Dataskyddsbeskrivningar

Pihlajalinnas skyldighet är att öppet, tydligt och på ett begripligt sätt berätta hur vi hanterar dina personuppgifter.

Sammankopplade personuppgifter som hanterats för samma ändamål bildar ett personregister. I dataskyddsbeskrivningen för personregistret beskrivs bl.a. personuppgifter som behandlas i varje enskilt sådant register, deras avsedda ändamål och skyddet av uppgifterna. I detta avsnitt hittar du dataskyddsbeskrivningar för Pihlajalinna-koncernens centrala patient- och kundregister. En del av vår koncerns företag har en egen webbplats där du hittar mer information om dessa företags personregister eller så kan du be om råd vid företagets verksamhetsställe.

Pihlajalinna ansvarar för ett gemensamt register bestående av patientuppgifter som är i gemensamt bruk för olika verksamhetsenheter som fungerar som självständiga registeransvariga och självständiga yrkesutövare. Då du har kommit till Pihlajalinna som privat kund eller som kund hos företagshälsovården har du blivit ombedd att ge samtycke till att dina patientuppgifter lagras i detta gemensamma register. Genom att rikta en begäran om kontroll av dina uppgifter till det gemensamma registret samlas alla dina patientuppgifter från de företag som hör till registret där du har fått vård.

En del av Pihlajalinna-koncernens företag, t.ex. tandklinikerna, hanterar patientuppgifter i sina egna datasystem. För att kontrollera dina personuppgifter som sådana företag hanterar ska du rikta begäran till företagets egna register. Gör så även om du inte har gett samtycke till att dina uppgifter ska lagras i det gemensamma registret.

Dataskyddsbeskrivning för patientregistret för företag som hör till det gemensamma registret:

Följande av Pihlajalinna-koncernens företag lagrar patientuppgifter i det gemensamma registret (med patientens samtycke): Pihlajalinna Terveys Oy, Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Lääkäriasema DokTori Oy, Kompassi lääkärikeskus Oy, Linnan Klinikka Oy, Pihlajalinna Ikioma Oy, Pihlajalinna Kainuu Oy och Pihlajalinna Seppälääkärit Oy.

Dataskyddsbeskrivningar för övriga patientregister:

Dataskyddsbeskrivningar för den övriga Pihlajalinna-koncernen:

Vi förbehåller oss rätten till att uppdatera dataskyddsbeskrivningarna vid behov. Väsentliga förändringar som görs i dataskyddsbeskrivningarna kan meddelas om till exempel på vår webbplats i avsnittet Aktuellt.

I Pihlajalinnas patientuppgiftsregister lagras privata kunders eller företagshälsovårdens kunders patientuppgifter. Om Pihlajalinna är hälsovårdsleverantör i din hemkommun är kommunen registeransvarig för patientuppgiftsregistret. Du får mer information om kommunens personregister och hanteringen av dina patientuppgifter av kommunen.