Betjänande och växande Pihlajalinna

Pihlajalinna tillhör de ledande producenterna av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Vi tillhandahåller högklassiga social-, hälsovårds- och välfärdstjänster i våra läkarcentraler, sjukhus, idrottscenter och boendeservice runt om i Finland.

Vi bygger upp tjänster som fokuserar på att hålla människorna friska. Det är enklare, förmånligare och lättare för kroppen att hålla människan frisk än att bota sjukdomar.

Vårt mål är att ifrågasätta bekanta modeller och fortlöpande producera bättre service till våra kunder. Vi vill vara en ansvarsfull föregångare inom vårt verksamhetsområde och erbjuda snabb och smidig vård. Vårt mål är att du ska må bättre i alla dina levnadsskeden.

Våra kunder omfattar privatpersoner, företag, försäkringsbolag och offentliga organ. Vi erbjuder följande tjänster:

 • Allmänläkares och specialistläkares mottagningar
 • Akutvårdstjänster
 • Ingrepp och operationer
 • Företagshälsovård
 • Motionscentertjänster
 • Boende service för seniorer
 • Utkontraktering av social- och hälsovårdstjänster
 • Utkontraktering av hälsocentralstjänster
 • Mottagningscentraler
 • Arbetskraftstjänster

Vi vill på riksomfattande nivå säkerställa bästa möjliga vård av jämn kvalitet, oavsett var och när du behöver oss. Därför utvidgar vi vår verksamhet, öppnar nya verksamhetsställen, ökar vårt kunnande och tar alltid gärna emot respons av dig.

Ansvarsfullhet

Vi ansvarar för vår egen del för människors hälsa och välfärd, användningen av samhällets tillgångar, betalningen av skatter i Finland, våra anställda och för hur vi hanterar konfidentiell information om våra kunder. Detta är viktigt för oss, eftersom Pihlajalinna inte utan ansvarsfullhet kan idka någon affärsverksamhet.

Pihlajalinna i korthet

 • Tillhör de ledande producenterna av social- och hälsovårdstjänster i Finland
 • Vi är nästan fullständigt finskägda
 • Vårt huvudkontor finns i Tammerfors
 • Våra värden är etik, energiskhet och fördomsfrihet
 • Vi har cirka 7 000 anställda och mer än 2 200 praktiker