Ingegerd Bäck — Pihlajalinna

Ingegerd Bäck

  

  

Nacke, bröstryggrad, ländrygg, Si-led, höft, knä, fot, axel, armbåge, hand, bettet-käkled

När ni har besvär i stöd- och rörelseorganen kan ni boka tid till mig. Jag är fysioterapeut

med specialisering inom OMI, klinisk ortopedisk medicin. Med 30-års arbetserfarenhet 

inom fysioterapi.

Jag utgår från en noggrann diagnostisering / undersökning för att få fram vad som orsakar 

besvären, symtomerna, eller smärtan.

Min målsättning är att hitta grundorsaken till kundens besvär/ symtom, att ge kunden en

effektiv behandling samt passande övningar som förbättrar funktionsförmågan. 

Jag har förbjupat mig inom olika behandlingar av bett och käkledsbesvär. Optimum - metoden,

postural träning,  neuralvävnads- och fasciamobilisering, Mckenzie metoden och medveten andning.

Det är viktigt att se helheten, vad är orsak och verkan för att få en positiv förändring till välmående och inte enbart symtombehandling.

Specialiseringsområden och uppgifter:

Fysioterapeut

OMT-fysioterapi

Barnpatienter:
Jag tar emot barnpatienter
Språkkunskaper:
svenska, finska, engelska
Verksamhetsställen:

Pihlajalinna Jakobstad

Kauppiaankatu 6, 68600 Pietarsaari