Dataskyddsanmälan

Om du upptäcker en avvikelse i dataskydd eller informationssäkerhet, gör en anmälan

I Pihlajalinna-koncernen respekterar vi våra kunders, patienters, partners och anställdas integritet. Pihlajalinnas registeransvarige ansvarar för att personuppgifter hanteras i enlighet med lagens krav. En säkerhetsöverträdelse av personuppgifter kan till exempel innebära att en aktör som inte har rätt att hantera uppgifterna får tag på dem. Detta kan i praktiken innebära till exempel att en kund får en annan kunds uppgifter i misstag eller att kundens uppgifter i misstag registreras för fel person. Om du upptäcker en avvikelse i dataskydd eller informationsäskerhet ber vi dig att meddela om det med formuläret Dataskydd/informationssäkerhet anmälan.

Det är viktigt att göra en anmälan så att vi kan förbättra vår verksamhet till exempel vad gäller data- och patientsäkerheten, informationssäkerhet, kvaliteten och kundupplevelsen. Effekterna av korrigerande åtgärder för rapporterade anmälningar följs upp och bedöms kontinuerligt för att utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten.