Prislista för mottagningsbesök hos läkare samt video- och telefonmottagning

Läkarna är självständiga yrkesutövare och bestämmer själva sina arvoden. Priserna i prislistan för mottagningsbesöken är riktgivande och kan variera beroende på specialisten.

Du kan se priset för en specialist i specialistens profil vid Specialister eller i tidsbokningen på webben genom att klicka på specialistens namn.

** Mottagningens pris bestäms utifrån mottagningens totala längd. I totaltiden ingår utöver mottagningstiden även den tid som experten använder till att läsa förhandsuppgifter och göra registreringar i patientdatasystemet. Även priset för distansmottagning, det vill säga telefon- och videomottagning, grundar sig på totaltiden för mottagningen. Till priserna för mottagningen läggs en serviceavgift, eReceptavgift samt Kanta-avgift samt avgifter för eventuella ingrepp.

Priserna gäller vardagar kl. 7–21. Övriga tider är priserna högre: vardagar kl. 21–7 är priserna 100 procent högre. Lördagar kl. 7–18 är priserna 30 procent högre. Lördagar efter kl. 18, söndagar, helgaftnar efter kl. 18.00 och helgdagar är priserna 100 procent högre.

Prislistan för psykiatertjänsterna på Mielen Pihlajalinna hittar du här.

Mottagningsbesök

Pris **

Mottagningsbesökets självrisk efter FPA-ersättning **

Allmänläkare

Allmänläkare, 10 min

från 66,00 €

från 36,00 €

Allmänläkare, 20 min

från 88,00 €

från 58,00 €

Allmänläkare, 30 min

från 110,00 €

från 80,00 €

Allmänläkare, 45 min

från 143,00 €

från 113,00 €

Allmänläkare, 60 min

från 176,00 €

från 146,00 €

Specialistläkare

Specialistläkare, 10 min

från 105,00 €

från 75,00 €

Specialistläkare, 20 min

från 132,00 €

från 102,00 €

Specialistläkare, 30 min

från 155,00 €

från 125,00 €

Specialistläkare, 45 min

från 205,00 €

från 175,00 €

Specialistläkare, 60 min

från 260,00 €

från 230,00 €

Distansmottagning på läkarcentralen

Distansmottagning med allmänläkare på läkarcentralen

från 71,50 €

från 63,50 €

Distansmottagning med barnläkare på läkarcentralen

från 105,00 €

från 97,00 €