Prislista för ögonkirurgi

Ingrepp

Pris **

Starroperationer

Starroperation med monofokal lins

1539,00 €/öga (inkl. baslins)

Starroperation med monofokal lins som korrigerar astigmatism

2539,00 €/öga (inkl. lins)

Starroperation med multifokal lins

2950,00 €/öga (inkl. lins)

Starroperation med multifokal lins som korrigerar astigmatism

3450,00 €/öga (inkl. lins)

Linsoperationer

Linsoperation med monofokal lins

1539,00 €/öga (inkl. baslins)

Starroperation med monofokal lins som korrigerar astigmatism

2539,00 €/öga (inkl. lins)

Linsoperation med multiokal lins

2950,00 €/öga (inkl. lins)

Linsoperation med multifokal lins som korrigerar astigmatism

3450,00 €/öga (inkl. lins)

** Lins- och starroperationspriserna omfattar en förundersökning och operationen. Till priset tillkommer en serviceavgift.