 100 %.

Övriga avgifter

 • Serviceavgift 29,90 €
 • Serviceavgift skötare och terapeuter 9,50 €
 • E-receptavgift 2,00 € (debiteras för recept som sparats i e-receptarkivet)
 • Kanta-avgift 3,00 € (debiteras för uppgifter som sparas i Kanta-arkivet)
 • Faktureringstillägg 6,07 €

En bokad tid kan avbokas avgiftsfritt senast 24 timmar före den bokade tiden. För senare avbokningar eller oavbokade tider förbehåller vi oss rätten att debitera fullt pris för den bokade tjänsten.

Utöver mottagningsbesöket debiterar vi separat för:

 • Undersökningar och ingrepp på mottagningen
 • Utlåtanden
 • Läkarordinerade läkemedel
 • Vårdmateriel
 • Telefonkontakter
 • Laboratorieundersökningar
 • Vävnadsprov
 • Förnyande av recept
 • Hjälpmedel och stöd

För ingrepp på mottagningen faktureras läkararvode och en inrättningsandel, som inkluderar materiel och assisterande personal.

FPA-ersättning

Pihlajalinna har ett direktersättningsförfarande vid FPA-ersättningar. Kunden får en sjukförsäkringsersättning när hen i samband med betalningen visar upp ett giltigt FPA-kort.

Direktersättningsförfarandet gäller följande allmän- och specialistläkartjänster:

 • Mottagningsbesök 30,00 €
 • Videomottagning 25,00 €
 • Telefon-/chattmottagning 8,00 €
 • Läkarutlåtande B 6,00-15,00 €
 • Läkarutlåtande A eller D 2,00 €

Direktersättningsförfarandet gäller följande specialläkartjänster inom psykiatri:

 • Mottagningsbesök 30,00-40,00 € (ersättningens mängd beror på hur länge mottagningen tar)
 • Videomottagning 30,00 €
 • Telefon-/chattmottagning 12,00 €
 • Läkarutlåtande B 9,00-22,50 € (ersättningens mängd beror på hur omfattande utlåtandet är)
 • Läkarutlåtande A eller D 3,00 €

Mera information om priser ges av vår kundtjänst per telefon 010 312 010.

Pihlajalinna ansvarar endast för prisuppgifter som publicerats i Pihlajalinnas egna kanaler eller Pihlajalinnas eget material. Vi behåller rätten till ändringar.

Avboka en tid

Se anvisningar för att avboka en bokad tid.