Dataskyddsanmälan

Om du upptäcker en dataskyddsavvikelse, gör en dataskyddsanmälan

I Pihlajalinna-koncernen respekterar vi våra kunders, patienters, partners och anställdas integritet. Pihlajalinnas registeransvarige ansvarar för att personuppgifter hanteras i enlighet med lagens krav. En säkerhetsöverträdelse av personuppgifter kan till exempel innebära att en aktör som inte har rätt att hantera uppgifterna får tag på dem. Detta kan i praktiken innebära till exempel att en kund får en annan kunds uppgifter i misstag eller att kundens uppgifter i misstag registreras för fel person. Om du upptäcker en dataskyddsavvikelse ber vi dig att meddela om det med formuläret Dataskyddsanmälan.

Det är viktigt att göra en dataskyddsanmälan så att vi kan förbättra vår verksamhet till exempel vad gäller data- och patientsäkerheten, kvaliteten och kundupplevelsen. Effekterna av korrigerande åtgärder för rapporterade dataskyddsanmälningar följs upp och bedöms kontinuerligt för att utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten.