Sameh El Geneidy — Pihlajalinna

Sameh El Geneidy

Erityisosaaminen: ortopedia, psykiatria, keuhkotaudit, syöpätaudit.


Työterveyshuollon työkyvyn arviointi, eläkehakemukset, työyhteisöongelmat, ammatillinen kuntoutus , työhöntulotarkastus ja ohjaus.


Specialiseringsområden och uppgifter:

Företagsläkare

Specialist inom företagshälsovård

Barnpatienter:
Jag tar emot barnpatienter
Språkkunskaper:
finska, engelska, arabiska
Verksamhetsställen:

Pihlajalinna Dextra Munkkivuori

Raumantie 1 a, 00350 Helsinki