Att sköta ärenden för annans räkning

Som kund hos Pihlajalinna kan du ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden hos Pihlajalinna.

Gör så här om du vill ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden:

  1. Skriv ut, fyll i och underteckna blanketten ”Fullmakt att sköta ärenden för annans räkning” nedan och lämna in den på ett av Pihlajalinnas verksamhetsställen. Du kan även fylla i blanketten på ett av verksamhetsställena.
  2. Du ska styrka din identitet på Pihlajalinnas verksamhetsställe. Den som får fullmakten, det vill säga den befullmäktigade, behöver inte vara närvarande när fullmakten skrivs. Hans eller hennes identitet kontrolleras alltid i samband med att ett ärende sköts.
  3. Om du inte personligen kan lämna in en fullmakt till Pihlajalinnas verksamhetsställe kan även den befullmäktigade personen lämna in fullmakten för din räkning. I detta fall krävs två vittnen i myndig ålder som med sina underskrifter bestyrker fullmakten. Den befullmäktigade personens identitet kontrolleras i samband med att fullmakten lämnas in.

Fullmakten lagras i Pihlajalinnas patientdatasystem. När du vill återta fullmakten skriver du ut blanketten ”Återtagande av fullmakt för att sköta ärenden för en annans räkning” och fyller i den. Blanketten för återtagande kan returneras per post eller personligen till ett av Pihlajalinnas verksamhetsställen. Även den här blanketten lagras i Pihlajalinnas patientdatasystem.

Om du har befullmäktigats att sköta ärenden för en annans räkning hos Pihlajalinna, ska du beakta följande:

  • Var beredd på att styrka din identitet varje gång du sköter ärenden på ett av Pihlajalinnas verksamhetsställen.
  • Om du sköter ärenden per telefon sker identifieringen genom att man ringer tillbaka till det nummer som har angetts på fullmakten. Var beredd på att i samband med varje samtal uppge ditt namn, din personbeteckning och dina kontaktuppgifter.

Om kunden ger en annan person fullmakt med anknytning till patientjournaler fyller den befullmäktigade i blanketten ”Begäran om journalhandlingar”, varefter begäran framskrider enligt den vanliga processen. Läs mer om begäran om journalhandlingar.

Fullmakten kan ges av en myndig person med rättslig handlingsförmåga och som förstår innebörden av en fullmakt. Om personen inte uppfyller de ovan nämnda förutsättningarna och han eller hon inte har ett juridiskt ombud kan ingen ge en fullmakt för hans eller hennes räkning.

Du får mer information om att sköta ärenden för en annans räkning på Pihlajalinnas verksamhetsställe närmast dig eller via kundtjänsten.

Fullmakt att sköta ärenden för annans räkning
Återtagande av fullmakt för att sköta ärenden för en annans räkning