Prislista för undersökningar och ingrepp på mottagningen

Undersökningar och ingrepp som görs på mottagningen.

Tjänst

Pris **

Ingrepp på huden

Borttagning av födelsemärke (till priset läggs eventuella vävnadsprov)

från 325,00 €

Ingrepp som gäller öron-, näs- och halssjukdomar

Koagulering av blödning från näsans slemhinnor

från 225,00 €

Punktion av bihåla

från 270,00 €

Ingrepp som gäller matsmältningskanalen

Endoskopi för magsäcken (gastroskopi) (till priset läggs eventuella vävnadsprov samt eventuella extra ingrepp såsom till exempel borttagning av polyper)

från 550,00 €

Endoskopi för tjocktarmen (kolonoskopi) (till priset läggs eventuella vävnadsprov samt eventuella extra ingrepp såsom till exempel borttagning av polyper)

från 754,00 €

Gummibandsligatur för hemorrojder

från 342,00 €

Urologiska undersökningar

Ultraljudsundersökning av prostata

från 253,00 €

Gynekologiska undersökningar

Ultraljudsundersökning av gynekolog

från 150,00 €

Ultraljudsundersökning av tidig graviditet (före den 12:e graviditetsveckan)

från 147,00 €

Undersökningar som gäller hjärt- och blodkärlssjukdomar

Belastnings-EKG (kliniskt belastningstest)

från 594,00 €

Långtidsregistrering av EKG (Holter)

från 495,00 €

Kliniska neurofysiologiska undersökningar

Undersökning av nervbanor (ENMG)

från 460,00 €

Åderbråck - undersökningar och ingrepp

Ultraljudsundersökning av de nedre extremiteterna

från 297,00 €

Skumhärdningsbehandling styrd med ultraljud vena saphena magna och parva

från 1147,00 €/fot

Skumhärdningsbehandling styrd med ultraljud, annan artär

från 550,00 €/fot

Laserbehandlingar

från 1733,00 €/fot

** Till priset läggs en serviceavgift och Kanta-avgift.

Mera information om priser ges av vår kundtjänst per telefon 010 312 010.